Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löneförhandlingskommunikation Birgitta Wrede. Målet med passet Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löneförhandlingskommunikation Birgitta Wrede. Målet med passet Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta."— Presentationens avskrift:

1 Löneförhandlingskommunikation Birgitta Wrede

2 Målet med passet Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta

3 Bra och fungerande kommunikation - viktigt i alla lägen! Hur når vi dit? https://www.youtube.com/watch?v=x91iciAYcw0

4 Vem hade ansvaret för att kommunikationen skulle fungera? Vad hade varit ett bättre sätt att kommunicera? Finns det några lärdomar att ta med sig från detta? Kommunikation- viktigt i alla lägen

5 Kommunikation = Att göra gemensamt

6 FTF - förhandlingsstarkt och med högt förtroendekapital ! FTFs strävan är att bland medlemmarna uppfattas som förhandlingstarka. Lön är en fråga som ligger ”Top of mind” hos FTFs medlemmar – alltså en fråga genom vilken man kan uppfattas som förhandlingsstarka. Bra och löpande kommunikation är en nyckelfaktor för framgång i detta arbete. Inte alltid resultatet som är viktigast – bra kommunikation kan räcka mycket långt för att få högt förtroendekapital.

7 Hur skulle ni själva vilja få kommunikation från facket om ni var ”vanliga” medlemmar? Prata i några minuter runt bordet om vilka medel och metoder ni kommunicerar med i ert fackliga uppdrag. Medlemskommunikation

8 Löneförhandlingen – ett lokalt avtal

9 FTFs löneavtal – centralt och lokalt Grundvillkoren för hur löner sätts ska fastställs i centrala och lokala kollektivavtal. Grundtanken är att det lokala inflytandet ska stärkas. Medlemmens inflytande över sin egen lön ska vara stort – en förutsättning för individuell lönesättning.

10 Lokal lönebildning Den lokala FTF-föreningen och företaget förhandlar och kommer överens om : Kriterier för löneökningar Löneökningarnas storlek Lönestruktur Löneprinciper Löneprocess Detta sker genom att de lokala parterna träffar ett lokalt löneavtal samt genomför särskilda löneförhandlingar.

11 FTFs lönepolitisk plattform! Detta är FTFs värderingar: Rimlig andel av företagens tillväxt ska gå till lön. Lön ska sättas på sakliga och objektiva grunder som är kända för alla. Kvinnor och män ska garanteras lika lön för lika och likvärdigt arbete. Det centrala kollektivavtalet säkerställer löneökningar. Alla medlemmar som utför en normal arbetsprestation ska ha rätt till en årlig löneutveckling.

12 Kommunikation – en balansakt! Hur ser du på balansen i dialogen mellan facket och ledningen? Hur fungerar balansgången i kommunikationen mellan facket och medlemmarna?

13 Stegen i lokal lönebildning 1.MBL – lönepolitik och kriterier 2. Analysera lönestruktur 3. Medlems- dialog 4.Förhandling – lokalt avtal 5.Stötta medlemmar 6. Avslutande förhandling Kommunikation

14 Så här tänker vi kring det: Våga fråga medlemmarna vad de tycker är viktigt. Fråga efter och lyssna på inspel om hur det gick förra gången. Använd olika former för kommunikation. Sammanställ och prioritera det ni ska ta upp i förhandlingen. Redan innan man startar den lokala förhandlingen så börjar jobbet med medlemskommunikation

15

16 Finns det något annat än lön att förhandla om lokalt? Semestertilläggets utbetalningsdag. Extra pensionsavsättningar. Lokalt arbetstidsavtal. Vad har ni haft uppe till diskussion i löneförhandlingar? Exempel på något som gått bra i förhandlingen för att man fått inspel innan allt startar ?

17 Under löneförhandlingen 1.MBL – lönepolitik och kriterier 2. Analysera lönestruktur 3. Medlems- dialog 4.Förhandling – lokalt avtal 5.Stötta medlemmar 6. Avslutande förhandling Kommunikation

18 Avtal om lokal löneprocess De lokala parterna ska vara överens om både process och avtalat löneutrymme. Huvudalternativet är att medlemmen har en lönedialog med sin chef. Men parterna kan också komma överens om t ex sk pottförhandlingar. Alla FTF-medlemmars löner ska fastställas gemensamt av parterna. En central stödlösning (tidigare nödutgången) finns för dem som inte lyckas komma överens.

19 Checklista för lokalt avtal Tydlig löneprocess Lönekriterier Lägsta löneutrymme Revisionsdatum Eventuell garanti för individen Hur ”överklaga” Handlingsplaner Tidplan Använd broschyren Löneladda och webben!

20 Kommunikation under förhandlingen Hur kommunicerar ni under pågående förhandlingar?

21 Vad gör man om man ”kör fast”?

22 En saga om en Margot, en Stefan och två kungar samt om några löshästar

23

24

25 Sammanbrott i kommunikationen Saudiarabien utfärdar inga nya affärsvisum för svenskar. -En allvarligt utveckling, konstaterar Svenskt Näringsliv. Margot Wallströms uttalanden fick Saudiarabien och Förenade Arabemiraten att kalla hem sina ambassadörer. - skriver SvD

26 Damage control-dags!

27 - Nu vänder vi blad och går vidare! Slutet gott…..

28 Gruppövning – Ni har kört fast! Följande har hänt: Ni har startat årets lokala löneförhandlingar och suttit ner med arbetsgivaren ett par ggr. Ni lyckas inte bli överens om en procentsats, företaget vill inte ge mer än stödlösningen och det ser kärvt ut. Ni skall ta upp förhandlingarna igen om några dagar och har nu ett strategisnack i styrelsen. Planera hur ni skall komma vidare i förhandlingen så att det blir ett bra resultat som ger medlemsnytta?

29 Ge exempel på något som gått bra för att ni kommunicerat med medlemmarna under pågående löneförhandlingar ? Under förhandlingen

30 Viktigt att tänka på….. Glöm alltså inte bort att hålla informationen igång under själva förhandlingen, dra nytta av medlemstrycket. Finns det inget nytt att informera om, informera om det! Stäm av med arbetsgivaren att ni tänker gå ut med information! Ge inte information om exakta innehållet i förhandlingen, men hur läget ligger till just nu bör medlemmarna få veta! Det är inte okej att arbetsgivaren förbjuder er att informera om utvecklingen i förhandlingen!

31 Stötta medlemmar inför lönedialogen 1.MBL – lönepolitik och kriterier 2. Analysera lönestruktur 3. Medlems- dialog 4.Förhandling – lokalt avtal 5.Stötta medlemmar 6. Avslutande förhandling Kommunikation

32 Mål & kriterier Säkerställ att dessa är väl kommunicerade. Arbetsgivarens ansvar, men viktigt att följa upp från facket. Viktigt! Nya kriterier gäller för nästkommande år!!!

33 Coacha medlemmen Tipsa medlemmarna om ”Löneladda” på webben! Skicka efter ”Löneladda för medlemmar” från webbshopen – den är gratis! Bjud gärna in till medlemsmöten eller personlig coachning inför lönedialogen. Fokus på styrkor och prestationer!

34 Mot slutet av löneförhandlingen 1.MBL – lönepolitik och kriterier 2. Analysera lönestruktur 3. Medlems- dialog 4.Förhandling – lokalt avtal 5.Stötta medlemmar 6. Avslutande förhandling Kommunikation

35 Dialogen med medlemmar Lyssna på och ta in argument från de som är oeniga. Titta på sakliga skäl att ta upp individer i slutförhandlingen. Försiktighet med att skapa orealistiska förväntningar.

36 Säkerställ att du har uppfattat det som sägs, på rätt sätt ! Kvittens/bekräfta Spegla Sammanfatta Viktigt att tänka på!

37 A true story

38 FOX eller FOG ?

39 Språkförbistring pga ”Frogs”

40 Efter förhandlingen – dags att berätta Blev ni överens? Vad uppnådde ni? Hur så utgångsläget ut? Något som ni inte kan berätta? Vad tar ni med er till nästa lönerörelse?

41 Från problem till lösning https://www.youtube.com/watch?v=egWvQuT5TCU Förtroendemannauppdraget - en utmaning med fokus på medlemsnytta!

42 Inget mål är för högt för att nå upp till. Go for it!

43 SLUT


Ladda ner ppt "Löneförhandlingskommunikation Birgitta Wrede. Målet med passet Trygghet med medlemmar Löneavtalsprocessen Medlemsnytta."

Liknande presentationer


Google-annonser