Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademikonferens 16 december 2014 Gustav Boklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademikonferens 16 december 2014 Gustav Boklund."— Presentationens avskrift:

1 Akademikonferens 16 december 2014 Gustav Boklund

2 9.00 Akademin 2015, Gustav Boklund 9.40 Kaffe 10.00 eDU, morgondagens webb och lärmiljö, Joakim Svensson 10.20 Erasmus+, EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, Susanne Corrigox 10.35 UFN och Områdesnämnder, Thomas Sedelius, Siril Yella, Ingrid Grosse 11.15 Ergonomi kontorsarbetsplatser, Kerstin Eriksson Previa 11.30 Glögg 12.00 Jullunch 13.00 Tomte

3 Klas Sundberg Företagsekonomi Entreprenörskap Industriell ekonomi Rättsvetenskap Patrick Kenger Materialteknik Maskinteknik Matematik Fysik Kemiteknik Henrik Janols Byggteknik Energiteknik (Elektroteknik) Skog- och träteknik Anders Forsman Informatik Datateknik Grafisk teknologi Statistik Mikrodataanalys Ann Hedlund Nationalekonomi Arbetsvetenskap Kulturgeografi Turismvetenskap Personal o arbetsliv Akademin Industri och Samhälle Energi, skog och byggteknik Material och teknik Data & informationshantering Regionala studier Näringsliv och företagande

4 Klas Sundberg Uppdragsverksamhet Patrick Kenger Förnya ingenjörsutbildningar Internationalisering Henrik Janols Lokaler, Studentmiljö Disciplinnämnd Anders Forsman Administrativa system Ann Hedlund Internationalisering Administrativa system Processkartläggning Akademin Industri och Samhälle

5 Ekonomi Vi får lägre takbelopp 2015 – 2017, omkring 10 mkr -4 mkr takbelopp 2015 -2 mkr löneökningar 2015

6 Under 2015 ska en översyn och utredning genomföras av akademins utbildningsutbud. Lönsamhet för våra olika program skall tydliggöras. Skapa grund för tydlig prioritering av utbildningar som är viktiga för akademin.

7 Energi, skog byggd miljö Stålformning & ytteknik Komplexa system Mikrodataanalys Master metallernas bearbetning Master Business intelligence Master Solenergi Magister Företags ekonomi Magister Tourist Destination Development Magister National ekonomi Magister Solenergi Material teknik Maskin teknik Bygg teknik Energi teknik 3 år 2 år Industri och samhälle Grafisk Design System vetenskap Industriell ekonomi Digitalbrott Personal arbetsliv Internat tourism Sport management Detalj handel Ekonom Byggarbets ledare Produktions tekniker Energi tekniker Entreprenör företagande e-tjänster Detalj handel Tekniskt basår

8 Med dagens tidfördelning behövs för Teknikkurser: 20-25 studenter Samhällskurser: 40-45 studenter Ekonomiavdelningen hjälper oss beräkna lönsamhet Med hänsyn till avhoppande studenter behöver vi starta med 40 till 60 studenter på ett program!

9 Vi skall succesivt börja använda kursfaktorer. Hänsyn ska tas till kursernas svårighetsgrad och studenternas prestationsgrad. Kursfaktor= (timmar)/(antal studenter*2/3*hp) Ex. teknik: 150 timmar, 20 studenter, 7.5hp = 1,5 Ett bra hjälpmedel är också att göra kursbudget, där fördelar vi tid och kostnader på olika moment

10 Grants Office Ge stöd till högskolans forskare gällande forskningsfinansiering och forskningsansökningar främst mot EU:s ramprogram samt förmedla kontakter med industri, samhälle och andra universitet.

11 Motverka avhopp Detta är särskilt viktigt att vi under det första året ger Stöd Engagemang

12 Engagemang i den enskilde studenten är som mest viktigt under det första året. Vi lärare, personal och äldre studenter måste engagera oss Vägledning av lärare Rådgivning och uppföljning av studievägledare Faddersystem med äldre studenter Studenter kommer att fortsätta sina studier om vi erbjuder: akademiskt, socialt och individuellt stöd

13 Under 2015 ska ansökan om examenstillstånd för Civilekonomexamen ha inlämnats till UK-ämbetet. Under 2015 ska möjligheten att erbjuda en magisterutbildning inom bygg med inriktning energieffektivt byggande utredas. Fortsatt utbildning inom materialteknik utreds. Möjligheten att göra två spår inom maskinteknikprogrammet, ett med maskinteknik respektive materialteknik utreds. Magisterutbildning inom materialteknik med stark koppling till näringslivet undersöks. Vid utgången av 2015 ska antalet utresande studenter och antalet studenter som vistas utomlands inom ramen för sina studier ha ökat jämfört med 2014. Fortsatt arbete runt Pedagogisk meritering Kursutvärderingar görs av alla kurser

14 Forskningens omslutning ska vara lägst 50 mnkr. Antal forskarstuderande ska vara minst 40. Antalet refereegranskade vetenskapliga publikationer ska öka med minst 3 % (treårsmedelvärde) Vara viktiga aktörer i samhällsdebatten.

15 Flera delar av vår utbildning är granskad av UKÄ med bra resultat Mycket hög kvalitetByggteknik Maskinteknik Hög kvalitetFöretagsekonomi Nationalekonomi Informatik Grafisk Teknologi Kulturgeografi Turismvetenskap Arbetsvetenskap, udda kurs

16 Antalet sökande ökar till HDa

17 Studenten i centrum Syftet med undervisningen är att göra lärandet möjligt och intressant! Hur får vi våra studenter att ta till sig kunskap? Kan vi utveckla vår pedagogik i campusundervisningen? Vi måste tro på förmågan hos dagens ungdom! De är intelligenta och har andra sätt att tänka! Kan den nya tekniken med nät/inspelningar/öppna universitet användas ? Vad är dagens bästa pedagogiska metod? Jag tittar nu på 2 spännande idéer: Peer instruction Flipped Classroom Kan vi göra Akademin Industri och Samhälle känt för att ha en av Sveriges bästa pedagogiska upplägg?

18 Mål Metod Resurs

19 Nya undervisningsmetoder

20 Flipped Classroom Peer instruction Eric Mazur, a Harvard physics professor Minerva Prize, recognition of “extraordinary innovation” in teaching, $500,000 cash prize.

21 Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class Louis Deslauriers, Ellen Schelew, Carl Wieman (13 MAY 2011 VOL 332 SCIENCE www.sciencemag.org )www.sciencemag.org We compared the amounts of learning achieved using two different instructional approaches under controlled conditions. We measured the learning of a specific set of topics and objectives when taught by 3 hours of traditional lecture given by an experienced highly rated instructor and 3 hours of instruction given by a trained but inexperienced instructor using instruction based on research in cognitive psychology and physics education. The comparison was made between two large sections ( N = 267 and N = 271) of an introductory undergraduate physics course. We found increased student attendance, higher engagement, and more than twice the learning in the section taught using research-based instruction.

22

23 Verktyg för nya undervisningsmetoder Vi har ett brett utbud av datorbaserade verktyg i vilka vi ger både kurser och daglig support. Som anställd kan du anmäla dig till de olika kurserna via intranätet Du&Ja. Fronter Adobe Connect Videochat Inspelningsstudio SMART Board Adobe Presenter Wiki HDa i mobilen

24 Introduktion, uppföljning och instruktion Formativ examination Flipped classroom Peer instruction Mentometer Lärarlösa Studiegruper Video - filminspelning Björn AnderssonRoger JohanssonLeif ÅkerblomHans RosendahlOla NääsMichael Nilsson Vårt NGL-projekt 2014 Resultaten kommer att presenteras under våren! Flipped Classroom testas i några kurser, exempel från ” Organizational Theory ” Robert Barcik http://youtu.be/epoo68M5-hs?list=PLcpZwyAAw9SqIlsKUcoyT2HRGBaxQ0UXn 1-2.17

25

26 https://www.mentimeter.com/login

27 KTP Knowledge Transfer Partnership

28 Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling. Under hela tiden medverkar högskolan med en kvalificerad handledare, oftast en forskare En affärscoach från Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator kopplas in Skolan bidrar med labbresurser etc Studenten erhåller marknadsmässig lön Företaget betalar hälften Resten finansieras med projektmedel

29 KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

30 God Analys Tid för utveckling Bra pedagogik Nöjda studenter God rekrytering Tid för studenterna Bra samarbete Högskola med kvalitet och ekonomi Rätt utbildningar Den goda cirkeln Forsknings- finansiering

31 https:// www.youtube.com/watch?v=ofKk_Etapq4 Tack alla för ett mycket bra utfört arbete! God Jul och Gott Nytt År

32 Introduktion, uppföljning och instruktion Formativ examination Flipped classroom Peer instruction Mentometer Lärarlösa Studiegruper Video - filminspelning Björn AnderssonRoger JohanssonLeif ÅkerblomHans RosendahlOla NääsMichael Nilsson Vårt NGL-projekt 2014 Resultaten kommer att presenteras under våren! Flipped Classroom testas i några kurser, exempel från ” Organizational Theory ” Robert Barcik http://youtu.be/epoo68M5-hs?list=PLcpZwyAAw9SqIlsKUcoyT2HRGBaxQ0UXn 1-2.17

33 https://www.mentimeter.com/login


Ladda ner ppt "Akademikonferens 16 december 2014 Gustav Boklund."

Liknande presentationer


Google-annonser