Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT"— Presentationens avskrift:

1 Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT
Josefine Vistemark, Thomas Svensson och Ingemo Arnedal Ledarutveckling över gränserna 2015

2 eBlomlådan är ett verktyg för att skapa dialog mellan IT och verksamhet och på så vis stödja en utveckling där IT bidrar till att erbjuda privatpersoner och företag en enklare vardag med bättre service, högre effektivitet och transparens. Med hjälp av detta självvärderingsverktyg kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. Genom att det också erbjuds möjlighet att jämföra mellan olika kommuner är förhoppningen att bidra till ökat erfarenhetsutbyte.

3 Med digital tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs digitalt, ofta via kommunens webbplats, ibland som en mobilapplikation (app). En digital tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med en digital tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som digital tjänst avses heller inte länk på webbplats till e-postprogram

4 Del 1 Hur ser det ut nu? IT som möjliggörare

5 Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering
Hur ser det ut nu? Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering

6 Hur ser det ut nu?

7 Hur ser det ut nu?

8 Hur ser det ut nu?

9 Hur ser det ut nu?

10 Hur ser det ut nu?

11 Hur ser det ut nu?

12

13 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

14 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

15 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

16 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

17 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

18 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

19 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

20 Hur ser det ut nu? Digitala välfärdsjänster och självservice

21 Vårt uppdrag : Vårt uppdrag var att göra en värdering hur det ser ut i Vetlanda kommun med hjälp av e blomlådan Vi fick veta att resultatet ska användas som underlag för återkommande jämförelser som visar utveckling i dialog med tjänstemän och politiker och i det gemensamma utvecklingsarbetet i regionen och på höglandet. Varför gör Vetlanda kommun detta nu: Man vill ha en nuläges beskrivning hur det ser ut, för att kunna planera vad man behöver arbeta med.

22 Vårt uppdrag : Reflektion/ Diskussion Om alla förstår och alla svarar så ser man vad man framförallt bör arbeta med. Bra med bildspråk färger. I länet pratas det om att alla kommuner ska kolla sin blomlåda en gång / år Hur ser det ut vilka har gjort det? Vi har följande förslag till förbättringar:

23 Vårt uppdrag : Reflektion/ Diskussion Om alla förstår och alla svarar så ser man vad man framförallt bör arbeta med. Bra med bildspråk färger. I länet pratas det om att alla kommuner ska kolla sin blomlåda en gång / år Hur ser det ut vilka har gjort det? Vi har följande förslag till förbättringar:

24 Vårt uppdrag : Eblomlådan och Vetlanda Fler alternativ gult är stort. Och svenskar i synnerhet och kommunala tjänstemän i allmänhet älskar mittemellanalternativ Som det ser ut nu: Varsitt inlogg för avsedd förvaltning någon sammanställer. En inlogg och gör likt oss med någon som delar upp frågorna till resp förvaltnig / person. Och mailar ut dessa så att folk inte får panik över att de ska rensa en hel rabatt när det räcker med en lite blomma. Viktigt att alla gör sin blomma vid samma tid. Återkoppling till respektive förvaltning / nämnd. Viktigt att man får igång arbetet efter utvärderingen, så att det blir resultat. Fokus på det interna


Ladda ner ppt "Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT"

Liknande presentationer


Google-annonser