Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snabbgenomgång för glömska eller nya kontaktpersoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snabbgenomgång för glömska eller nya kontaktpersoner."— Presentationens avskrift:

1 Snabbgenomgång för glömska eller nya kontaktpersoner

2 Uppdrag och bakgrund  Skolverket har regeringens uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer  Regeringens motivering: För att kunna leva upp till skollagens och läroplanens krav behöver förskolans personal utveckla sin kompetens  Utökat uppdrag 2013: nya kurser för all pedagogisk personal  Projektperiod 2012 – 2015

3 Kurserna  Högskolekurser på 7,5 högskolepoäng anordnas av lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen  Ramkurser  20 Universitet/ högskolor deltar  Kurser på campus/distans (ca 4 träffar)  För anställda i förskolan  De flesta kurserna är på kvartsfart  Anmälan via UHR till sökbara C/D-kurser

4 Kostnader  Budget på 40 miljoner per år (35 milj för -15)  Skolverket ersätter högskolorna med 1500:-/ poäng och deltagare  Skolverket ersätter litteraturkostnaden  Arbetsgivaren och kursdeltagaren gör upp om övriga villkor för deltagandet (arbetstid, reskostnader mm)  Inget statsbidrag lämnas till huvudmännen

5 Förskolelyftet Kursernas inriktning:  Dokumentera, följa upp och utvärdera förskolans verksamhet (målgrupp förskollärare och förskolechefer /bitr förskolechefer)  Leda och organisera kvalitetsarbetet (förskolechefer/ bitr förskolechefer)  Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Särskilt stöd (förskollärare)

6 Förskolelyftet Kurser från och med hösten 2013  Naturvetenskap och teknik (förskollärare, barnskötare, annan pedagogisk personal)  Flerspråkighet och interkulturalitet (förskollärare, barnskötare, annan pedagogisk personal)

7 Kommunförlagda kurser Från våren 2014  Kursträffar på hemmaplan istället för på campus.  40 + 50 kommunförlagda kursstarter 2014/15  Kölista hos Skolverket  Anmälan direkt till Lärosätet  Kurser på initiativ av högskolan/ huvudman

8 Terminen med Förskolelyftet  Offertomgång eller förfrågan  Överenskommelser  Reviderade överenskommelser  Uppdatera hemsidor enligt checklistan  Redovisa avvikelser/ändringar  Fakturor 30 april respektive 30 november  Litteraturkostnader redovisas enligt mall  Redovisa antal sena anmälningar utanför NyA

9 Statistikinsamling För alla kurser. Först:  Antal registrerade deltagare  E-postadresser till deltagarna Sedan:  Antal som slutfört kursen  Antal som tar 7,5 hp (Ladok UT 34)  Antal avhopp

10 Statistik för kommunförlagda kurser Dessutom:  Om huvudmannen är enskild eller kommunal  Deltagarnas befattning Eller:  Skicka in kopior på HM-intygen


Ladda ner ppt "Snabbgenomgång för glömska eller nya kontaktpersoner."

Liknande presentationer


Google-annonser