Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sovjet mellan 1917 och 1939.  Världens största land  Över hundra olika nationaliteter  90 % bor på landet  Låg grad av industrialisering  Fattigdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sovjet mellan 1917 och 1939.  Världens största land  Över hundra olika nationaliteter  90 % bor på landet  Låg grad av industrialisering  Fattigdom."— Presentationens avskrift:

1 Sovjet mellan 1917 och 1939

2  Världens största land  Över hundra olika nationaliteter  90 % bor på landet  Låg grad av industrialisering  Fattigdom och analfabetism var vanliga  Liten medelklass och liten arbetarklass  Bönderna fick betala höga skatter  Tsaren styrde med järnhand (envälde)

3

4  1903 bryter Bolsjevikerna med det socialdemokratiska partiet  Ledaren heter Vladimir Iljitch Lenin  Andra viktiga ledare är Leo Trotskij och Josef Visarionovich Stalin

5

6  Hela historien är en kamp mellan olika klasser – förtryckare och förtryckta  Klasskampen leder till ett kommunistiskt samhälle där klasser upphör att existera  Det kommunistiska samhället upprättas genom revolution  Arbetarklassen är den klass som skall genomföra revolutionen  I det kommunistiska samhället avskaffas pengar, religion och privat egendom  Huvudprincipen i det kommunistiska samhället är: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov  Samhället styrs genom proletariatets diktatur

7

8  Vad tycker du om dessa idéer?  Är de möjliga att genomföra?  Kan man skapa ett sådant samhälle utan revolution?

9  Lenin skapade en egen variant av marxism - leninismen  Proletariatet är ännu inte mogen för revolution  En liten grupp, proletariatets avantgarde, leder revolutionen och styr tills proletariatet är tillräckligt mogen att ta över

10  Misslyckande i kriget mot Tyskland  Stort missnöje bland soldaterna  Svält  Oroligheter och strejker, demonstrationer i städerna  Soldater byter sida och ansluter sig till demonstranterna  Tsaren abdikerar, en provisorisk regering bildas  Arbetare och soldater bildar sovjeter (råd)

11  I april återvände Lenin till Ryssland  Bolsjevikerna fick kontroll över sovjeterna  7/11 tog beväpnade arbetare kontroll över Sankt Petersburg (Rysslands huvudstad) och avsatte regeringen, Lenin och bolsjevikerna tog över regeringsmakten  Valet till parlamentet utlystes, bolsjevikerna vann bara en fjärde del av platserna  Lenin upplöste parlamentet och tog över hela makten

12 Hur framställsrevolutionen på denna bild? Hur gick det till? Stämmer målningen med verkligheten?

13  Fred med Tyskland, mars 1918  Bolsjevikerna bytte namn till Ryska kommunistiska partiet 1918, alla andra partier var förbjudna  Adelns och kyrkans egendomar togs av staten  Även andra stora egendomar beslagtogs av staten  Bönderna fick bruka jorden och leverera mat till städerna  Moskva blev återigen huvudstad

14 Röda armen 1918

15

16 Nationalsången

17 Under den store Stalins ledning – framåt mot kommunismen Vad är bildens budskap?

18  Den första planen 1928  Planekonomi  Detaljerade planer på vad som skall produceras  Snabb industrialisering, tung industri prioriteras

19  Bönderna tvingades att slå ihop sina gårdar  Kollektivjordbruk – kolchoser  Mekanisering  Allt motstånd krossades  Kampanjer mot storbönder – kulaker  Svält som följd

20  Svältkatastrof i Ukraina 1932-1933  Ca 7 miljoner människor dog av svält, dödades eller skickades till arbetsläger i Sibirien

21  De första utrensningarna 1928-30  Skenrättegångarna 1936-38  Deportationer till fängelseläger i Sibirien – Gulag  1-2 miljoner människor avrättades  Uppemot 20 miljoner dog av sjukdom

22 Vad är fel?

23  Socialistisk realism  Konsten skildrar den nya människan – arbetaren, bonden  Världen skildras som den borde vara  Stora ledare porträtteras  Konsten står i statens och kommunistiska partiets tjänst

24

25

26 Firande av kollektiviseringen Hur väl stämmer denna bild med verkligheten?

27


Ladda ner ppt "Sovjet mellan 1917 och 1939.  Världens största land  Över hundra olika nationaliteter  90 % bor på landet  Låg grad av industrialisering  Fattigdom."

Liknande presentationer


Google-annonser