Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Stockholm 16 juni 2015 Linda Reinholdsson, projektrådgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Stockholm 16 juni 2015 Linda Reinholdsson, projektrådgivare."— Presentationens avskrift:

1 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Stockholm 16 juni 2015 Linda Reinholdsson, projektrådgivare

2 Kort om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Över 200 kommuner, fler än 30 lärosäten, 15 regioner, nio miljoner invånare, tre länder, två huvudstäder. 143 miljoner euro i programmet (EU-medel och norska IR-midler) Skapa tillväxt i ÖKS-reigonen Utmaningar inom fyra områden; - innovation (33%) - grön ekonomi (25%) - transport (17%) - sysselsättning (19%)

3 Programområdet Öresund-Kattegat-Skagerrak – hela programområdet Delområde Kattegat-Skagerrak –Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder samt Oslo kommun. Delområde Öresund – programområdet omfattar regionerna Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Sekretariat i Köpenhamn och Göteborg

4 ÖKS-regionens 13 styrkeområden Besöksnäring Cleantech Fordonsklustret Förnybar energi Informations- och kommunikations- teknik Kreativa näringar/ upplevelseindustri Landsbygdsnäringar Life sciences Livsmedelsforskning och – produktion Marina och maritima sektorn Materialvetenskap Process- och kemiindustri Välfärd- och hälsoteknik

5 Förenligt med statsstöds- regler statsstöds- regler Förenligt med statsstöds- regler statsstöds- regler Uppfyller urvals- kriterier urvals- kriterier Uppfyller urvals- kriterier urvals- kriterier Additionellt - ej ordinaire verksamhet Minst en aktivitets- indikator aktivitets- indikator Minst en aktivitets- indikator aktivitets- indikator Partner är offentlig eller privat juridisk person juridisk person Partner är offentlig eller privat juridisk person juridisk person Minst två länder länder Minst två länder länder Gränsregionalt mervärde Stöd betalas ut i efterskott mot kvitto 50% medfinasier- ing Bidrar till ett av programmets mål mål Bidrar till ett av programmets mål mål Hur ser ett ÖKS- projket ut?

6 Ni hittar översikten här!här

7 Specifika mål Innovation –Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS styrkeområden (se tidigare bild) –Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området

8 Specifika mål Grön ekonomi –Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi –Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) –Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet

9 Specifika mål Transport –Förbättra tillgängligheten till och igenom ÖKS- regionen –Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmsta knutpunkt i TEN-T –Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

10 Specifika mål Sysslesättning –Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag –Öka antalet gränspendlare

11 Viktigt att tänka på Tydligt gränsregionalt mervärde Ger konkreta resultat i verkligheten Utgå från programmets specifika mål Tydlig röd tråd Brett partnerskap bra, rätt partnerskap bättre God/professionell projektledning, projektekonomi, kommunikation Dialog med sekretariatet från idé till resultatspridning

12 Ansökningsprocess Kontakta sekretariatet för att diskutera ert projekt Nästa ansökningsomgång är öppen en månad under hösten 2015 (preliminärt september), beslut innan jan 2016 Avser genomföra två ansökningsomgångar per år

13 Tack för er uppmärksamhet! linda@interreg-oks.eu www.interreg-oks.eu


Ladda ner ppt "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Stockholm 16 juni 2015 Linda Reinholdsson, projektrådgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser