Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling)"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling)
…eller från:

2 Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare
Idé och drivkraft, vad vill jag uppnå? Förkunskaper om vattenbruk? Bakgrund, tidigare erfarenhet av djurhållning? Kan man använda delar av befintlig verksamhet? -byggnader, tillstånd, anställda? Rimlighetstänk, storlek på odling?, binäring/huvudnäring?, art/arter? Har jag funderat över ekonomisk bärighet i mitt företag? hur länge klarar jag mig innan lönsamhet?

3 Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare…forts
Marknadstänk, hur ska jag marknadsföra mig? Vem är min kund? Restaurang, butiker, grossister, privatpersoner? Hur når jag min kund och hur hittar kunden mig? USP? (Unic Selling Point) Vad har jag som gör att man vill köpa min produkt? -måste själv tänka hela linan ut (slakt, förädling) -kommer inte någon ”Scanbil” vid fiskodling Vilka tillgångar har jag idag? (se nästa)

4 Behovsanalys vattenbruk Grundförutsättningar vid start av RAS-odling
Vattentillgång (olika viktig faktor beroende av RAS-typ) Förmåga att hantera/nyttja restavfall? Erfarenhet entreprenörskap, nätverk Yta/ytor att exploatera? Vilka är mina tillgångar? Tillgängligt kapital & tid att investera? Lämpliga byggnader/ faciliteter ? Billig uppvärmning/spillvärme? Teknisk kompetens, egen/hyrd?

5 Vägar i myndighetsvärlden
Länsstyrelse: -Alltid odlingstillstånd för alla typer av vattenbruk! (Fiskerilagstiftningen) -Anmälan om vattenverksamhet (enligt miljöbalken) kan behövas, avleds vatten från sjö, vattendrag eller grundvatten? kontakta LST. -Miljöfarlig verksamhet: Om odlingen > 40 ton foder/år  tillstånd LST samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) -Odling 1,5-40 ton foder/år  anmälan till kommun och ev. miljöfarlig verksamhet  MKB -Odlingen <1,5 ton foder/år  ej anmälan eller tillstånd (dock gäller miljölagstiftning) -Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i nationalpark, naturreservat eller Natura 2000-område

6 Vägar i myndighetsvärlden…forts.
Naturvårdsverk/HAV: -Äger miljölagstiftningen, -Ingen direktkontakt med odlare  LST. utövar tillsyn Kommun: -Hantering: avlopp, avfall, samt bygglov  Utövar tillsyn -Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i oskyddat område Jordbruksverk: -Främjandeuppdrag för vattenbruk -Smittskydd & djurskydd  LST. utövar tillsyn -Dispens odling främmande arter -Tillstånd om import/export samt transport  direktkontakt med JBV Livsmedelsverket: -Slakthantering, livsmedelshygien  Utövar tillsyn

7 Vägar i myndighetsvärlden Var får man information ifrån?
Jordbruksverket -(Smittskydd) -(Djurskydd) -Export/Transport -Dispens främmande arter -Främjandeuppdrag Länsstyrelsen -Alltid ansökan odlingstillstånd! -Odling <40 ton foder/år  MKB  Miljöfarlig verksamhet -Strandskyddsdispens skyddade områden Kommun -Ev. miljöfarlig verksamhet från 1,5-40 ton -MKB i vissa fall -Bygglov, avlopp, avfall -Strandskydd oskyddade omr. Vattenbruks-företagare Livsmedelsverket -Livsmedelshygien -Slakt Naturvårdsverket/HAV -Äger miljölagstiftningen

8 Vägen till kunden Företagsidé
Mervärden: -Kvalité, hållbarhet, spårbarhet, säkerhet Produktutveckling: -tillgänglighet för kund, vad säljer jag och var leverera det? -Förädlingsgrad? –Logistik? Produktkvalité: -Kundservice, pålitlighet, jämnhet Marknadsföring: -Inte bara sälja produkt utan ett ”koncept” Storytelling  USP Försäljning Ta hjälp av företagslotsar/coacher (Almi/Nyföretagarcentrum) VCO kan vara en del av coachingen, t.ex. som nätverkare samt spridare av nya forskningsrön via sitt nätverk, även seminarieverksamhet

9 Vägen till kunden Företagsidé Försäljning! Beskriva mervärden
-Typ av odling? -Art/arter? -Tidig marknadsföring? -Affärsplan! Beskriva mervärden -Jämn hög kvalité -Hållbarhet (miljö/socialt) -Spårbart/närproducerat -”Säker mat” (toxiner, antibiotika) Produktutveckling -Vilken grad av förädling? -Försäljningslogistik -Vilken typ av kund? Produktkvalité -Kundservice -Jämnhet, pålitlighet Marknadsföring -Nå ut till marknad -Hitta mina kunder -Sälja ett ”koncept” -”Storytelling”  USP Försäljning! -kundlojalitet -Gott rykte -Professionalism

10 Almi/nyföretagarcentrum
Hjälp från idéstadiet Inspiration VCO -Seminarier/Workshops -Hemsida -Marknadsenkäter Företagsidé -Typ av odling? -Art/arter? -Tidig marknadsföring? -Affärsplan!? -Utrustning? Nätverk i branschen -Teknisk kompetens -Forskning -Myndigheter -Kollegor/partners -Jordbruksverket Stöd/Coaching Almi/nyföretagarcentrum -Företagsskolor -Företagslån

11 Exempel på Canvas-modell för vattenbruksföretag
Nyckelpartners Underleverantör VCO Övriga partners Aktiviteter Skötsel av odling Utveckling , investering av verksamhet Marknadsföring Försäljning Värdet för kunden? Hög, jämn kvalité Hållbar matproduktion Spårbarhet av produkt ”Säker” mat (toxin/antibiotika Vem är till för vem? Kundrelationer Personlig? Automatisk? Self-service? Hur skapas lojalitet? Kunden Restauranger Grossister Privatpersoner Nyckelresurs Min erfarenhet och kunskap Min personal Fysiska tillgångar Kanaler till kund? Via logistikföretag Egen transport Hämtning på plats - Kostnader + Intäkter Vinst?

12 Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling)"

Liknande presentationer


Google-annonser