Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge Landsbygds projektet. Projektstöd tack vare Länsstyrelsens landsbygdsprogram 642.000 kr i bidrag VFF ett pilotprojekt i landet Medverkar i SvFF:s.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge Landsbygds projektet. Projektstöd tack vare Länsstyrelsens landsbygdsprogram 642.000 kr i bidrag VFF ett pilotprojekt i landet Medverkar i SvFF:s."— Presentationens avskrift:

1 Nuläge Landsbygds projektet

2 Projektstöd tack vare Länsstyrelsens landsbygdsprogram 642.000 kr i bidrag VFF ett pilotprojekt i landet Medverkar i SvFF:s centrala projektgruppen EN FÖRENING I VARJE BY –FOTBOLL FÖR ALLA Samtliga SDF beräknas med 2009 VIF/SISU bra samarbetspartner

3 Redan gjorda insatser på tävlingssidan Riksnivå – spel i två föreningar (distriktsnivå) Divisionsspel inför 2009 (ungdomsfotbollen) Fokus mot föreningsägda anläggningar

4 Syftet med projektet Stärka landsbygdens attraktionskraft Långsiktigt arbeta med landsbygds- utveckling och landsbygdsfotboll Hitta framtida tävlingsformer för landsbygdens fotboll Exempelsamling från olika projekt = ett kunskaps och inspirationsdokument

5 Målet är att Inrikta projektet mot föreningar med egna anläggningar Fokusera på 25% av 150 föreningar/orter med 3000 innevånare = ca 37 st. 70 -75 % av dessa ska medverka i projektet. Skapa förutsättningar för utveckling av nya företag och sysselsättning inom i första hand turism- och serviceområdet

6 Ingångsättande och hittills gemomförd verksamhet Skapa en ansökan Framtagning av en informations- och handledningsfolder Utbildnings- och informationsträffar internt (personal, förtroendevalda och instruktörer) Informationsträffar externt (organisationer och föreningar)

7 Resultat 369 personer har informerats om projektet förutom personal och förtroendevalda 26 föreningar har fått besök 42 landbygdsföreningar har informerats om projektet via nätverksträffar

8 Resultat Hova IF första föreningen som påbörjat ett projekt Årets landsbygdsförening kommer att utses för 2008 Samarbete med leader-områden håller på skapas

9 Organisation och ekonomi Täta projektmöten Kontinuerligt utvärderingsarbete (Björn Hellqvist) Kontinuerlig uppföljning av budget

10 Fortsatta arbetet Stödja de engagerade föreningarna Kvalitativ rådgivning Fördjupat samarbete med andra folkrörelser, trossamfund, andra organisationer, näringsliv, kommuner, länsstyrelsen och Västra Götalands- regionen

11 Fortsatta arbetet Långsiktig handlingsplan för VFF påbörjas Dialog om handlingsplanens innehåll eftersträvas Handlingsplanen beslutas på VFF:s årsmöte i februari 2010.


Ladda ner ppt "Nuläge Landsbygds projektet. Projektstöd tack vare Länsstyrelsens landsbygdsprogram 642.000 kr i bidrag VFF ett pilotprojekt i landet Medverkar i SvFF:s."

Liknande presentationer


Google-annonser