Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LÄROPLANEN 2016 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING REKTORSEMINARIET I EVOIS 22.-23.1.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LÄROPLANEN 2016 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING REKTORSEMINARIET I EVOIS 22.-23.1.2015."— Presentationens avskrift:

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LÄROPLANEN 2016 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING REKTORSEMINARIET I EVOIS 22.-23.1.2015

2 LÄROPLANEN 2016 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Program 1.Aktuell info om det lokala LP-arbetet 2.Introduktion till verksamhetskulturen i förändring i LP2016 3.Ledarskap i förändring 4.Den fysiska lärmiljön och arbetsmetoder i förändring 5.Grupparbete 6.Sammanfattning Esittäjän nimi 2

3 AKTUELL INFO OM DET LOKALA LP-ARBETET LP2016 arbetsgrupper principer, medlemmar, och tidtabeller LP2016 enkäter medlemmar i arbetsgrupper Framtidens skola och Läroplanen 2016 i Borgå personal, vårdnadshavare och samarbetsparter Framtidens skola och LP2016 materialpaket eleverna i förskolan och årskurserna 1-6 Workshops bl.a. med samarbetsparter, lärare, vårdandshavare Fortbildning Esittäjän nimi 3

4 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Introduktion till verksamhetskulturen enligt grunderna till LP2016 Verksamhetskulturen spelar en central roll när det gäller att skapa enhetlighet i den grundläggande utbildningen. Den inverkar alltid på hur eleverna upplever kvaliteten i skolarbetet. En skolas verksamhetskultur är dess historiskt och kulturellt formade sätt att arbeta. Verksamhetskulturen kan utvecklas och förändras. Den är en helhet som bygger på tolkning av de normer och mål som styr arbetet ledning samt organisering, planering, genomförande och utvärdering av arbetet kompetens som finns i skolan och hur man utvecklar skolans verksamhet pedagogik och professionalitet kommunikation, atmosfär, daglig praxis och lärmiljöer. 4

5 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Introduktion till verksamhetskulturen enligt grunderna till LP2016 Verksamhetskulturen formas av både medvetna och omedvetna, och ibland även oavsiktliga, faktorer. Verksamhetskulturen påverkar alla som tar del av den, oberoende av om de är medvetna om dess betydelse och effekter eller inte. De vuxnas sätt att agera överförs till eleverna, som tillägnar sig skolans värden, attityder och vanor. Till exempel överförs modeller för kommunikation och språkbruk samt könsroller till eleverna. För att utveckla verksamhetskulturen är det viktigt att fundera över verksamhetskulturens inverkan och lägga märke till icke-önskvärda drag och korrigera dem. p.k.vvvv Esittäjän nimi 5

6 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Introduktion till verksamhetskulturen enligt grunderna till LP2016 Verksamhetskulturen syns mest i de gemensamma handlingssätten. All verksamhet i den grundläggande utbildningen ska utformas så att den stödjer målen för undervisning och fostran. Skolans verksamhetskultur ska stödja att alla förbinder sig till målen och främja att den gemensamma värdegrunden och synen på lärande förverkligas i skolarbetet. En förutsättning för att utveckla verksamhetskulturen är en öppen, interaktiv diskussion där alla är delaktiga och där man uppskattar varandra och skapar förtroende för varandra. p.k.vvvv Esittäjän nimi 6

7 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Grupparbete kring verksamhetskulturen 1.Borde vi utveckla vår verksamhetskultur? På vilket sätt? Vad borde utvecklas? 2.Fundera också hur vi bäst når målen i utvecklingsarbetet kring verksamhetskulturen? 3.Diskutera punkter 1-2 i samband med aspekter kring verksamhetskulturen på följande sida. 7

8 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING Grupparbete kring verksamhetskulturen Diskutera följande aspekter: En lärande organisation är kärnan i verksamhetskulturen Välbefinnande och en trygg vardag Kommunikation och mångsidiga arbetssätt Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Delaktighet och demokrati Likabehandling och jämlikhet Ansvar för miljön och en hållbar framtid Ledarskap Lärningsmiljöer Länken till Googel Docs https://docs.google.com/document/d/1TduWU1_00FaWr3dAGsYRIYyfTc0UpNzPQRI9lgmwfjI/ ed ithttps://docs.google.com/document/d/1TduWU1_00FaWr3dAGsYRIYyfTc0UpNzPQRI9lgmwfjI/ ed it Länken till kapitlet om verksamhetskulturen i LP2016: http://www.oph.fi/download/163787_grunderna_for_laroplanen_for_den_grundlaggande_utbildnin gen_2014.pdfhttp://www.oph.fi/download/163787_grunderna_for_laroplanen_for_den_grundlaggande_utbildnin gen_2014.pdf p.k.vvvv Esittäjän nimi 8 Vad? På vilket sätt? Hur når vi målen? Borde vi utveckla dessa?


Ladda ner ppt "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LÄROPLANEN 2016 VERKSAMHETSKULTUREN I FÖRÄNDRING REKTORSEMINARIET I EVOIS 22.-23.1.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser