Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löneförhandlingskommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löneförhandlingskommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Löneförhandlingskommunikation
Birgitta Wrede Introduktion till vårt pass och av oss. Blandning av lokalt löneavtal och kommunikation 2 minuter

2 Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta
Målet med passet Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta Vi menar att kommunikation är nyckeln till att få ett stort förtroendekapital så man kan känna trygghet. Vi skall gå igenom löneavtalsprocessen i stora drag. Tillsammans kan det här bli ett superbra exempel på medlemsnytta. 2 minuter

3 Bra och fungerande kommunikation - viktigt i alla lägen!
Hur når vi dit? Bra och fungerande kommunikation - viktigt i alla lägen! 1 minut https://www.youtube.com/watch?v=x91iciAYcw0

4 Kommunikation- viktigt i alla lägen
Vem hade ansvaret för att kommunikationen skulle fungera? Vad hade varit ett bättre sätt att kommunicera? Finns det några lärdomar att ta med sig från detta? Frågorna ställs till alla, diskussion i storgrupp. Båda parter har ansvar! Ställ följdfrågor…. Varför skall vi byta kurs? Diskutera istället för att domdera! Att man måste vara beredd att lyssna på vad den andra parten säger Att man skall ställa följdfrågor – Utforska Att det är dumt att hamna i ”låsta lägen” Var öppen! Var nyfiken! Tro inte att du vet allt! 3 minuter

5 Kommunikation = Att göra gemensamt
Kommunikation är nödvändigt för att lyckas i allt som kräver någon form av samarbete eller samverkan. Drar man åt olika håll är det omöjligt att nå dit man vill. Målet kan se olika ut på ytan, men oftast vill FTF, företagsledningen och medlemmarna uppnå samma mål. Sträva efter att hitta en gemensam målbild genom att prata med varandra, hämta inspel från olika intressenter och kom sedan fram till en gemensam strategi! 2 min

6 FTF - förhandlingsstarkt och med högt förtroendekapital !
FTFs strävan är att bland medlemmarna uppfattas som förhandlingstarka. Lön är en fråga som ligger ”Top of mind” hos FTFs medlemmar – alltså en fråga genom vilken man kan uppfattas som förhandlingsstarka. Bra och löpande kommunikation är en nyckelfaktor för framgång i detta arbete. Inte alltid resultatet som är viktigast – bra kommunikation kan räcka mycket långt för att få högt förtroendekapital. Upplevd förhandlingsstyrka är ett bra mått på om ett fackförbund rankas som ett starkt eller svagt fackförbund Över 70 % av de som svarade på vår enkät angav lön som den viktigaste frågan – det skall ni givetvis dra nytta av och jobba med. För att medlemmarna skall känna att vi är förhandlingsstarka så måste vi hålla dem informerade och berätta vad vi håller på med. Var inte rädda för att säga att det var hårda förhandlingar och att ni kämpade på men kanske inte nådde upp till exakt det mål som var uppsatt! Håller ni med? 3 minuter

7 Medlemskommunikation
Hur skulle ni själva vilja få kommunikation från facket om ni var ”vanliga” medlemmar? Prata i några minuter runt bordet om vilka medel och metoder ni kommunicerar med i ert fackliga uppdrag. Ca 5 minuter Prata runt bordet och låt 1-2 grupper redovisa Avsnitt 1 Ca 18 minuter

8 Löneförhandlingen – ett lokalt avtal
Avsnitt 2

9 FTFs löneavtal – centralt och lokalt
Grundvillkoren för hur löner sätts ska fastställs i centrala och lokala kollektivavtal. Grundtanken är att det lokala inflytandet ska stärkas. Medlemmens inflytande över sin egen lön ska vara stort – en förutsättning för individuell lönesättning. 1 minut

10 Lokal lönebildning Den lokala FTF-föreningen och företaget förhandlar och kommer överens om : Kriterier för löneökningar Löneökningarnas storlek Lönestruktur Löneprinciper Löneprocess Detta sker genom att de lokala parterna träffar ett lokalt löneavtal samt genomför särskilda löneförhandlingar. Kriterier – Utveckling, Ansvar, kompetens, svårighetsgrad, samarbete, säljresultat, måluppfyllelse, prestation m.m. Storleken – Hur går företaget? Har året varit extra tufft? Personalen insats, m.m. Lönestruktur – Hur skall olika yrken ligga i förhållande till varandra? Spridningen mellan nya och gamla? Löneprinciper – Lika lön för lika arbete, Inga osakliga skillnader pga kön, föräldralediga och sjuka skall inte halka efter, m.m. Löneprocess – Tidplan, lönedialog eller annan modell? Slutförhandling, Stödlösning, m.m. 5 minuter

11 FTFs lönepolitisk plattform! Detta är FTFs värderingar:
Rimlig andel av företagens tillväxt ska gå till lön. Lön ska sättas på sakliga och objektiva grunder som är kända för alla. Kvinnor och män ska garanteras lika lön för lika och likvärdigt arbete. Det centrala kollektivavtalet säkerställer löneökningar. Alla medlemmar som utför en normal arbetsprestation ska ha rätt till en årlig löneutveckling. Fråga hur de går till väga för att få reda på hur företaget går? Tittar de i årsberättelser? Får de information på bolagsstyrelsemöten? Känner de igen de här värderingarna? 5 minuter

12 Kommunikation – en balansakt!
Hur ser du på balansen i dialogen mellan facket och ledningen? Bikupor i 2 minuter och sedan exempel inför alla i 4 minuter. 6 minuter Hur fungerar balansgången i kommunikationen mellan facket och medlemmarna?

13 Stegen i lokal lönebildning
6. Avslutande förhandling 5.Stötta medlemmar 4.Förhandling – lokalt avtal 3. Medlems-dialog Redan innan förhandlingarna startar kan ni lyssna av medlemmarnas åsikter och förväntningar. Tänk på att eventuella nya kriterier inte kan användas detta år, utan först året därpå. Lönepåverkande faktorer/kriterier skall vara kända för alla i förväg! 2 minuter 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier Kommunikation

14 Redan innan man startar den lokala förhandlingen så börjar jobbet med medlemskommunikation
Så här tänker vi kring det: Våga fråga medlemmarna vad de tycker är viktigt. Fråga efter och lyssna på inspel om hur det gick förra gången. Använd olika former för kommunikation. Sammanställ och prioritera det ni ska ta upp i förhandlingen. 2 minuter

15 Att prata med medlemmarna slår allt annat!
1 minuter

16 Finns det något annat än lön att förhandla om lokalt?
Semestertilläggets utbetalningsdag. Extra pensionsavsättningar. Lokalt arbetstidsavtal. Fråga om de har exempel- alla. Ge exempel. Skandia som fick semestertillägget i juni förra året. 4 minuter Vad har ni haft uppe till diskussion i löneförhandlingar? Exempel på något som gått bra i förhandlingen för att man fått inspel innan allt startar ?

17 Under löneförhandlingen
6. Avslutande förhandling 5.Stötta medlemmar 4.Förhandling – lokalt avtal Kommunikation Kommunikation 3. Medlems-dialog Föredragning Samla in medlemmarnas inspel och analysera i styrelsen hur läget ser ut just i år. Vad är viktigast att fokusera på? Finns det några tokigheter i lönestrukturen som behöver rättas till? Sätt upp målbilder. Vad vill vi helst uppnå? Maximalt resultat? Vad måste vi minst uppnå? Minimalt resultat. Hur har det gått för andra i branschen? Nätverka! Om ni kör fast i förhandlingen- ta tillbaka frågorna till medlemmarna och hör vad de tycker. Hur hårt skall ni driva kraven? Går det att kompromissa? 5 minuter 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier

18 Avtal om lokal löneprocess
De lokala parterna ska vara överens om både process och avtalat löneutrymme. Huvudalternativet är att medlemmen har en lönedialog med sin chef. Men parterna kan också komma överens om t ex sk pottförhandlingar. Alla FTF-medlemmars löner ska fastställas gemensamt av parterna. En central stödlösning (tidigare nödutgången) finns för dem som inte lyckas komma överens. 3 minuter

19 Checklista för lokalt avtal
Tydlig löneprocess Lönekriterier Lägsta löneutrymme Revisionsdatum Eventuell garanti för individen Hur ”överklaga” Handlingsplaner Tidplan Använd broschyren Löneladda och webben! 1 minuter

20 Kommunikation under förhandlingen
Hur kommunicerar ni under pågående förhandlingar? Diskussion i hela gruppen. Fråga efter exempel. 5 minuter Ca minuter hit

21 Vad gör man om man ”kör fast”? 1 minut

22 En saga om en Margot, en Stefan och två kungar samt om några löshästar
1 minuter

23 Vad menade utrikesministern Margot Wallström egentligen med det hon sa ?
”Här måste man protestera mot det som är närmast medeltida metoder” Margot Wallström om det spöstraff som en saudisk bloggare dömdes till förra året. utrikespolitiska debatten i riksdagen den 11 februari då Margot Wallström bland annat sa ” att Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik när kvinnors rättigheter kränks i och med att de inte ens får köra bil.” Vad uppfattade Saudiarabiens kung ATT hon sa egentligen? 0 minut

24 Eller var det Stefan Löfven som skapade tumultet?
Vem sa upp avtalet först egentligen? 1 minut

25 Sammanbrott i kommunikationen
Saudiarabien utfärdar inga nya affärsvisum för svenskar. En allvarligt utveckling, konstaterar Svenskt Näringsliv. Margot Wallströms uttalanden fick Saudiarabien och Förenade Arabemiraten att kalla hem sina ambassadörer. - skriver SvD 0 minut

26 Damage control-dags! Med den här fina hästen som en försoningsgåva hade det kunnat funka, men… Såna hästar finns inte i lager i Sverige. Så det fick bli UD-folket som fick rycka in för att gjuta olja på vågorna istället. För att säkra upp att det verkligen skulle bli bra tog de hjälp av det vassaste verktyget i Sveriges diplomatiska verktygslåda. 1 minuter

27 - Nu vänder vi blad och går vidare!
Slutet gott- allting gott! 0 minut Slutet gott…..

28 Gruppövning – Ni har kört fast!
Följande har hänt: Ni har startat årets lokala löneförhandlingar och suttit ner med arbetsgivaren ett par ggr. Ni lyckas inte bli överens om en procentsats, företaget vill inte ge mer än stödlösningen och det ser kärvt ut. Ni skall ta upp förhandlingarna igen om några dagar och har nu ett strategisnack i styrelsen. Planera hur ni skall komma vidare i förhandlingen så att det blir ett bra resultat som ger medlemsnytta? Prata runt bordet och låt 1-2 grupper redovisa 10 minuter

29 Under förhandlingen Ge exempel på något som gått bra för att ni kommunicerat med medlemmarna under pågående löneförhandlingar ? Fråga alla. 5 minuter

30 Viktigt att tänka på….. Glöm alltså inte bort att hålla informationen igång under själva förhandlingen, dra nytta av medlemstrycket. Finns det inget nytt att informera om, informera om det! Stäm av med arbetsgivaren att ni tänker gå ut med information! Ge inte information om exakta innehållet i förhandlingen, men hur läget ligger till just nu bör medlemmarna få veta! Det är inte okej att arbetsgivaren förbjuder er att informera om utvecklingen i förhandlingen! Föreläsning 3 minuter

31 Stötta medlemmar inför lönedialogen
6. Avslutande förhandling 5.Stötta medlemmar Kommunikation 4.Förhandling – lokalt avtal 3. Medlems-dialog Inför lönedialogen kan ni ha massor av olika aktiviteter. Be hela gruppen ge några exempel! Hur brukar ni jobba med detta steg i lönerörelsen? Medlemsnytta! 5 minuter 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier

32 Mål & kriterier Säkerställ att dessa är väl kommunicerade.
Arbetsgivarens ansvar, men viktigt att följa upp från facket. Viktigt! Nya kriterier gäller för nästkommande år!!! Repetition 1 minuter

33 Coacha medlemmen Tipsa medlemmarna om ”Löneladda” på webben!
Skicka efter ”Löneladda för medlemmar” från webbshopen – den är gratis! Bjud gärna in till medlemsmöten eller personlig coachning inför lönedialogen. Fokus på styrkor och prestationer! Målbild är att medlemmarna skall ha denna känsla när ni coachat dem inför lönedialogen! 2 minuter

34 Mot slutet av löneförhandlingen
6. Avslutande förhandling Kommunikation 5.Stötta medlemmar 4.Förhandling – lokalt avtal 3. Medlems-dialog Här fortsätter medlemsdialogen – men kanske inte med alla! 1 minut 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier

35 Dialogen med medlemmar
Lyssna på och ta in argument från de som är oeniga. Titta på sakliga skäl att ta upp individer i slutförhandlingen. Försiktighet med att skapa orealistiska förväntningar. 2 minuter

36 Viktigt att tänka på! Säkerställ att du har uppfattat det som sägs, på rätt sätt ! Kvittens/bekräfta Spegla Sammanfatta Viktigt i alla kommunikation!!! 3 minuter minuter hit

37 A true story Rebus. Vad är kopplingen med dessa bilder.
Jag satt bredvid Hugo Stenbeck på ett SAS-flyg till GVA. Kärran gjorde en Pull-up precis när vi skulle landa. Det visade sig bero på språkförbistring. Flygledaren hade sagt : Scandinavian 615, this is Geneva control. We have foxgs on the runway. Kaptenen på SAS-planet uppfattade detta som att det var en räv på landningsbanan och gjorde en Pull-up. I själva verket var det lite dimma på banan, FOG on the runway. Vi landade tryggt på andra försöket och jag blev vän med Hugo på kuppen. 3 minuter

38 FOX eller FOG ? Viktigt att vara tydlig och säkerställa att mottagaren förstått!!! 0 minut

39 Språkförbistring pga ”Frogs”
Ibland kan det gå galet när man inte pratar samma språk. Frogs = fransmän inte bäst på engelska ! 1 minuter

40 Efter förhandlingen – dags att berätta
Blev ni överens? Vad uppnådde ni? Hur så utgångsläget ut? Något som ni inte kan berätta? Vad tar ni med er till nästa lönerörelse? Föreläsning 3 minuter

41 Från problem till lösning
Det finns många utmaningar och problem att lösa. Tillsammans kan man alltid hitta en utväg som fungerar. Vi ger aldrig upp! 4 minuter https://www.youtube.com/watch?v=egWvQuT5TCU Förtroendemannauppdraget - en utmaning med fokus på medlemsnytta!

42 Inget mål är för högt för att nå upp till. Go for it!
2 minuter

43 SLUT minuter hit


Ladda ner ppt "Löneförhandlingskommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser