Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurskatalog Våren 2015 Vuxenhabilitering Funktionshinder – LSS Länsenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurskatalog Våren 2015 Vuxenhabilitering Funktionshinder – LSS Länsenhet."— Presentationens avskrift:

1 Kurskatalog Våren 2015 Vuxenhabilitering Funktionshinder – LSS Länsenhet

2 Kurskatalogen Första utgivningsår 2013 Redaktör: Harriet Leppäniemi LSS/Vuxenhabilitering

3 Innehållsförteckning Kursort Piteå AST – Samtalsgrupp Anhörig2 AST – Samtalsgrupp 18 år och äldre 3 ADHD - Samtalsgrupp4 AST – Samtalsgrupp Anhörig 5 AST – Samtalsgrupp 16 – 22 år 6 Kursort Luleå AST – Samtalsgrupp Anhörig7 AST – Samtalsgrupp8 Samtalsgrupp om hälsa9 Kursort Gällivare ADHD/ADD – Samtalsgrupp10 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig11 AST – Samtalsgrupp12 AST – Samtalsgrupp Anhörig13 Kursort Kiruna ADHD/ADD – Samtalsgrupp14 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig15 AST – Samtalsgrupp16 AST – Samtalsgrupp Anhörig17 Anmälningsblankett Anmälningsblankett18 LSS/Vuxenhabilitering 1

4 Samtalsgrupp för Anhöriga om Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Piteå Kursdatum 21/1 – 4/2 + 25/2 2015 Vänder sig till: Dig som är anhörig till en person som har diagnos inom Autismspektrum, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Exekutiva funktioner – målinriktat beteende. Central Koherans Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas onsdag eftermiddag, klockan 13.30–15.30 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Piteå älvdals sjukhus Ansvarig ledare: Pernilla Åström LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Marie Pettersson LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Frågor: Pernilla Åström  pernilla.astrom@nll.se  0911-752 41 Marie Pettersson  marie.pettersson@nll.se  0911-748 44pernilla.astrom@nll.semarie.pettersson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Pernilla Åström  pernilla.astrom@nll.se  0911-752 41 Marie Pettersson  marie.pettersson@nll.se  0911-748 44pernilla.astrom@nll.semarie.pettersson@nll.se eller din handläggare Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 2

5 Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Piteå Kursdatum 21/1 – 25/2 2015 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas onsdag eftermiddag klockan 13:30-15:15 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Piteå älvdals sjukhus Ansvarig ledare: Mats Nordqvist och Daniel Berggren LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Frågor: Mats Nordqvist  mats.nordqvist@nll.se  0911-748 87 Daniel Berggren  daniel.berggren@nll.se  0911-748 43mats.nordqvist@nll.sedaniel.berggren@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Mats Nordqvist  mats.nordqvist@nll.se  0911-748 87 Daniel Berggren  daniel.berggren@nll.se  0911-748 43mats.nordqvist@nll.sedaniel.berggren@nll.se eller din handläggare Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering3

6 Samtalsgrupp ADHD Kursort Piteå Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och Stress Socialt samspel/Relationer Stöd på vägen Tid och innehåll Gruppen träffas vid fyra tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen, Piteå älvdals sjukhus Frågor: Anneli Nystedt  anneli.nystedt@nll.se  0911-748 42anneli.nystedt@nll.se   0911 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Nystedt  anneli.nystedt@nll.se  0911-748 42anneli.nystedt@nll.se   0911- eller din handläggare Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 4 Kursdatum 4/3 - 25/3 2015

7 Samtalsgrupp för Anhöriga om Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Piteå 16/4 – 27/4 + 7/5 2015 OBS Måndag V18 27/4 Vänder sig till: Dig som är anhörig till en person 16-22 år som har diagnos Autismspektrum, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Socialt samspel – kommunikation Exekutiva funktioner – målinriktat beteende. Central Koherans Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på torsdag eftermiddag klockan 13.30–15.30 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Piteå älvdals sjukhus Frågor: Ingrid Svenningsson  ingrid.svenningsson@nll.se  0911-748 88 Anna-Karin Wiklund  anna-karin.wiklund@nll.se  0911-751 07 ingrid.svenningsson@nll.se anna-karin.wiklund@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Ingrid Svenningsson  ingrid.svenningsson@nll.se  0911-748 88 Anna-Karin Wiklund  anna-karin.wiklund@nll.se  0911-751 07 eller din handläggareingrid.svenningsson@nll.se anna-karin.wiklund@nll.se Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 5

8 Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Piteå Kursdatum 16/4 – 7/5 2015 OBS måndag V 18 27/4 Vänder sig till: Dig som är mellan 16 - 22 år och har diagnos Autismspektrum, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas på torsdag eftermiddag klockan 13:30-15:15 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen Piteå älvdals sjukhus Frågor: Mats Nordqvist  mats.nordqvist@nll.se  0911-748 87 Anna-Karin Wiklund  anna-karin.wiklund@nll.se  0911-751 07mats.nordqvist@nll.seanna-karin.wiklund@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Mats Nordqvist  mats.nordqvist@nll.se  0911-748 87 Anna-Karin Wiklund  anna-karin.wiklund@nll.se  0911-751 07 eller din handläggaremats.nordqvist@nll.seanna-karin.wiklund@nll.se Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 6

9 Samtalsgrupp för Anhörig om Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Luleå Kursdatum 26/2-26/3 2015 Vänder sig till: Dig som är anhörig till en vuxen person som har diagnos Autismspektrum, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Exekutiva funktioner – målinriktat beteende. Central Koherans Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på torsdagar klockan 14:30-16:30 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen, Köpmangatan 37, Luleå Ansvarig ledare: Helen Perdahl  helen.perdahl@nll.se  0920-28 40 34helen.perdahl@nll.se Inger Renberg  inger.renberg@nll.se  0920-28 47 48inger.renberg@nll.se Frågor: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30 louise.persson@nll.s Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler. Intresse anmälan tas emot av: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30 louise.persson@nll.s Deltagare max 15 stycken. LSS/Vuxenhabilitering 7

10 Samtalsgrupp om Autismspektrumdiagnos - AST Kursort Luleå Våren 2015 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Köpmangatan 37, Luleå Frågor: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare 6 stycken. LSS/Vuxenhabilitering 8

11 Samtalsgrupp om hälsa Kursort Luleå Kursdatum 15/4 – 12/5 OBS V20 Tisdag 12/5 2015 Syfte: Samtalsgrupp om hälsa (kost och motion) för dig som har en lindrig utvecklingsstörning. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är hälsa? Varför är det bra att röra på sig? Samtal om kost, vad är bra att äta? Hur får jag goda vanor i vardagen? Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 30 minuter Vi träffas onsdagar klockan 14.00-16.00 För dem som vill tar vi en gemensam promenad som avslutning som tar ca en halv timme. Vi bjuder på kaffe och smörgås och fikar undertiden som vi pratar. Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Köpmangatan 37, Luleå Tryck på porttelefonen så öppnas dörren från receptionen. Ansvarig ledare: Ann-Christin Stenman  ann-christin.stenman@nll.se  0920-712 42 ann-christin.stenman@nll.se Anna-Lena Niva Wärja  anna-lena.niva.warja@nll.se  0920-28 40 33anna-lena.niva.warja@nll.se Frågor: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Din handläggare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kursstat: Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare 6 stycken Onsdag 15/4 klockan 14.00 LSS/Vuxenhabilitering 9

12 Samtalsgrupp ADHD / ADD Kursort Gällivare Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD / ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD / ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Begränsat antal deltagare: 5 – 8 personer Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 10

13 ADHD / ADD Samtalsgrupp Anhörig Kursort Gällivare Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD / ADD. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD / ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering 14 11

14 AST- Samtalsgrupp LSS/Vuxenhabilitering 12 Kursort Gällivare Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.seanneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se

15 LSS/Vuxenhabilitering AST – Samtalsgrupp Anhörig 13 Kursort Gällivare Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd /Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp om diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Kostnad: Avgiftsfrittanneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se

16 Kursort Kiruna ADHD / ADD - Samtalsgrupp LSS / Vuxenhabilitering14 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD / ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD / ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

17 ADHD / ADD Samtalsgrupp Anhörig Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 15 Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD / ADD. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD / ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

18 AST - Samtalsgrupp Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 16 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum tillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

19 AST – Samtalsgrupp Anhörig Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 17 Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp diagnos Autismspektrumtillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid tre + ett (3 + 1) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

20 Anmälan till: Kurs:  Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST  Samtalsgrupp för anhöriga om Autismspektrumtillstånd, AST  Samtalsgrupp ADHD/ADD  Samtalsgrupp ADHD/ADD Anhörig  Hållbar anhörig Luleå/Boden  Samtalsgrupp om hälsa Luleå/Boden Kursort:  Luleå  Boden  Piteå  Älvsbyn  Arvidsjaur  Gällivare  Kiruna  Pajala  Jokkmokk Namn: Person nr: Adress: Postnr: Telefon: Mobil nr: E-post: Eventuell allergi: Anmälan till kursort Piteå, Arvidsjaur, Älvsbyn skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Piteå Älvdals sjukhus Box 715 941 28 Piteå Anmälan till kursort Luleå, Boden skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Köpmangatan 37 972 33 Luleå Anmälan till kursort Gällivare, Pajala, Jokkmokk skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Gällivare sjukhus Källgatan 14 982 82 Gällivare Anmälan till kursort Kiruna skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Kiruna sjukhus Box 805 981 28 Kiruna 18 LSS/Vuxenhabilitering

21


Ladda ner ppt "Kurskatalog Våren 2015 Vuxenhabilitering Funktionshinder – LSS Länsenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser