Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNS-SUF U-a universitet,Habiliteringen, IFO Tierp, IFO Uppsala, FoU, FUB, FIB-projektet Tierp Uppsala Enköping, Håbo, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNS-SUF U-a universitet,Habiliteringen, IFO Tierp, IFO Uppsala, FoU, FUB, FIB-projektet Tierp Uppsala Enköping, Håbo, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar,"— Presentationens avskrift:

1 LÄNS-SUF U-a universitet,Habiliteringen, IFO Tierp, IFO Uppsala, FoU, FUB, FIB-projektet Tierp Uppsala Enköping, Håbo, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar, Heby. Lokala SUF grupper Projekt FIBPAMAnknytning Kunskapscenter Kompetensutv.grpWebbsida Organisation i Uppsala län kring föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter.

2 Intellektuella begränsningar Gruppen ”intellektuella begränsningar” omfattar personer som t.ex. har en utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Till följd av detta har de stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. Gruppen ”intellektuella begränsningar” omfattar personer som t.ex. har en utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Till följd av detta har de stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar.

3 FUB Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Större krav ställs än på andra föräldrar Större krav ställs än på andra föräldrar Socialt utanförskap Socialt utanförskap Knapp ekonomi Knapp ekonomi Utanför arbetsmarknaden Utanför arbetsmarknaden Fokus på kognitiva brister – titta på emotionell förmåga Fokus på kognitiva brister – titta på emotionell förmåga Brister → Möjligheter Brister → Möjligheter Generella bedömningar, helhetsperspektiv saknas Generella bedömningar, helhetsperspektiv saknas Samspelet med omgivningen Samspelet med omgivningen Stöd så tidigt som möjligt Stöd så tidigt som möjligt Handlar mycket om våra värderingar Handlar mycket om våra värderingar

4 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Träning och utbildning kan förbättra föräldrarnas förmåga. Utbildningen skall vara kontinuerlig såväl över tid som i kontakten med de professionella. Träning och utbildning kan förbättra föräldrarnas förmåga. Utbildningen skall vara kontinuerlig såväl över tid som i kontakten med de professionella.

5 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Barnens behov Barnens behov Föräldrarnas behov Föräldrarnas behov Personal/Professionellas behov Personal/Professionellas behov Behov av samverkan Behov av samverkan

6 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Barnens behov Stärka skyddsfaktorer och utveckla förmågan att hitta coping strategier.

7 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Föräldrars behov Träning, utbildning, bryta social isolering.

8 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Personalens behov Kompetensutveckling Kommunikation och bemötande Kunskap Metodutveckling

9 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Behov av samverkan Många professionella inblandade i familjerna.

10 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Händelsekedja SUF-grupp Regionförbundet/FoU/ SUF-grupp Regionförbundet/FoU/ Tierp, FUB, Uppsala, Landstinget Arvsfonden FIB-projekt

11 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Allmänna arvsfonden ger 2 075 000 kr för år 1 av 3 till FIB-projektet i Uppsala län med start 1 augusti 2005. Allmänna arvsfonden ger 2 075 000 kr för år 1 av 3 till FIB-projektet i Uppsala län med start 1 augusti 2005.

12 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Ett samverkansprojekt i Uppsala län kring arbetet med barnfamiljer där minst en Förälder har en utvecklingsstörning/Intellektuell Begränsning Ett samverkansprojekt i Uppsala län kring arbetet med barnfamiljer där minst en Förälder har en utvecklingsstörning/Intellektuell Begränsning

13 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/ Samverkande parter: Tierps kommun Tierps kommun Uppsala kommun Uppsala kommun Landstingets habilitering och hjälpmedel Landstingets habilitering och hjälpmedel FoU-verksamheterna vid Regionförbundet i Uppsala län FoU-verksamheterna vid Regionförbundet i Uppsala län Riks-FUB och Läns-FUB Riks-FUB och Läns-FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) Uppsala universitet Uppsala universitet

14 FIB projektet Mål att minska risken för att barn far illa genom att: stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. se barnen och deras behov. se barnen och deras behov.

15 FIB projektet Målgrupp Familjer i Uppsala län, huvudsakligen i Tierps och Uppsalas kommuner där minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning/intellektuell begränsning. Familjer i Uppsala län, huvudsakligen i Tierps och Uppsalas kommuner där minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning/intellektuell begränsning.

16 FIB projektet Det finns behov av: att beskriva och inventera behov att beskriva och inventera behov kunskap och kompetens om målgruppen kunskap och kompetens om målgruppen ett väl fungerande stöd/metodutveckling ett väl fungerande stöd/metodutveckling en helhetssyn som inbegriper både barnets och föräldrarnas behov av stöd en helhetssyn som inbegriper både barnets och föräldrarnas behov av stöd Nya samverkansformer Nya samverkansformer

17 FIB projektet Gruppverksamhet för barn respektive föräldrar i Tierp Gruppverksamhet för barn respektive föräldrar i Tierp Utveckling av familjestöd i hemmet i Uppsala Utveckling av familjestöd i hemmet i Uppsala Behovsinventering i hela länet Behovsinventering i hela länet Kompetensutveckling för berörd personal samt länsgemensamma utbildningsinsatser. Kompetensutveckling för berörd personal samt länsgemensamma utbildningsinsatser. Dokumentation och utvärdering av projektet Dokumentation och utvärdering av projektet Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning Samordning Samordning

18 FIB-projektet projektledare Uppsala Coach Familjestöd i hemmet Stöd-och familjebehandlingsgruppen Uppsala Coach Familjestöd i hemmet Stöd-och familjebehandlingsgruppen Tierp Familjecoach Gruppverksamhet för barn och föräldrar Familjecentralen

19 FIB projektet I Uppsala utvecklas metoder och förhållningssätt med utgångspunkt från hemterapeuternas verksamhet. I Uppsala utvecklas metoder och förhållningssätt med utgångspunkt från hemterapeuternas verksamhet. En coach kommer att arbeta med hemterapeuterna i familjerna. En coach kommer att arbeta med hemterapeuterna i familjerna.

20 Socialtjänsten IFO /Uppsala/ Myndighet Öppenvårdsinsatser Stöd-och familjebehandilings- gruppen /hemterapeuter och familjebehandlare/ mm. Institutioner

21 Stöd-och familjebehandlingsgruppen Ingår i ”IFO – myndighet” och består av: enhetschef enhetschef assistent assistent 9 hemterapeuter varav 4 ingår i FIB- projektet 9 hemterapeuter varav 4 ingår i FIB- projektet 3 familjebehandlare 3 familjebehandlare Arbetet innebär Ge stöd i egna hemmet Ge stöd i egna hemmet Oftast ensamarbete Oftast ensamarbete

22 Hemterapeuten Arbetar på uppdrag från socialtjänsten och ger stöd i hemmet som är: praktiskt (mat, tvätt-städrutiner, läggtider, läxläsning, följer med till BVC, läkare etc.) praktiskt (mat, tvätt-städrutiner, läggtider, läxläsning, följer med till BVC, läkare etc.) pedagogiskt (lära ut om barns utveckling, lära ut och träna ekonomi, inköp, planering, etc.) pedagogiskt (lära ut om barns utveckling, lära ut och träna ekonomi, inköp, planering, etc.) terapeutiskt (stödjande, hjälp sätta gränser i barnuppfostran och mot andra vuxna, få bättre självförtroende mm) terapeutiskt (stödjande, hjälp sätta gränser i barnuppfostran och mot andra vuxna, få bättre självförtroende mm)Ensamarbete

23 FIB projektet Uppsala kommun Projektcoachen vistas och följer arbetet i 6 familjer vistas och följer arbetet i 6 familjer träffar hemterapeuterna individuellt - före och efter hembesök -. i grupp var tredje vecka träffar hemterapeuterna individuellt - före och efter hembesök -. i grupp var tredje vecka initierar kompetenshöjande insatser initierar kompetenshöjande insatser

24 FIB projektet Uppsala kommun Utvecklande av stödet utifrån tre nivåer: 1. Basnivå: utveckla stödet i vardagen utifrån hemterapeuternas verksamhet – bemötande, kommunikation, medvetet och strukturerat arbetssätt. Checklista/kartläggningsinstrument ”Jag behöver hjälp” utveckla stödet i vardagen utifrån hemterapeuternas verksamhet – bemötande, kommunikation, medvetet och strukturerat arbetssätt. Checklista/kartläggningsinstrument ”Jag behöver hjälp”

25 FIB projektet Uppsala kommun Kartläggningen utgår från barnens behov av: Mat Mat Hälsovård Hälsovård Hygien Hygien Värme Värme Inkännande och kommunikation Inkännande och kommunikation Visuell, motorisk och språklig stimulans Visuell, motorisk och språklig stimulans Ledning och kontroll Ledning och kontroll Ansvar och självständighet Ansvar och självständighet

26 FIB projektet Uppsala kommun 2. Kunskapsnivå: öka kunskapen om utvecklingsstörning och konsekvenser i vardagen – vad är utvecklingsstörning, svagbegåvning, psykisk störning, kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingspsykologi etc.? öka kunskapen om utvecklingsstörning och konsekvenser i vardagen – vad är utvecklingsstörning, svagbegåvning, psykisk störning, kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingspsykologi etc.?

27 FIB projektet Uppsala kommun 3. Samverkansnivå: att initiera och underlätta samverka i såväl enskilda ärenden som generellt mellan socialtjänst, habilitering, psykiatri, skola, förskola m.fl.

28 FIB projektet Uppsala kommun Coachrollen Bollplank Bollplank Lättillgänglig Lättillgänglig Finns med Finns med Visa, instruera, öva, tålamod Visa, instruera, öva, tålamod Redskap Redskap Kunskap Kunskap Sätta ord på saker och ting/mammans handikapp Sätta ord på saker och ting/mammans handikapp Praktiska redskap Praktiska redskap

29 FIB projektet Webbgrupp Lokala SUF- grupper i Uppsala kommun och Tierps kommun.

30 FIB – projektet i Tierps Kommun Gruppverksamheter för föräldrar och barn Gruppverksamheter för föräldrar och barn

31 FIB projektet Behovsinventering KartläggningProfessionellas behov Målgruppens behov

32 FIB projektet FIB projektets viktigaste beståndsdelar: Metodutveckling Metodutveckling Kompetens-/kunskapsutveckling Kompetens-/kunskapsutveckling Behovsinventering i hela länet Behovsinventering i hela länet Dokumentation/utvärdering Dokumentation/utvärdering Samverkan Samverkan

33 FIB projektet Utvärdering utifrån utgångspunkten att målet är att: stärka barnens förmåga att hantera sin tillvaro stärka barnens förmåga att hantera sin tillvaro öka deras skyddsfaktorer öka deras skyddsfaktorer att minska deras riskfaktorer att minska deras riskfaktorer förbättra föräldrarnas föräldraförmåga förbättra föräldrarnas föräldraförmåga

34 FIB projektet /Föräldrar med intellektuella begränsningar/ För mer information kontakta gärna: Projektledare: Sven-Erik Pistol Regionförbundet i Uppsala Län 018-18 21 27, 0708-248792 Sven-Erik.Pistol@regionuppsala.se Familjecoach: Ann Nilsson Björkgårdens Familjecentral, Tierp 0293-120 63, 070-2436770 Ann.Nilsson@tierp.se Coach/socionom: Lars Westin Stöd-och familjebehandlingsgruppen Uppsala 018-727 7653, 076-815 9629 Lars.Westin@uppsala.se

35 FIB projektet /Föräldrar med intellektuella begränsningar/ Hemsida: www.regionuppsala.se/fib www.regionuppsala.se/fib


Ladda ner ppt "LÄNS-SUF U-a universitet,Habiliteringen, IFO Tierp, IFO Uppsala, FoU, FUB, FIB-projektet Tierp Uppsala Enköping, Håbo, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar,"

Liknande presentationer


Google-annonser