Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturkatastrofer och klimatförändringar 21-22/9-2007 Kurslitteratur: Keller, E.A. & R. H. Blodgett. 2006: Natural hazards. Earth’s processes as hazards,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturkatastrofer och klimatförändringar 21-22/9-2007 Kurslitteratur: Keller, E.A. & R. H. Blodgett. 2006: Natural hazards. Earth’s processes as hazards,"— Presentationens avskrift:

1 Naturkatastrofer och klimatförändringar 21-22/9-2007 Kurslitteratur: Keller, E.A. & R. H. Blodgett. 2006: Natural hazards. Earth’s processes as hazards, disasters and catastrophes. Prentice Hall. och Bogren, J., Gustafsson, T. & Loman, G. 2005: Klimatförändringar. Naturliga och antropogena orsaker. Studentlitteratur. Kap. 1, 3, 4-5.

2 Natural hazard (risk, fara) – en insedd naturlig händelse som hotar både liv och egendom Disaster (svår olycka) – när en ”hazard” har inträffat, effekterna av en hazard = en plågsam eller sorglig händelse (-utveckling) eller situation Katastrof, av grekiskans katastroph – en mycket stor olycka med omfattande materiell förödelse efter vilken man har svårt att tänka sig ett återställande eller en fortsättning (NE). Naturkatastrof – Katastrof utlöst av naturliga händelser, såsom jordbävningar, vulkanutbrott, orkaner, torrperioder och översvämningar (NE).

3 Naturkatastrof En naturkatastrof är en omvälvande händelse – ett resultat av jordens förändringsprocesser De mest spektakulära är plötsliga och oförutsedda Känt ursprung – kända effekter Oftast kort varningstid, börjar plötsligt; undantag torka Största förlusten i liv och egendom i direkt anslutning till katastrofen Ofrivillig händelse Hjälpinsatser krävs efter händelsen Mänskliga handlingar kan orsaka naturkatastrofer - Tjernobyl - oljeolyckor i havet

4

5 Naturkatastrofmönster Svårighetsgrad Händelsens igångsättningshastighet Händelsens längd Yta som påverkas Händelsens frekvens Antal omkomna och skadade Ekonomisk skada Sociala effekter Långtidspåverkan, återhämtningstid Samtida andra naturkatastrofer

6

7

8 Att förutse risker Hazards är naturliga processer som studeras och kan förutsägas vetenskapligt: – Frekvensen hos tidigare händelser – Händelsemönstret – Varningshändelser före hasard 1) Identifiera och lokalisera hazards 2) Bestämma möjligheten av en förestående hazard 3) Identifiera olika händelser som föregår en hazard

9 Riskanalyser Riskanalyser är viktiga verktyg i vår förståelse av en naturkatastrofs effekter – Sannolikheten att en naturkatastrof ska inträffa – Konsekvenserna efter en naturkatastrof har inträffat – Skador på liv och egendom – Samhällets risktagande

10 Utvecklingen hazard -> disaster -> katastrof Resultat av: Befolkningstillväxt Felaktig markanvändning Exempe: Nevado del Ruiz vulkanutbrott Explosiva utbrott Slamströmmar 1845 1000 omkomna 1985 21 000 omkomna

11

12

13 Befolkningstillväxen och naturkatastrofer Aktuell fråga: Är befolkningstillväxten orsak till naturkatastrofer? Under debatt: Befolkningen som en direkt utlösare av vissa naturkatastrofer, t.ex. översvämningar, jordskred, klimatförändring Säkert: Befolkningstillväxt inom farliga områden, t.ex. flodslätter, branta sluttningar Ännu en fråga: Kan man artificiellt kontrollera vissa naturkatastrofer?

14 Naturkatastrofer och förändringar i markanvändning En förändring i markanvändning ökar risken för naturkatastrofer Kalhuggning och bränder i Honduras före orkanen Mitch, 11,000+ döda Massiv kalhuggning i tillrinningsområdet, t.ex. 85% förlust av skog i anslutning till Yangtse-floden, 4000+ döda Brister i byggnadskonstruktioner i en tektonisk jordbävningszon, Iran 2003, ~30,000 döda

15

16

17 Hur kan vi undvika eller minska effekterna av en förestående katastrof? Öka kunskapen om jordens processer – naturkatastrofer är ingen ”Act of God” utan bygger på kända naturvetenskapliga grunder Bättre markanvändning Olika typer av försäkringar Evakuering Bättre förberedelse inför en förestående extremhändelse – minska konsekvenserna Artificiell kontroll av naturliga processer – Översvämningsskydd, dammar, levéer – Lavinbanor – Kustskydd Låta naturen ha sin gång…..acceptera att leva på jorden på jordens villkor


Ladda ner ppt "Naturkatastrofer och klimatförändringar 21-22/9-2007 Kurslitteratur: Keller, E.A. & R. H. Blodgett. 2006: Natural hazards. Earth’s processes as hazards,"

Liknande presentationer


Google-annonser