Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetardagar på Strömbäcks folkhögskola. Mindmap Skriv ditt eget namn i mitten på pappret. Skriv upp namnen på de personer som du har ömsesidiga betydelsefulla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetardagar på Strömbäcks folkhögskola. Mindmap Skriv ditt eget namn i mitten på pappret. Skriv upp namnen på de personer som du har ömsesidiga betydelsefulla."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetardagar på Strömbäcks folkhögskola

2 Mindmap Skriv ditt eget namn i mitten på pappret. Skriv upp namnen på de personer som du har ömsesidiga betydelsefulla relationer med, som du är beroende av för att nå framgång.

3 Har du några kollegor som kan uppnå personlig framgång utan att samverka med någon annan. Vad skulle det innebära att arbeta utan insatser från andra? De personer du valt med vilka du har ömsesidiga relationer. Om dessa gjorde motsvarande inventering, skulle du då komma med på deras lista?

4 Att fundera över: Hur skall vi agera med varandra för att nå framgång. Relationer är viktiga för oss, därför bör vi fundera över hur vi agerar i en relation. Ju mer vi hjälper varandra till insikt om hur vi påverkar och varför vi beter oss som vi gör mot varandra, desto större framgång kan vi nå i relationer med varandra. Vad får ni för tankar?

5 Att fundera över: ”Kvalitén på organisation är beroende av kvalitén på dess relationer.” ”Kvalitén av en persons presentation är beroende av dennes uppfattning av sitt egenvärde.”

6 1 Korinthierbrevet 12 Lemmarna i den kropp som är Kristus 12 Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.

7 FIRO KONTROLL KOMPETENS FÖRÖDMJUKAD IGNORERAD BORTSTÖTT BETYDELSEFULL TILLHÖRA OMTYCKT ÖPPENHET BEHOV AV…… RÄDSLA FÖR…

8 Vad är självkänsla? Vad ger dig självkänsla? Vad tar självkänsla? Vad gör du som ger självkänsla till andra? Vad gör du som tar självkänsla från andra?

9 Självkänsla Spegel jagIdeal jag Verkligt jag

10 Joharifönstret Öppet fältBlint fält Dolt fält Okänt fält JAG Vet om mig självInte vet om mig själv ANDRA Harry & Joseph Vet om mig Inte vet om mig

11 Sammanfattning Du kan öka din arena (det öppna fönstret) och minska din fasad genom att ge feedback till andra om vad du tycker om saker som händer. Vad händer ? Om en chef/medarbetare har en stort dolt/blint fält? I en grupp där man inte öppnat sig för varandra? I en grupp där alla har en stor arena?

12 Joharis fönster- Uppgift Svara på frågorna och fördela svaren med totaltt 10 poäng utifrån hur du spontant upplever att du är Man kan använda 10 poäng för ett svar För in siffrorna i tabellen och summera ned Gör diagrammet utifrån de siffror du fått Ditt diagram ska du behålla själv Diskutera 2 och 2 utifrån din bild av ditt Johari förnster. Vad behöver du tänka på när du går in i en ny grupp? Alla. Vad har ni för tankar kring detta?

13 Frågor Hur känner jag inför andra i gruppen? Hur tror jag att andra känner? Hur nöjd är jag med mina känslor för andra och hur de känner mig? Hur påverkar mina känslor mitt beteende?

14 Sammanfattning Känslorna är drivkraften bakom beteendet Känslorna är en motivationskälla, ett internt ”navigationssystem” Att inte uttrycka sina känslor påverkar effektiviteten i en organisation/ i en grupp.

15 Sammanfattning forts. Vinster/kostnader Med att berätta om mina känslor kring hur det personen säger eller gör, påverkar dig. Vilka delar innehåller självbilden? Hur beter jag mig mot mig själv? Hur känner jag mig inför mig själv? Definiera orden…..

16

17 Förändring * Den som vill förbättra eller förändra något hos andra måste börja med sig själv ! Emerson

18 Beteenden Följsam Initiativrik Motiverande Styrande Resultat- fokuserad Stödjande Vårdande Logisk Analytisk Drivande Sakinriktad Relationsinriktad

19 Störningar Knäppa händerna

20 Backspegel Finns det några tankar från gårdagen?

21 Mina styrkor Titta på pappret med de olika styrkorna: Sätt en cirkel kring de 6 starkaste egenskaperna du känner igen dig mest med. Sätt en triangel kring de 3 egenskaper som är minst lik dig

22 Att fundera över: Titta på de markerade orden – vad säger de om dig? Vad skulle det innebära för dig om du tvingats använda de tre styrkorna som du har en triangel kring under en längre tid? Titta på de som du inte har markerat, kan du påminna dig om en situation där du kunde använt en personlig styrka därifrån men du använde istället från de övre? ”Vad skall jag vara på vakt mot?” Hur skall du hantera en kollega som har dina tre triangelmärkta styrkor som är minst lik dig som sina tre cirkelmärkta styrkor, mest lik hen. Vad skulle du behöva tänka på i din relation med din kollega om hen har dina cirkelmärkta ord som sina triangelmärkta ord?

23 1 Joh 4: 16 - 21 Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

24 Vad kännetecknar ett team? God insikt om sig själv och sina team- kamrater Gemensam målbild som alla arbetar mot En öppen kultur där feedback ges och fås Där man tar vara på teamets styrkor och kompetenser

25 Effektiva team! Medlemmarna är klara över målen Rollerna är tydliga Man arbetar tillsammans Struktur i arbetet Olikheter tolereras så länge det för teamets arbete framåt Man har en trygghet i gruppen Man ger varandra feedback

26 Gruppteori: Susan Wheelan 1. Beroende och tillhörighet 2. Skenbart oberoende och konflikt 3.Tillit och struktur 4. Genomförande och produktivitet 5. Gruppens upplösning 1. Får/vill jag vara med? -Söker trygghet -Lågt risktagande -Rädd att inte bli accepterad -Vill inte avvika -Stort behov av ledning -Vill att ledaren fattar beslut -Dolda konflikter 2. Vem bestämmer? Min roll? -Ifrågasätta syfte, mål, ledare -Skapa normer -Konkurrens -Risktagande -Motsättningar – olika åsikter/behov -Min roll/påverkan i gruppen 3. Klargöra roller, utveckla kompetens! -Öppen kommunikation -Diskutera, förhandla -Mer fokus på uppgiften -Nöjdare i gruppen -Ökat samarbete och tillit -Krav på grupplojalitet 4. Effektivt samarbete! -Allas ansvar -Resurser används optimalt -Fokus på arbetet -Konstruktiv konflikthantering -Noggrannhet i detaljer -Räknar med framgång -Feedback är självklar del i arbetet -Utvärderar, förbättrar


Ladda ner ppt "Medarbetardagar på Strömbäcks folkhögskola. Mindmap Skriv ditt eget namn i mitten på pappret. Skriv upp namnen på de personer som du har ömsesidiga betydelsefulla."

Liknande presentationer


Google-annonser