Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KI:s nya laboratorium: Biomedicum – forskning över vetenskapliga gränser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KI:s nya laboratorium: Biomedicum – forskning över vetenskapliga gränser."— Presentationens avskrift:

1 KI:s nya laboratorium: Biomedicum – forskning över vetenskapliga gränser

2 Experimentell forskning samlas under ett tak  Experimentella forskare från fem institutioner, som idag är utspridda över campus Solna, samlas under ett tak med tillgång till ultramoderna laboratorier och gemensam infrastruktur  Syftet är att främja interaktion och nya samarbeten På byggarbetsplatsen i april 2015 Bildmakarna, KI

3 På byggarbetsplatsen i april 2015

4 Bildmakarna, KI På byggarbetsplatsen i april 2015

5 Nya samarbetsmöjligheter främjar forskningen  Det nya laboratoriet kommer att ha en omfattande forskningsinfrastruktur med ett stort antal forskare inom olika ämnen och från olika vetenskapliga discipliner  Det förbättrar interaktionen över vetenskapliga gränser, möjliggör nya samarbeten och främjar forskningen  Förbindelsegång till Karolinska Universitetssjukhuset underlättar samarbete med den kliniska forskningen

6 Institutioner som flyttar till Biomedicum  Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) Prefekt: Marie Arsenian Henriksson  Medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Prefekt: Ernest Arenas  Fysiologi och farmakologi (FyFa) Prefekt: Stefan Eriksson  Neurovetenskap (Neuro) Prefekt: Sandra Ceccatelli  Cell- och molekylärbiologi (CMB) Prefekt: Christer Höög

7 Biomedicum – mer än en byggnad En katalysator för nydanande biomedicinsk forskning med syfte att förbättra människors hälsa

8 Därför låter KI uppföra Biomedicum  Den experimentella forskningen växer och KI behöver expandera för att tillgodose institutionernas behov  Behöver förnya gamla och föråldrade laboratorier  Samlar forskargrupper tematiskt för att förbättra integration och samarbeten  Bättre utnyttjande av dyrbar utrustning och gemensam infrastruktur  Förbättra samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset och translationell forskning  Samordna och förstärka våra insatser inom utbildning  Förbättra vår administration genom att anta gemensamma normer och arbeta enligt best practice  Öka synligheten både nationellt och internationellt  Attrahera nya rekryteringar  Stärka Karolinska Institutet och Sverige som en internationellt ledande kraft inom hälsa, medicinsk vetenskap och utbildning

9 Vision för Biomedicum: En katalysator för nydanande biomedicinsk forskning med syfte att förbättra människors hälsa Visionen vilar på tre grundpelare:  Ett forskningscentrum i världsklass som utnyttjar spetsteknologi i syfte att lösa fundamentala biomedicinska frågor och förbättra människors hälsa  En plattform som främjar interaktion, samverkan och utbyte av erfarenheter, idéer och teknologier över vetenskapliga gränser  En innehållsrik och dynamisk vetenskaplig miljö med en flexibel organisation och kostnadseffektiv administration

10 Mål för Biomedicum:  Att bedriva banbrytande forskning som leder till vetenskapliga genombrott och förbättrad mänsklig hälsa  Att vara ett globalt inspirerande landmärke för forskning och en plattform för internationell rekrytering av juniora och seniora elitforskare  Att stärka samarbetet mellan basvetenskapliga och kliniska forskare för att understödja omvandlingen av biomedicinsk forskning till kliniska studier  Att vara ett referenscentrum för utbildning på grund-, doktorand- och forskarnivå  Att omvandla vetenskapliga rön till praktiska tillämpningar och innovationer som bidrar till ekonomisk tillväxt  Att stärka Karolinska Institutet och Sverige som en internationellt ledande kraft inom hälsa, medicinsk vetenskap och utbildning

11 Biomedicum – Fakta  Invigning 2018  55 000 kvm  11 våningar  1 600 medarbetare, huvudsakligen forskare  26 laboratorie-kvarter (700-1 000 kvm vardera) med plats för 55-60 personer  Tematisk organisation över institutionsgränserna  Förbindelsegång till kliniska forskningslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset - Bioclinicum  En reception

12 Biomedicum Ritning över våningsplan med laboratorium

13 Allokering av utrustning och gemensam infrastruktur

14 Biomedicum – ett laboratorium för framtiden i enlighet med KI:s vision Karolinska Institutet bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa © Erik G Svensson BERG | C. F. MØLLER ARCHITECTS

15 Parallellt med utvecklingen av Biomedicum kommer hela området kring KI campus Solna att genomgå en större omvandling under de kommande tio åren


Ladda ner ppt "KI:s nya laboratorium: Biomedicum – forskning över vetenskapliga gränser."

Liknande presentationer


Google-annonser