Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde Ny struktur skapar tre nya börsföretag Ny struktur skapar tre nya börsföretag Bolagsrepresentanter: Anders Börjesson(VD och koncernchef), Jörgen Wigh (vVD), Roger Bergqvist (AOC Industry) samt Susanne Bergeling (IR)

2 MSEK, Rullande 12 månader per den 31 december 2000 BERGMAN & BEVING - KONCERNEN 2 350 126 126 Netto- omsättning Resultat* * Resultat efter finansnetto 2 305 156 156 2 820 118 118 914 914 49 49 265 265 19 19

3 Resultatet mer än fördubblades till 570 MSEK (266). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 216 (0). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 33% till ny rekordnivå 354 MSEK (266). Nettomarginalen ökade för femte kvartalet i följd. För sista kvartalet uppgick den till 6%. Resultat per aktie senaste 12-månadersperioden 16,70 SEK, att jämföra med 9,20 för räkenskapsåret 1999/2000. Styrelsen föreslår renodling av koncernen i tre nya börsföretag. DELÅRSRAPPORT April – December 2000

4 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) NETTOOMSÄTTNING MSEK 1998/19991999/20002000/2001

5 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) RESULTAT EFTER FINANSNETTO MSEK 1998/19991999/20002000/2001

6 Resultat 9 mån 00/0199/0098/9900/0199/0098/99 Electronics1 775 1 6051 182903748 Industry1 7621 4581 2501168386 Tools2 1382 1032 164898884 MediTech650635591323432 Lagercrantz Group21416313716128 Moderbolaget/ Koncernposter-5-3-311124 Koncernen totalt6 5345 9615 321354266262 Nettoomsättning 9 mån AFFÄRSOMRÅDEN MSEK 1) 1) Avser Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster

7 MSEK Effektivitet Tid, Affärslogik Återköp egna aktier Synliggör verksamheten Bygg position med ny teknik Ökade mervärden ROS- & RK-fokus Incitamentsprogram Fastighetsförsäljningar Bredda marknaden Förvärv ÅTGÄRDSPROGRAMMET GER GOD EFFEKT Pågående Genomfört

8 ROS – FOKUS ROS, % 1998/19991999/2000 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) 2000/2001

9 FÖRVÄRV TidpunktFörvärvad verksamhet Omsättning Feb 01Kablageproduktion AB 75 Jan 01Palo-Ja Suojainvaruste Oy25 Jan 01IAAB Miljöteknik AB 18 Dec 00Kone ja Ruuvi Oy 20 Okt 00FB Industri Holding AB230 Okt 00Delphi Oy 35 Aug 00ESD-Center AB 60 Jun 00Vilokan Sweden AB 35 Maj 00Elfac A/S 60 Maj 00Oulun Pultti Oy 35 MSEK

10 FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Två fastigheter sålda i november 190 MSEK i frigjort kapital 190 MSEK i frigjort kapital 140 MSEK i realisationsvinst 140 MSEK i realisationsvinst

11 ÖKAT FOKUS PÅ TILLVÄXT Ny struktur för ökad tillväxt genom avknoppningar Rekordresultat Rekordresultat Åtgärdsprogrammet ger god effekt

12 BERGMAN & BEVINGs ORGANISATIONSUTVECKLING 1960-talet Försäljningsavdelningar 1970-talet Dotterbolag 1980-talet Delkoncerner 1990-talet Affärsområden 2000-talet Självständiga börsföretag

13 NY STRUKTUR FÖR ÖKAD TILLVÄXT 3 765 3 765165 Netto- omsättning Rörelse- resultat* * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar B2B Tech AB Beving AddTech AB Bergman & Beving AB 2 615 2 615181 2 305 2 305193

14 MÅNGA GODA MOTIV Ur ett verksamhetsperspektiv SJÄLVSTÄNDIGA ENHETER SKALL ÖKA TILLVÄXTEN  Ledning och styrelse fokuserar kring utvecklingen av en koncentrerad affärsidé  Ansvar och motivation ökar för chefer och medarbetare  Incitamentsprogram kopplas tydligare till egen insats  Aktien kan lättare användas som betalningsmedel FLEXIBILITET NÄRHET FOKUSERING INSPIRATION SYNLIGHET

15 MÅNGA GODA MOTIV Ur ett aktiemarknadsperspektiv RENODLING  Fokuserad affärsidé och inriktning  Möjlighet att investera i specifik verksamhet  Lättare att förstå och analysera verksamheten  Fler jämförbara bolag

16 Företag nr. 1: B 2 B TECH Geografiskt verksamhetsområde samt Årsvolym, MSEK 1 650 250450 SE, FI, DK, NO, POSE, DK, NO, FIDK, FI, SE, SEASE, DK, FI, NO 250 ACTE Components ACTE Systems 2B Tech Partner Lagercrantz Group Elektronikkomponenter Point-of-Sales Point-of-Information Kundanpassade kablage Outsourcing-tjänster IT-lösningar för digital kommunikation

17 Företag nr. 1: B 2 B TECH (Forts.) Renodlad inriktning mot tillväxtsektorerna telekommunikation, elektronik och IT Renodlad inriktning mot tillväxtsektorerna telekommunikation, elektronik och IT Ledande marknadspositioner inom flera områden Ledande marknadspositioner inom flera områden Ledning: Jörgen Wigh (CEO), Jan Friis (COO) och Per Ikov (CFO) Ledning: Jörgen Wigh (CEO), Jan Friis (COO) och Per Ikov (CFO) Nettoomsättning & Rörelseresultat före goodwillavskrivningar MSEK, Rullande 12 månader per 31 december 2001

18 SERVICE / TJÄNSTER MASKINER TESTSYSTEMMATERIAL NICHPRODUKTION / ADDED-VALUE MEKANIKEL.-MEKANIKEL.-NIK Företag nr. 2: Beving ADDTECH PRODUKTIONSSYSTEM KOMPONENTER

19 Företag nr. 2: Beving ADDTECH (Forts.) MSEK, Rullande 12 månader per 31 december 2001 Value-adding Tech Provider Value-adding Tech Provider Ledande i ett flertal expansiva nischer Ledande i ett flertal expansiva nischer Ledning: Roger Bergqvist, Johnny Öhman, Anders Claeson, Kennet Göransson Ledning: Roger Bergqvist, Johnny Öhman, Anders Claeson, Kennet Göransson Nettoomsättning & Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

20 ”NYA” BERGMAN & BEVING AFFÄRSIDÉ Bergman & Beving ska förvärva och utveckla bolag som bedriver värdeskapande teknikhandel Bergman & Beving ska förvärva och utveckla bolag som bedriver värdeskapande teknikhandel Bergman & Beving ska aktivt verka för att skapa bolag med stark marknadsposition och god potential för tillväxt och lönsamhet inom väl utvalda verksamhetsområden Bergman & Beving ska aktivt verka för att skapa bolag med stark marknadsposition och god potential för tillväxt och lönsamhet inom väl utvalda verksamhetsområden Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING

21 Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING (Forts.) Bergman & Beving AB Netto- omsättning Resultat* * Resultat efter finansnetto 2 820 118 118 914 914 49 49

22 PRIORITERINGAR Utveckla befintliga affärsområden, Tools och MediTech Utveckla befintliga affärsområden, Tools och MediTech Öppenhet för investeringar i nya områden på basis av Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät Öppenhet för investeringar i nya områden på basis av Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING (Forts.)

23 ATTRAKTIV TEKNIK FÖR GENOMFÖRANDE Utdelning utan skattekonsekvenser för ägarna (Lex Asea) Optimal kapitalstruktur vid utdelningen Ansökan om notering av de utdelade bolagen på O-listan

24 INCITAMENTSPROGRAM Nya program till ledande befattningshavare i respektive enhet Nuvarande konvertibel- och optionsinnehavare erbjuds återköpsprogram utöver nuvarande omräkningsklausul Konkreta förslag planeras till senare under våren

25 TIDPLAN22/5Bokslutskommuniké Reservation för ändringar Delårsrapport Q1, Bolagsstämma 22/8 Utskick: ÅR, Info.broschyr ~1/8 Noteringsprospekt (2x) 27/8sept Planerad notering (3x)

26 SAMMANFATTNING BERGMAN & BEVING Rekordnivå på resultatet Åtgärdsprogrammet ger god effekt Ny struktur för ökad tillväxt


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser