Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Virus i munhålan Marika Storskrubb 2014-05-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Virus i munhålan Marika Storskrubb 2014-05-16."— Presentationens avskrift:

1 Virus i munhålan Marika Storskrubb

2 Virus-historia Homeros jämför Hektor vid en ”rabiat hund” i Iliaden fKr Edward Jenner slutet på 1700-talet –upptäckte att personer som genomgått infektion av kokoppor var immuna mot smittkoppor. Genombrott för vaccin i mitten på 1800-talet. Sedan mitten av 1900-talet har kunskapen om virus ökat tack vare elektronmikroskopet

3 Virus Virus är mkt små partiklar som kan infektera alla levande organismer genom att replikera i en värdcell.

4 Virus-uppbyggnad En virion består av DNA eller RNA som omges av en skyddande proteinkapsid. En del virus har ytterligare ett hölje, lipidlager från värdcellen

5 Virus-taxonomi Virus delas in i olika grupper beroende på närvaro av DNA eller RNA, om det är enkel- eller dubbelsträngat, och om det har hölje eller ej. Virus kan även delas in beroende på hur de replikerar, typ av värd, kapsidens form, immunologiska egenskaper och vilka symtom de orsakar.

6 Virus – replikering - Virion fäster till värdcell
tar sig igenom membran tar sig ut ur sitt eget membran så att arvsmassan blir fri tar över metabolismen –transkription och translation Replikering av virusets arvsmassa.

7 Virus –smittoväg Via hud eller slemhinna. (Kontakt, blod, luftburen, fekal-oral, kroppsvätskor, mor till barn, insekter)

8 Virus – diagnostik PCR (Polymerase Chain Reaction) en enda DNA-molekyl kan multipliceras till miljoner och därmed visualiseras ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) detektion av antigen/antikroppar Immunofluorescence Virusisolering (odling) Elektronmikroskop Ljusmikroskop

9 Virus - Herpes Ca 300 olika typer av Herpes
8 olika virus orsakar sjukdom hos människa: HSV 1,2, Varicella Zoster, Epstein Barr, CMV, HHV 6,7,8

10 Virus -Herpes I munhåla oftas HSV 1.
Infektion oftast i tidig ålder, oftast asymtomatiskt. Primärinfektion kan orsaka akut herpetisk gingivostomatit. Latens – viruset vandrar från den primära lesionen via sensorisk nerv till dorsalrotsganglion Vid reaktivering återkommer viruset samma väg till slemhinna/hud – orsakar blåsor lokalt.

11 Virus – Herpes

12 Virus – Herpes

13 Herpes – Virus HSV 1 kan ge herpetisk keratokonjunktivit, meningit och encephalit HSV 2 ger oftast genitala infektioner och neonatal herpes simplexencefalit Provtagning – bl a blåsmaterial PCR Behandling: Aciklovir

14 Virus – Herpes Varicella Zoster – Vattkoppor och bältros Vaccin finns

15 Virus – Herpes CMV kan drabba alla åldrar Den kliniska bilden varierar
Primärinfektion eller reaktivering. Latens (virusgenom i leukocyter) eller kronisk infektion? CMV orsakar allvarligare infektioner i populationer med ”hög levnadsstandard” CMV –diagnostik: serologi – IgM-antikroppar. Eller saliv, urin, blod. Eller histologi: karakteristiska förstorade celler. Vaccin finns men skyddar ej alla. Behandling: Ganciklovir, Valganciklovir

16 Virus – Herpes CMV-infektion kan yttra sig som körtelfeber eller afte. Kan ge livshotande infektioner hos immunosupprimerade.

17 Virus – Herpes Epstein-Barr drabbar oftast barn och ungdomar. Genomgången infektion ger livslång immunitet. EBV kan orsaka: Infektiös mononukleos (körtelfeber – feber, faryngit, förstorade lymfkörtlar) Burkitt’s lymfom Nasofarynx cancer B-cells lymfom

18 Virus - Herpes EBV kan yttra sig som hårig leukoplaki hos immunosupprimerade Diagnos ställs med biopsi Svarar på Valaciklovir-behandling Nedan bild på EBV – lymfom post ex 38 samt hårig leukoplaki vid HIV/AIDS

19 Virus – herpes Human Herpes Virus 8 (HHV8) återfinns i Kaposis sarkom (vaskulär tumör) vid HIV/AIDS

20 Virus – HPV Humant Papillom Virus Finns ca160 stammar.

21 Virus – HPV Infekterar hud eller slemhinna. HPV replikerar endast i prolifererande epitel. Ger oftast benigna förändringar, vårtor, men kan förändras till maligna förändringar Verruca vulgaris, Fokal Epitelial Hyperplasi (FEH) Kondylom HPV med hög risk att utvecklas till cancer: HPV 16,18, 31,33,35,39,45, 52

22 Virus – HPV

23 Virus?

24 HPV-skivepitelcancer
Globalt sett uppskattas HPV orsaka ca fall av cervixcancer varje år Ca fall av head-neck-cancer HPV återfinns i 25% av alla skivepitelcancerfall i head-neck-området Oftast tonsill- och tungbascancer Tidigare största riskfaktorn rökning minskar

25 HPV-skivepitelcancer
HPV-inducerad skivepitelcancer ökar Stark evidens för samband mellan HPV och skivepitelcancer Viruset återfinns i cellkärnan i tumörcellerna men ej i omgivande frisk vävnad Vanligare bland män Bättre prognos än icke-HPV-inducerad cancer

26 Virus – Coxsackie Coxsackie A orsakar ”Hand-foot-and-mouth-disease” (Höstblåsor) Blåsor på rörlig slemhinna och/eller händer och fötter. Läker ut på en vecka. Vanligt bland barn.

27 Virus – Coxsackie Coxsackie A6 och A10 kan orsaka herpangina

28 Orala symtom vid HIV/AIDS
Candida, parotit

29 Orala symtom vid HIV/AIDS
Afte, nekrotiserande gingivit

30 Referenser Human Virology Third edition. Collier L & Oxford J 2006
Cawson´s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine Eighth edition. Cawson R.A & Odell E.W 2008 Oral Viral Infections of Adults. Slots J. Periodontology 2000, Vol. 49, 2009, 60-86 Viruses and Oral Cancer. Is there a link? Sand L & Jalouli J. Microbes and Infection xx (2014) 1-8 The role of HPV in head and neck cancer and review of the HPV vaccine. D´Souza G & Dempsey A. Prev Med October 1; 53 Review of the Clinical and Biological Aspects of Human Papillomavirus-Positive Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck. G C Blitzer et al. Int J Rad Onc Biol Phys, Vol 88, No 4,pp , 2014


Ladda ner ppt "Virus i munhålan Marika Storskrubb 2014-05-16."

Liknande presentationer


Google-annonser