Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) …eller från:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) …eller från:"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) …eller från:

2 Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare Idé och drivkraft, vad vill jag uppnå? Förkunskaper om vattenbruk? Bakgrund, tidigare erfarenhet av djurhållning? Kan man använda delar av befintlig verksamhet? -byggnader, tillstånd, anställda? Rimlighetstänk, storlek på odling?, binäring/huvudnäring?, art/arter? Har jag funderat över ekonomisk bärighet i mitt företag?  hur länge klarar jag mig innan lönsamhet?

3 Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare…forts Marknadstänk, hur ska jag marknadsföra mig? Vem är min kund? Restaurang, butiker, grossister, privatpersoner? Hur når jag min kund och hur hittar kunden mig? USP? (Unic Selling Point) Vad har jag som gör att man vill köpa min produkt? -måste själv tänka hela linan ut (slakt, förädling) -kommer inte någon ”Scanbil” vid fiskodling Vilka tillgångar har jag idag? (se nästa)

4 Behovsanalys vattenbruk Grundförutsättningar vid start av RAS-odling Tillgängligt kapital & tid att investera? Lämpliga byggnader/ faciliteter? Billig uppvärmning /spillvärme? Förmåga att hantera/nyttja restavfall? Yta/ytor att exploatera? Vattentillgång (olika viktig faktor beroende av RAS-typ) Vilka är mina tillgångar? Erfarenhet entreprenörskap, nätverk Teknisk kompetens, egen/hyrd?

5 Vägar i myndighetsvärlden Länsstyrelse: -Alltid odlingstillstånd för alla typer av vattenbruk! (Fiskerilagstiftningen) -Anmälan om vattenverksamhet (enligt miljöbalken) kan behövas, avleds vatten från sjö, vattendrag eller grundvatten?  kontakta LST. -Miljöfarlig verksamhet: Om odlingen > 40 ton foder/år  tillstånd LST samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) -Odling 1,5-40 ton foder/år  anmälan till kommun och ev. miljöfarlig verksamhet  MKB -Odlingen <1,5 ton foder/år  ej anmälan eller tillstånd (dock gäller miljölagstiftning) -Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i nationalpark, naturreservat eller Natura 2000-område

6 Naturvårdsverk/HAV: -Äger miljölagstiftningen, -Ingen direktkontakt med odlare  LST. utövar tillsyn Kommun: -Hantering: avlopp, avfall, samt bygglov  Utövar tillsyn -Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i oskyddat område Jordbruksverk: -Främjandeuppdrag för vattenbruk -Smittskydd & djurskydd  LST. utövar tillsyn -Dispens odling främmande arter -Tillstånd om import/export samt transport  direktkontakt med JBV Livsmedelsverket: -Slakthantering, livsmedelshygien  Utövar tillsyn Vägar i myndighetsvärlden…forts.

7 Vägar i myndighetsvärlden Var får man information ifrån? Vattenbruks- företagare Länsstyrelsen -Alltid ansökan odlingstillstånd! -Odling <40 ton foder/år  MKB  Miljöfarlig verksamhet -Strandskyddsdispens skyddade områden Kommun -Ev. miljöfarlig verksamhet från 1,5-40 ton -MKB i vissa fall -Bygglov, avlopp, avfall -Strandskydd oskyddade omr. Livsmedelsverket -Livsmedelshygien -Slakt Jordbruksverket -(Smittskydd) -(Djurskydd) -Export/Transport -Dispens främmande arter -Främjandeuppdrag Naturvårdsverket/HAV -Äger miljölagstiftningen

8 Vägen till kunden Företagsidé Mervärden: -Kvalité, hållbarhet, spårbarhet, säkerhet Produktutveckling: -tillgänglighet för kund, vad säljer jag och var leverera det? -Förädlingsgrad? –Logistik? Produktkvalité: -Kundservice, pålitlighet, jämnhet Marknadsföring: -Inte bara sälja produkt utan ett ”koncept” Storytelling  USP  Försäljning Ta hjälp av företagslotsar/coacher (Almi/Nyföretagarcentrum) VCO kan vara en del av coachingen, t.ex. som nätverkare samt spridare av nya forskningsrön via sitt nätverk, även seminarieverksamhet

9 Vägen till kunden Företagsidé -Typ av odling?-Art/arter? -Tidig marknadsföring?-Affärsplan! Produktutveckling -Vilken grad av förädling? -Försäljningslogistik -Vilken typ av kund? Beskriva mervärden -Jämn hög kvalité -Hållbarhet (miljö/socialt) -Spårbart/närproducerat -”Säker mat” (toxiner, antibiotika) Marknadsföring -Nå ut till marknad-Hitta mina kunder -Sälja ett ”koncept” -”Storytelling”  USP Produktkvalité -Kundservice -Jämnhet, pålitlighet Försäljning ! -kundlojalitet-Gott rykte -Professionalism

10 Hjälp från idéstadiet Företagsidé -Typ av odling? -Art/arter? -Tidig marknadsföring? -Affärsplan!? -Utrustning? Inspiration VCO -Seminarier/Workshops -Hemsida -Marknadsenkäter Stöd/Coaching Almi/nyföretagarcentrum -Företagsskolor -Företagslån Nätverk i branschen -Teknisk kompetens -Forskning -Myndigheter -Kollegor/partners -Jordbruksverket

11 Exempel på Canvas-modell för vattenbruksföretag Aktiviteter Skötsel av odling Utveckling, investering av verksamhet Marknadsföring Försäljning Kanaler till kund? Via logistikföretag Egen transport Hämtning på plats Kundrelationer Personlig? Automatisk? Self-service? Hur skapas lojalitet? - Kostnader Kunden Restauranger Grossister Privatpersoner + Intäkter Värdet för kunden? Hög, jämn kvalité Hållbar matproduktion Spårbarhet av produkt ”Säker” mat (toxin/antibiotika Vem är till för vem? Nyckelresurs Min erfarenhet och kunskap Min personal Fysiska tillgångar Nyckelpartners Underleverantör VCO Övriga partners Vinst?

12 Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) …eller från:"

Liknande presentationer


Google-annonser