Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av internationella benchmarks inom E-förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av internationella benchmarks inom E-förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av internationella benchmarks inom E-förvaltning anna.pegelow@regeringskansliet.se

2 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Hur står sig Sverige internationellt?

3 Vi vill veta… Kriterier för en god e-förvaltning i de olika mätningarna? Vad mäter de olika internationella mätningarna? Sveriges status för olika sektorer/målgrupper/livshändelser? Sveriges status för de gemensamma möjliggörande komponenterna för e-förvaltningen? Sveriges status för övriga fokusområden (e-delaktighet, juridik, sammanhållen förvaltning, styrning, öppna data, nationell portaler, informationssäkerhet mm)? Vilka utvecklingsområden kan urskiljas?

4 Analyserade benchmarks

5 Benchmark – välsignelse eller förbannelse? Värdet  främst på policynivå  kan identifiera utvecklingsområden  skapa ”sjukdomsinsikt” och politiskt tryck  visar på vilka länder man kan inspireras av i vilka frågor Problem  osäkert om de bygger på rätt grundvärden om vad som är bra e-förvaltning?  förenklad utbudsfokuserad världsbild  relativa modeller där olika länder jämförs mot varandra  modellerna förändras över tiden vilket gör tidsserier svåranalyserade  ibland oförklarliga kraftiga pendlingar för resultat över tiden  olika undersökningar får olika resultat på likartade indikatorer  ibland osäkra eller svaga underlag

6 Studerade sektorer/livshändelser

7 Goda tekniska förutsättningar, aktiva användare och höga förväntningar

8 Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt EU, FN och World Economic Forum En tydligt vikande trend sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet

9 Sveriges historiska utveckling - två gap att analysera Sverige kunde tidigare drar nytta av myndigheternas och kommunernas självständighet – nu hämmar bristen på centrala initiativ utvecklingen av en gemensam sammanhållen förvaltning.

10 Tydliga utvecklingsområden - sammanfattning  att möta användarnas höga förväntningar  förbättra möjligheter att finansiera och utveckla gemensamma satsningar  förbättra det juridiska ramverket  utveckla mjuk infrastruktur i form av informationsutbyte och samverkande tjänster (livshändelser)  utveckla tjänster för sk one-stop shops och gemensamma digitala möten

11 Tydliga utvecklingsområden – sammanfattning forts  automatiserade tjänster  grundförutsättningar såsom single sign-on och EID  transparens i ärendehanteringen t ex för att minska onödig efterfrågan  satsa mer på att marknadsföra tjänsterna  öka fokus på den lokala nivån (kommunerna)  förstärka lednings- och styrningsförmågan

12 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. EU eGov benchmarking 2014

13 User centricity10 Transparency of services10 Cross border mobility 5 Key enablers13 Sveriges placering inom EU 2014

14 digitaliserade tjänster=>personanpassade tjänster datoranvändning=>mobilt alla kanaler =>obligatoriska onlinetjänster eGovernment => Open Government Trender

15  vidareutnyttjande av data (authentic source) som bl a driver automatiserade tjänster  digital by default som driver kostnadsbesparingar  mobilanpassade webbsidor som driver kundnöjdhet Det går för långsamt med…

16 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Hur skulle vi kunna mäta?

17 Möjliga fokusområden för e-förvaltningsutveckling Utveckling av livshändelse Infrastrukturella möjliggörare Samordnade tjänster till medborgare och företag Effektiv informations- överföring Juridiska förutsättningar Affärsmodell / finansiering av gemensamma lösningar Whole of government - Samverkan kommun / stat / privata aktörer Modeller för drift och förvaltning av gemensamma lösningar

18 Utveckling av livshändelse Mognadsbedömning Samordnade tjänster till medborgare och företag Effektiv informationsöverföring Infrastrukturella möjliggörare Modeller för drift och förvaltning av gemensamma lösningar Whole of government – samverkan kommun / stat / privata aktörer Affärsmodell / Finansiering av gemensamma lösningar Juridiska förutsättningar = stort hinder = uppstartat = på god väg

19 Utveckling av livshändelse Färdplan … Samordnade tjänster till medborgare och företag Effektiv informationsöverföring Infrastrukturella möjliggörare Modeller för drift och förvaltning av gemensamma lösningar Whole of government – samverkan kommun / stat / privata aktörer Affärsmodell / Finansiering av gemensamma lösningar Juridiska förutsättningar 201520162017201820192020 xxx


Ladda ner ppt "Uppföljning av internationella benchmarks inom E-förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser