Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag på långsiktig organisering och turistisk utveckling av hälsingegårdar. Lena Hisved, Långhed i Ovanåkers kommun Sedan augusti 2014 ”Hälsingegårdar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag på långsiktig organisering och turistisk utveckling av hälsingegårdar. Lena Hisved, Långhed i Ovanåkers kommun Sedan augusti 2014 ”Hälsingegårdar."— Presentationens avskrift:

1 Förslag på långsiktig organisering och turistisk utveckling av hälsingegårdar. Lena Hisved, Långhed i Ovanåkers kommun Sedan augusti 2014 ”Hälsingegårdar mer än ett världsarv” samt Hälsingegårdsföretagarna Rapport – organisation, besökscentren och hälsingegårdsföretagandet

2 Ett världsarv Förpliktigar; Världsarvet bevaras för eftervärlden. Valfritt; fullt av möjligheter Utvecklingsplan – fokus tillväxt Förvaltningsplan – fokus förvaltning Världsarvsråd, världsarvssamordnare Uttalat ansvarig organisation för utveckling saknas Initiativen bör skapas lokalt och stöttas regionalt.

3 Utvecklingsplanens inriktningsmål Hållbar turism Gemensam kommunikation av en attraktiv livsmiljö Tillväxtfrämjande förhållningssätt Utvecklingsmöjligheter för byggnadsvård och hälsingegårdsprodukter Underifrån perspektiv

4 Ett världsarv förtjänar att vara den främsta och mest kvalitativa reseanledningen i vårt län.

5 Hudiksvall/No rdanstig Besökscenter Ovanåker Besökscenter Bollnäs Besökscenter Söderhamn Länsstyrelsen Hälsingland Turism Turismansvariga Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn Turismansvariga Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn Samverkansplattformen ”Plattan” Gästrike/Hälsinge hembygdsförbund Besökscenter Ljusdal ”Hälsingegårdar mer än ett världsarv” Hälsingegårds- företagarna

6 Tillhör förvaltandet av ett världsarv Ägs av Region Gävleborg www.halsingegardar.se Upplev Hälsingegårdarna Som besökare finns mycket att upptäcka…. Lockande text att uppleva gårdarna…

7 Tillhör utvecklingen av ett världsarv Ägs sommaren 2015 av Hälsingland turism www.halsingland.se

8 Vilka steg går en gäst igenom? Hur säkerställer vi att hela kedjan håller?

9 Marknadsföring Sälj, Nätet mässor, tidningar halsingegardar.se Värdskap Tillgänglighet Hållbarhet Kundnöjdhet Erbjudanden Längtar tillbaka halsingegardar.se tematisk webb Sälj Blir medveten om Hälsingegårdar Går in på nätet Söker mer info Beställer mer info Bokar Anländer Övernattar Upplever Kommer hem halsingegardar.se tematisk webb Sälj

10 Vilka moment måste säkerställas på kort & lång sikt?

11 Besökscenter Marknadsföring av vårt län – bo, leva, verka Hälsingland turism Region Gävleborg - Internationell marknadsföring Efterfrågan finns! Bussresor, kompisgäng, privatpersoner, företag

12 Vad bör vi utveckla?

13 Produktutveckling generellt Hållbarhetsperspektivet Innovativa upplevelser Kvalitet på de turistiska produkterna Utvärderingar och uppföljning Produktutveckling fokus internationella gäster (Exportmogna företagare) Hur säkerställer vi kulturvärdet i produkterna? Tillgänglighet för alla sinnen Guidning Storytelling Utveckling av turistiska koncept kring fäbodar Utveckling och tydliggörande av den kulturhistoriska maten Utveckling/förvaltande av det turistiska varumärket Hälsingegårdar Turismstrategi för Hälsingegårdar Digital tillgänglighet

14 Produktutveckling/sälj Samordning

15 7 VA- Gårdar Besökscenter Hälsingegårdar Utvecklings projekt, turism, byggnadsvård, kompetens, kulturarv mm Besökscenter Hälsingegårdar Utvecklings projekt, turism, byggnadsvård, kompetens, kulturarv mm Samordnare Hälsinge- /Världsarvsrådet? Strategi / ledningsgrup p Hälsingegårdsföretagarna Organisation: Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund Hembygds föreningar Intresse- organisationer Offentliga parter Museum Högskolor Samordnare Landshövdingen Sammankallande: Finansiering: Fäbodar Världsarvs- samordnare Länsstyrelsen Funktion: Operativt besluts- fattande Strategisk Operativ Produktutveckling Sälj Tjänster och uppdrag från Länsstyrelsen Region Gävleborg Kommuner m fl? Tjänster och uppdrag från Länsstyrelsen Region Gävleborg Kommuner m fl? Tematisk webb Övriga hälsingegårdar

16 Hudiksvall/No rdanstig Besökscenter Ovanåker Besökscenter Bollnäs Besökscenter Söderhamn Länsstyrelsen Hälsingland Turism Turismansvariga Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn Turismansvariga Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn Gästrike/Hälsinge hembygdsförbund Besökscenter Ljusdal ”Hälsingegårdar mer än ett världsarv” Hälsingegårds- företagarna 30/6 31/5

17 Förslag på helhet och funktionalitet för besökscentren, företagandet och organisation; Rapport ”Hälsingegårdar – mycket mer än ett världsarv. Hållbar turism ” Funktioner i den turistiska kedjan, Excel fil ”Flödesschema turism”.

18 Tack.

19 Följande personer har, i olika utsträckning, varit involverade i arbetet: Charlotta Netsman, Besökscenteransvarig Stenegård i Järvsö Per Forsell, Besökscenteransvarig och världsarvsgård Erik-Anders Annika Röstberg Hagelin, Besökscenteransvarig Ol-Anders i Alfta Melanie Platzgummer, Världsarvskoordinator Bollnäs kommun Elisabeth Eriksson, Hembygdskonsulent Gästrike- Hälsinge Hembygdsförbund Evelina Envall, ordförande Hälsingegårdsföretagarna, Världsarvsgård Bommars Maria Owén, Marknadsföring och sälj Hälsingland Turism, Jessica Dorf, Turismutvecklare Söderhamns kommun Jenny Norberg, Turismansvarig Ljusdals kommun Lisa Hartelius, Turismutvecklare Bollnäs kommun Åsemi Byström, Hudiksvalls och Nordanstigs Turistbyrå. Lena Landström, världsarvskoordinator, Länsstyrelsen Hälsingegårdar mer än ett världsarv, Projektledare Olle Wängsäter Region Gävleborg Hälsingegårdar mer än ett världsarv, Delprojektledare Lena Hisved Region Gävleborg


Ladda ner ppt "Förslag på långsiktig organisering och turistisk utveckling av hälsingegårdar. Lena Hisved, Långhed i Ovanåkers kommun Sedan augusti 2014 ”Hälsingegårdar."

Liknande presentationer


Google-annonser