Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde Ny struktur skapar tre nya börsföretag Ny struktur skapar tre nya börsföretag Bolagsrepresentanter: Anders Börjesson(VD och koncernchef), Jörgen Wigh (vVD), Roger Bergqvist (AOC Industry) samt Susanne Bergeling (IR)

2 MSEK, Rullande 12 månader per den 31 december 2000 BERGMAN & BEVING - KONCERNEN Netto- omsättning Resultat* * Resultat efter finansnetto

3 Resultatet mer än fördubblades till 570 MSEK (266). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 216 (0). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 33% till ny rekordnivå 354 MSEK (266). Nettomarginalen ökade för femte kvartalet i följd. För sista kvartalet uppgick den till 6%. Resultat per aktie senaste 12-månadersperioden 16,70 SEK, att jämföra med 9,20 för räkenskapsåret 1999/2000. Styrelsen föreslår renodling av koncernen i tre nya börsföretag. DELÅRSRAPPORT April – December 2000

4 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) NETTOOMSÄTTNING MSEK 1998/ / /2001

5 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) RESULTAT EFTER FINANSNETTO MSEK 1998/ / /2001

6 Resultat 9 mån 00/0199/0098/9900/0199/0098/99 Electronics Industry Tools MediTech Lagercrantz Group Moderbolaget/ Koncernposter Koncernen totalt Nettoomsättning 9 mån AFFÄRSOMRÅDEN MSEK 1) 1) Avser Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster

7 MSEK Effektivitet Tid, Affärslogik Återköp egna aktier Synliggör verksamheten Bygg position med ny teknik Ökade mervärden ROS- & RK-fokus Incitamentsprogram Fastighetsförsäljningar Bredda marknaden Förvärv ÅTGÄRDSPROGRAMMET GER GOD EFFEKT Pågående Genomfört

8 ROS – FOKUS ROS, % 1998/ /2000 Kvartalsdata (vänster skala) Rullande 12-mån (höger skala) 2000/2001

9 FÖRVÄRV TidpunktFörvärvad verksamhet Omsättning Feb 01Kablageproduktion AB 75 Jan 01Palo-Ja Suojainvaruste Oy25 Jan 01IAAB Miljöteknik AB 18 Dec 00Kone ja Ruuvi Oy 20 Okt 00FB Industri Holding AB230 Okt 00Delphi Oy 35 Aug 00ESD-Center AB 60 Jun 00Vilokan Sweden AB 35 Maj 00Elfac A/S 60 Maj 00Oulun Pultti Oy 35 MSEK

10 FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Två fastigheter sålda i november 190 MSEK i frigjort kapital 190 MSEK i frigjort kapital 140 MSEK i realisationsvinst 140 MSEK i realisationsvinst

11 ÖKAT FOKUS PÅ TILLVÄXT Ny struktur för ökad tillväxt genom avknoppningar Rekordresultat Rekordresultat Åtgärdsprogrammet ger god effekt

12 BERGMAN & BEVINGs ORGANISATIONSUTVECKLING 1960-talet Försäljningsavdelningar 1970-talet Dotterbolag 1980-talet Delkoncerner 1990-talet Affärsområden 2000-talet Självständiga börsföretag

13 NY STRUKTUR FÖR ÖKAD TILLVÄXT Netto- omsättning Rörelse- resultat* * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar B2B Tech AB Beving AddTech AB Bergman & Beving AB

14 MÅNGA GODA MOTIV Ur ett verksamhetsperspektiv SJÄLVSTÄNDIGA ENHETER SKALL ÖKA TILLVÄXTEN  Ledning och styrelse fokuserar kring utvecklingen av en koncentrerad affärsidé  Ansvar och motivation ökar för chefer och medarbetare  Incitamentsprogram kopplas tydligare till egen insats  Aktien kan lättare användas som betalningsmedel FLEXIBILITET NÄRHET FOKUSERING INSPIRATION SYNLIGHET

15 MÅNGA GODA MOTIV Ur ett aktiemarknadsperspektiv RENODLING  Fokuserad affärsidé och inriktning  Möjlighet att investera i specifik verksamhet  Lättare att förstå och analysera verksamheten  Fler jämförbara bolag

16 Företag nr. 1: B 2 B TECH Geografiskt verksamhetsområde samt Årsvolym, MSEK SE, FI, DK, NO, POSE, DK, NO, FIDK, FI, SE, SEASE, DK, FI, NO 250 ACTE Components ACTE Systems 2B Tech Partner Lagercrantz Group Elektronikkomponenter Point-of-Sales Point-of-Information Kundanpassade kablage Outsourcing-tjänster IT-lösningar för digital kommunikation

17 Företag nr. 1: B 2 B TECH (Forts.) Renodlad inriktning mot tillväxtsektorerna telekommunikation, elektronik och IT Renodlad inriktning mot tillväxtsektorerna telekommunikation, elektronik och IT Ledande marknadspositioner inom flera områden Ledande marknadspositioner inom flera områden Ledning: Jörgen Wigh (CEO), Jan Friis (COO) och Per Ikov (CFO) Ledning: Jörgen Wigh (CEO), Jan Friis (COO) och Per Ikov (CFO) Nettoomsättning & Rörelseresultat före goodwillavskrivningar MSEK, Rullande 12 månader per 31 december 2001

18 SERVICE / TJÄNSTER MASKINER TESTSYSTEMMATERIAL NICHPRODUKTION / ADDED-VALUE MEKANIKEL.-MEKANIKEL.-NIK Företag nr. 2: Beving ADDTECH PRODUKTIONSSYSTEM KOMPONENTER

19 Företag nr. 2: Beving ADDTECH (Forts.) MSEK, Rullande 12 månader per 31 december 2001 Value-adding Tech Provider Value-adding Tech Provider Ledande i ett flertal expansiva nischer Ledande i ett flertal expansiva nischer Ledning: Roger Bergqvist, Johnny Öhman, Anders Claeson, Kennet Göransson Ledning: Roger Bergqvist, Johnny Öhman, Anders Claeson, Kennet Göransson Nettoomsättning & Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

20 ”NYA” BERGMAN & BEVING AFFÄRSIDÉ Bergman & Beving ska förvärva och utveckla bolag som bedriver värdeskapande teknikhandel Bergman & Beving ska förvärva och utveckla bolag som bedriver värdeskapande teknikhandel Bergman & Beving ska aktivt verka för att skapa bolag med stark marknadsposition och god potential för tillväxt och lönsamhet inom väl utvalda verksamhetsområden Bergman & Beving ska aktivt verka för att skapa bolag med stark marknadsposition och god potential för tillväxt och lönsamhet inom väl utvalda verksamhetsområden Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING

21 Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING (Forts.) Bergman & Beving AB Netto- omsättning Resultat* * Resultat efter finansnetto

22 PRIORITERINGAR Utveckla befintliga affärsområden, Tools och MediTech Utveckla befintliga affärsområden, Tools och MediTech Öppenhet för investeringar i nya områden på basis av Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät Öppenhet för investeringar i nya områden på basis av Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät Företag nr. 3: ”NYA” BERGMAN & BEVING (Forts.)

23 ATTRAKTIV TEKNIK FÖR GENOMFÖRANDE Utdelning utan skattekonsekvenser för ägarna (Lex Asea) Optimal kapitalstruktur vid utdelningen Ansökan om notering av de utdelade bolagen på O-listan

24 INCITAMENTSPROGRAM Nya program till ledande befattningshavare i respektive enhet Nuvarande konvertibel- och optionsinnehavare erbjuds återköpsprogram utöver nuvarande omräkningsklausul Konkreta förslag planeras till senare under våren

25 TIDPLAN22/5Bokslutskommuniké Reservation för ändringar Delårsrapport Q1, Bolagsstämma 22/8 Utskick: ÅR, Info.broschyr ~1/8 Noteringsprospekt (2x) 27/8sept Planerad notering (3x)

26 SAMMANFATTNING BERGMAN & BEVING Rekordnivå på resultatet Åtgärdsprogrammet ger god effekt Ny struktur för ökad tillväxt


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV BERGMAN & BEVING ! AGENDA Delårsrapport april – dec 2000 Delårsrapport april – dec 2000 Åtgärdsprogram för ökat aktieägarvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser