Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida nr 1 28 juli 2015 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2015  Arbeten pågår främst v 21  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer –Turbinrevision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida nr 1 28 juli 2015 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2015  Arbeten pågår främst v 21  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer –Turbinrevision."— Presentationens avskrift:

1 Sida nr 1 28 juli 2015 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2015  Arbeten pågår främst v 21  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer –Turbinrevision –Bränsle- och askhanteringarbeten –Vattenhantering –Balance of plant –Elarbeten –Arbete på 7-barsångledning till Domsjö –Rökgaskondensering  Ångstopp Lördag 16 maj – Onsdag 27 maj

2 Sida nr 2 Vid olycka Innan du börjar arbeta ska du se efter var din närmaste utrymningsväg, brandsläckare, återsamlingsplats mm. Förbandsmaterial pannhusets entré, kontrollrum, vattenbyggnad och bränslehantering I händelse av olycka: 1. Kontakta räddningstjänsten, tel. 112, uppge adressen Hörneborgsverket Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö. Inpassage via timmergrinden. 2. Kontakta kontrollrummet, tel. 0660-551 08, 0660-787 84 (Kontrollrummet kontaktar BAS-U (Rickard Pellny) samt vaktstuga Domsjö fabriker) 28 juli 2015

3 Sida nr 3 28 juli 2015 Säker arbetsplats  Hjälm, skyddsskor är grundkrav och kompletterat utifrån särskild risk  Alkohol och drogfriarbetsplats  Avspärrade lyftområden traversschakt och framför pannhus  Respektera avspärrning lyft, röntgen mm  Skyddsanordningar – Tillstånd för att få ta bort dem, sätta tillbaka dem  Tillstånd krävs för lyft, heta arbeten, slutna utrymmen, köra lift mm  Branddörrar ska vara stängda!  Ordning på arbetsplatsen– sopor i soptunnor, återvinning/avfall på avsedd plats  Kontroll kan ske genom skyddsronder, rond och alkohol- och drogtester

4 Sida nr 4 Säker arbetsplats  Arbetsberedningar – samordna arbeten, bestämma skyddsutrustning och arbetssätt  Belysning – lokalbelysning=ÖEAB, handhållna lampor= Entreprenören Om inte annat överenskommits.  Ställningar – alla ställningar byggs av Botnia. Förändringar tas med ÖEABs montagesamordnare  Tillstånd – ÖEABs montagesamordnare  Rapportera risker, tillbud, olycksfall och miljöavvikelse. Fyll i vår avvikelseblankett och lämnat till ÖE’s montagesamordnare alt. via appen ”Industristopp” 28 juli 2015

5 Sida nr 5 Personalbodar mm  Utrymme för omklädning, tvätt och dusch.  Utrymmen för fika och mat.  Kaffemaskin finns för extern personal i bodarna – inte i kontrollrummet!  WC som finns i personalbodarna ska användas i första hand  Vatten att dricka finns på plan 1,3,5 i pannhuset  Mötesrum för samordningsmöten mm 28 juli 2015

6 Sida nr 6 Regler  Transport till och från området sker antingen medelst promenad via grinden vid förrådet eller med fordon via Domsjö vaktstuga.  Inom området gäller 30 km/h  Bilar parkeras på anvisad plats enligt APD-plan  Rökning förbjuden inom området –undantag tillåten plats  Vid avslutad arbetsdag samlas gasflaskor på anvisad plats i bottenplan pannhus  Källsortering av avfall vid asksilon och förrådsgrinden  Städa under och efter avslutat arbete 28 juli 2015

7 Sida nr 7 28 juli 2015 Samordningsmöten  Varje dag klockan 14:00-14:15, mötesrum personalbodar  Obligatorisk närvaro för resp. entreprenörs kontaktperson  Information  Samordning  Stäng av mobilen på möten


Ladda ner ppt "Sida nr 1 28 juli 2015 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2015  Arbeten pågår främst v 21  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer –Turbinrevision."

Liknande presentationer


Google-annonser