Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyföretagar- Centrum 18 maj 2015. Från idéer till framgångsrika företag Almis uppdrag Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrens-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyföretagar- Centrum 18 maj 2015. Från idéer till framgångsrika företag Almis uppdrag Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrens-"— Presentationens avskrift:

1 Nyföretagar- Centrum 18 maj 2015

2 Från idéer till framgångsrika företag Almis uppdrag Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrens- kraftiga företag både nationellt och globalt. Fokus på insatser i tidiga (nya) faser. Kontinuerligt verka för kostnadseffektivitet - frigöra resurser för insatser och ökat risktagande i tidiga faser.

3 Från idéer till framgångsrika företag Detta är Almi Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

4 Från idéer till framgångsrika företag Strategiska aktiviteter Almis positionering, kärnverksamhet och varumärke Modell för kundsegmentering Resultatförbättrande åtgärder i verksamheten Kunderbjudanden och strategiska samarbeten Hållbart företagande Målstruktur Almis långsiktiga uppdrag och finansiering Överfört statens inkubatorprogram till Vinnova Modell för ägarstyrning Arbetsprocesser Almis roll avseende internationalisering

5 Från idéer till framgångsrika företag Tre affärsområden Riskkapital RådgivningLån UPPDRAG TILLVÄXT

6 Från idéer till framgångsrika företag Affärsområde Lån Mkr Nyutlåning

7 Från idéer till framgångsrika företag Affärsområde Råd Antal kunderbjudanden inom Rådgivning

8 Från idéer till framgångsrika företag Affärsområde Råd Antal kunder fördelat på rådgivningsområden

9 Från idéer till framgångsrika företag Nyckeltal affärsområde Riskkapital Ny- och följdinvesteringar AntalMkr Nyinvesteringar70 (6)108 (11) Följdinvesteringar123 (6)121 (7) Summa193 (12)229 (18) Varav Partnerinvest Övre Norrland inom parantes (intressebolag)

10 Almi 2014 3 857 företag beviljades lån på knappt 2,4 mdr kr. 70 nya investeringar i riskkapitalverksamheten. 17 003 kunder tog del av rådgivningsinsatser. 1 700 mentorpar i mentorverksamheten.

11 Från idéer till framgångsrika företag Resultat 2014 Förändring kreditförluster 1 %-enhet 50 Mkr Förändring låneränta 1 %-enhet 40 Mkr

12 Från idéer till framgångsrika företag Satsningar 2015 för ökat entreprenörskap! Fortsatt satsning på innovationsfinansiering Nytt tillväxtlån med EIF-garanti Ambition mikrolån med EIF-garanti Almi Invest Fond II Tillväxtrådgivning Fortsatt samarbete med NFC Utökad satsning på IFS-rådgivning Almis roll vid internationalisering

13 Från idéer till framgångsrika företag Syn på samarbetet Almi - NFC Syfte att skapa tydlighet på marknaden, effektivisera insatserna och tillsammans förbättra erbjudandet till kund Överlag ett bra, och allt bättre, samarbete lokalt. De flesta av Almis regionala ägare positiva till samarbetet Många hänvisningar via Almis kundtjänst till lokala NFC Inflödet från NFC till Almi varierar. Utvärdering inför beslut om fortsatt samarbete 2016 Kan samarbetet fördjupas/utvecklas ytterligare?


Ladda ner ppt "Nyföretagar- Centrum 18 maj 2015. Från idéer till framgångsrika företag Almis uppdrag Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrens-"

Liknande presentationer


Google-annonser