Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next Generation Incubator Nationell Öppen Plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next Generation Incubator Nationell Öppen Plattform"— Presentationens avskrift:

1 Next Generation Incubator Nationell Öppen Plattform anna@sisp.se www.sisp.se

2 INCUBATORS 40+ SCIENCE PARKS 30 + SEED CAPITAL FUNDS & BUSINESS ANGEL NETWORKS 12 + EN RIKSTÄCKANDE AKTÖR I INNOVATIONSSYST EMET

3 FÖRETAG 500 0 ANSTÄLLDA 70 000 + + Våra medlemmar är värdar för

4 INKUBATOR REKRYTE RING KOMPETE NS PROJEKT PLAN FORSKNING & TESTBÄDD FINANSIE RING KONTORSPLATS I KREATIV MILJÖ NÄTVERK SÄLJUPPNÅ MÅL TRÄFFA LIKASINNADE AFFÄRSCOACH

5 INTERNATIONA LISERING UTVECKLING & MARKNADFÖ RING AV REGIONALA STYRKEOMR ÅDEN KATALYSATOR FYSISKA INNOVATIONSMILJÖE R INNOVATIONSFA CILITERING AFFÄRSUTVECKL INGSSTÖD NÄTVER K SCIENCE PARK

6 Next Generation Incubator Workshop Tydligt ömsesidigt behov av ett bättre utbyte mellan startups och större bolag Men svårt hitta naturliga samverkansformer Öppen Innovation – ett nytt förhållningssätt  SISP hade en idé om en: projekt- och mötesplattform med tillhörande faciliterings- och matchmakingtjänster, där små innovativa startups kan möta betydligt större organisationer, privata såväl som offentliga, för att på likvärdiga villkor kunna inleda och fullfölja olika typer av (innovations)samarbeten Nationell öppen plattform

7 Syftat till att utforska och etablera en plattform för ömsesidigt värdeskapande och innovationsutvecklande samverkan mellan stora och små bolag och organisationer och på så vis testa ett konkret och attraktivt erbjudande 1.Hitta samverkans- och koordineringsformer kring den tekniska plattformen 2.Formulera tillhörande faciliteringstjänster 3.Lotsa en kund genom processen och därigenom verifiera erbjudandet Syfte och mål

8

9 Idea2Innovation har utvecklat molntjänsten WIDE som förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster Grundades 2010, lovande startup med kunskapshöjd och tillväxtambition Grundaren och Vd Jakob Lindvall har tidigare – Arbetat för storbolaget Ericsson – Arbetat som Vd för Norrköping Science Park Jakob har därigenom bidragit med flera perspektiv Behovsidentiferare i2i

10 Användare – Stödaktörer, ex inkubatorer, samt större företag/organisation Betalande kund – Främst privata, svenska såväl som utlänska, större företag. – Ev. offentliga organisationer genom tex innovationsupphandlingsprocesser Tjänsten bygger på – Unik nationell struktur och nätverk – Teknisk lösning + neutral processfacilitering och matchmakingtjänst – Neutral förtroendeskapare och kvalitetssäkrare – Kritisk massa och nationell kooridnering av lokal spetskompetens Användare och betalande kund

11 Affärsmodell framtagen Busines Model Canvas Verifierad utifrån ett marknadsperspektiv med kundbehov och möjliggörare i fokus Kunnat påvisa att – SISPs medlemsnätverks potential att på kommersiella grunder hjälpa företag öka sin innovationsförmåga baserat på unik kompetens och systematiska innovationsfaciliteringsmetoder – Det finns en tydlig product market fit mellan kundbehov och erbjudande – En första kund villig att betala för erbjudandet Resultat

12 Mycket långa införsäljningsprocesser  – Tar längre tid än planerat att verifiera affärsmodell – Långa införsäljningsprocesser är resurskrävande Nationell marknad kartlagd Ingångar och kännedom om internationell marknad Teknisk samverkansplattform med stor användarkapacitet garanterar skalbarhet i egen regi SISP kommer nyttja redan existerande kanaler och nätverk för att nå ut till en större marknad Fortsatt fokus på nära kunddialog för att garantera ett målgruppsanpassat erbjudande Lärdomar och utveckling framåt

13 Tack för att du lyssnade! anna@sisp.se www.sisp.se


Ladda ner ppt "Next Generation Incubator Nationell Öppen Plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser