Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kreativa Europa 2014–2020. KREATIVA EUROPA DESK Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt Informerar om EU:s program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kreativa Europa 2014–2020. KREATIVA EUROPA DESK Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt Informerar om EU:s program."— Presentationens avskrift:

1 Kreativa Europa 2014–2020

2 KREATIVA EUROPA DESK Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt Informerar om EU:s program Kreativa Europa Rådger sökande i ansökningsprocessen Bevakar kulturfrågor inom EU

3 PROGRAM Kreativa Europa 2014-2020 − budget − bakgrund − mål och prioriteringar Delprogrammet Kultur − stödformer − vem kan söka och för vad? − när kan man söka, deadlines − resultat Frågor

4 KREATIVA EUROPA 2014-2020 Programförslaget antogs 2011 Budget: 1,8 miljarder euro, + 37 % Programmet trädde i kraft 1 januari 2014 Budget: 1,462 miljarder euro, + 9 % Sammanslagning av tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus

5 PROGRAMMET Två delprogram: Kultur ̶ alla kulturella och kreativa sektorer (musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö etc.) MEDIA ̶ audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel) Ett sektorsövergripande programområde: Bl.a. ett nytt lånegarantiinstrument och stöd till gränsöverskridande policysamarbete

6

7 ÖVRIGA INSATSER Europeiska kulturhuvudstäder EU:s kulturpriser inom litteratur, arkitektur, musik och kulturarv Europeiska kulturarvsmärket Kreativa Europa

8 PROGRAMMETS ALLMÄNNA MÅL Skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv Stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt för alla

9 PROGRAMMETS SÄRSKILDA MÅL Stödja de kulturella och kreativa sektorerna att verka transnationellt och internationellt Främja cirkulation av kulturella verk och trans- nationell mobilitet för kulturaktörer, nå ut till ny och större publik samt förbättra tillgången till kulturella och kreativa verk med särskild inriktning på barn, unga, personer med funktionsned- sättningar och underrepresenterade grupper Främja policyutveckling, innovation, kreativitet och nya affärsmodeller

10 DELPROGRAMMET KULTUR Stöd till Europas kulturella och kreativa sektorer 2014–2020

11 STÖDFORMER Samarbetsprojekt Nätverk Plattformar Översättning och spridning av skönlitteratur Kultur

12 PRIORITERINGAR FÖR DELPROGRAMMET KULTUR Skapa ökad tillgänglighet till kultur: innovativa sätt att arbeta med publikutveckling Främja övergången till digital teknik Utveckla nya affärsmodeller Underlätta tillgång till nya yrkesmöjligheter

13 PUBLIKUTVECKLING Nå nya publiker eller fördjupa publikarbetet Aktivt deltagande och medskapande Kulturell, social och ekonomisk dimension Kunskapsutbyte och kunskapsutveckling NYTT FOKUS!

14 SAMARBETSPROJEKT Mindre samarbetsprojekt Max. summa att söka: 200 000 euro Min. 3 deltagare från 3 olika länder EU-stöd max. 60 % av budgeten Större samarbetsprojekt Max summa att söka: 2 000 000 euro Min. 6 deltagare från 6 olika länder EU-stöd max. 50 % av budgeten Maxtid 4 år

15 VAD KAN MAN SÖKA STÖD FÖR? Europeiskt samarbete inom samtliga konst- och kulturformer Projekten kan vara tvärkonstnärliga eller endast omfatta ett konstområde Även för aktörer inom AV-sektorn OBS! Ej vinstdrivande projekt, men aktörerna kan i övrig verksamhet vara vinstdrivande

16 VAD KAN MAN SÖKA STÖD FÖR? Exempelvis: Produktioner, utställningar, turnéer, festivaler Kunskaps- och erfarenhetsutbyte Seminarier, debatter, workshops Projekt som syftar till att skapa eller utvidga europeiska nätverk

17 SAMARBETSPROJEKT Medverkan kan ske som projektledare, partner eller associerad partner Visa kvalitet i partnerskapet: delaktighet, arbetsfördelning, samarbete i projektets alla faser, planering, genomförande, finansiering, tillgodogörande och spridning av resultat

18 VEM KAN SÖKA STÖD? Offentliga eller privata juridiska personer Bl.a. fristående organisationer, institutioner, kommuner, regioner, myndigheter, föreningar, privata företag med huvudsaklig verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn Inte enskilda/fysiska personer

19 VILKA LÄNDER INGÅR? EU:s medlemsstater Övriga länder: Norge, Island, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina och Albanien, Moldavien och Turkiet Nyhet: Europeiska grannskapsländerna Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocco, Palestina, Syrien och Tunisien (OBS! Deltar ej ännu, endast enligt avtal)

20 BESLUTSPROCESSEN EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bryssel fattar beslut Inga geografiska kvoter, bedömning med grund i särskilda kriterier Alla sökande får en skriftlig motivering

21 BEDÖMNINGSKRITERIER Relevans (35 p) Svarar ansökan mot mål och prioriteringar? Kvalitet på innehåll och verksamhet (25 p) Hur genomförs aktiviteterna och vad innehåller projektet? Kommunikation och spridning (20 p) Hur ska projektet kommuniceras och hur ska man skapa ökad kunskap inom sektorn och över gränserna? Partnerskapets kvalitet (20) Är partnerskapet av hög kvalitet gällande effektivitet och långsiktighet?

22 RESULTAT: SAMARBETSPROJEKT Första fördelningen: 58 projekt av 411 ansökningar beviljades 40,4 miljoner euro Andra fördelningen: 80 projekt av 603 ansökningar beviljades 35,4 miljoner euro

23 RESULTAT: SAMARBETSPROJEKT Första utlysningen: Mindre: 37 ansökningar av 337 beviljades (10 %) Större: 21 ansökningar av 74 beviljades (28 %) Andra utlysningen: Mindre: 64 ansökningar av 476 beviljades ( 13 %) Totalt: 11 908 945 euro Större: 16 ansökningar av 127 beviljades ( 12 %) Totalt: 23 436 096 euro

24 FÖRSTA FÖRDELNINGEN Nio svenska organisationer fick stöd: Tensta Konsthall Intercult Moderna Dansteatern Statens museer för världskultur Jeunesses Musicales Sverige Riksarkivet Teater Tre Högskolan Kristianstad Moomsteatern

25 ANDRA FÖRDELNINGEN Nio svenska organisationer fick stöd: Stockholms konstnärliga högskola Lunds stad och Trans Europe Halles Upplands Väsby kommun Not Quite och Trans Europe Halles Sveriges Radio Upplev Botkyrka AB/Subtopia Staffan Björklunds teater Föreningen Littfest

26 ANSÖKNINGSDATUM Europeiska samarbetsprojekt Nästa deadline: 7 oktober 2015 2015-2020: deadline en gång om året, alltid första onsdagen i oktober Europeiska nätverk och plattformar Nästa deadline för nätverk: 5 oktober 2016 Nästa deadline för plattformar: 3 februari 2016 Europeiska översättningsprojekt Tvååriga projekt: 3 februari 2016 Partnerskapsavtal: 1 februari 2017

27 EXEMPEL: SAMARBETSPROJEKT Theatron Writing exhibitions/Exhibiting literature: An Imaginary European Museum Deltagare: Tate Liverpool (UK) MMK Museum fur Moderne Kunst (DE) och Centre Pompidou-Metz (FR) Opera Europa Digital Platform https://prezi.com/beu2gfybmwl3/opera-europa-digital-platform/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

28 DELPROGRAMMET MEDIA Stöd till Europas audiovisuella sektor 2014–2020

29 STÖD TILL UTBILDNING OCH UTVECKLING Utbildning för professionella inom audiovisuella sektorn Stöd för utveckling av långfilmer, animationer och dokumentärer för bio, tv och digitala plattformar Nyhet: Stöd till dataspelsutveckling MEDIA

30 DISTRIBUTION Finansiering som ger stöd till distribution av mer än 1 000 europeiska filmer Stöd till biografnätverk som möjliggör för 2 500 biografer att visa europeiska filmer MEDIA

31 PUBLIKUTVECKLING OCH FESTIVALER Stöd till mer än 80 europeiska filmfestivaler för att marknadsföra europeisk film Finansiering till europeiska gränsöverskridande projekt på filmkunnighetsområdet Evenemang som ökar intresset för europeiska filmer MEDIA

32 MER INFORMATION Europeiska kommissionen http://ec.europa.eu/creative-europe EACEA http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en Kreativa Europa Desk Sverige www.kreativaeuropa.eu Tips! Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram

33 KONTAKTUPPGIFTER Delprogrammet Kultur Elin Rosenström E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se Tel: 08-519 264 15 www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram Delprogrammet MEDIA Ulrika Nisell E-post: ulrika.nisell@sfi.se Tel: 08-665 12 07 05 www.mediadesksverige.eu


Ladda ner ppt "Kreativa Europa 2014–2020. KREATIVA EUROPA DESK Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt Informerar om EU:s program."

Liknande presentationer


Google-annonser