Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns säkerhetskritisk programvara ur MSI-synpunkt? Dag Caldenfors Teknikområdesföreträdare MSI FramTek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns säkerhetskritisk programvara ur MSI-synpunkt? Dag Caldenfors Teknikområdesföreträdare MSI FramTek."— Presentationens avskrift:

1 Finns säkerhetskritisk programvara ur MSI-synpunkt? Dag Caldenfors Teknikområdesföreträdare MSI FramTek

2 Agenda Inledning Tentativa definitioner och begrepp Kända tekniska funktionstillämpningar –Kritiska funktioner och egenskaper –där det kan gå fel?! System och händelser Interaktion –Krav på dynamisk utvecklingsmetodik Sammanfattning

3 Inledning Vad menas med säkerhetskritisk pgmvara? Vad menar vi med MSI? Varför Interaktion? Varför ”klassiska” säkerhetskritiska funktioner finns? Vad är problemet? –Hönan eller ägget eller båda

4 Några definitioner och begrepp Vanliga tolkningar ! Säkerhetskritisk funktion –onormala händelser –krav på hög precision –fara för liv och egendom/miljö Kända principer –Inbyggd funktionalitet - Kompensera för brist i mänsklig förmåga dvs. utestänga människan från vital säkerhetsfunktion –Interaktion dvs. stödfunktion för samspel vid säkerhetskritisk händelse

5 Kända tekniska Funktionstillämpningar Elektriska styrsystem/automater JAS 39 Automatisk upptagning vid markkollision Automatisk destruktion Robotar mm Automatisk Tågtrafik reglering ATC Motorstyrning av bilar EMS TCS Låsningsfria bromsar ABS Kylvatten reglering Kärnkraftverk

6 Kritiska funktioner och egenskaper -där det kan gå fel?! Nöd-stopp –Blockering av ”felande” system (göra strömlöst) –Aktivering av funktion/mode Prioritering av överordnade egenskaper Spärrning (via FÖ/TEST) –Checksummering –Toleransvärden

7

8

9

10 Sammanfattning Människans adaptiva förmåga måste förstås bättre vid utveckling av Säkerhetskritisk programvara MSI aspekterna gäller även för systemutvecklare och underhålltekniker Människa-system dynamiken ställer speciella krav på utvecklingsmetodik och processer


Ladda ner ppt "Finns säkerhetskritisk programvara ur MSI-synpunkt? Dag Caldenfors Teknikområdesföreträdare MSI FramTek."

Liknande presentationer


Google-annonser