Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13-03-08 1 GFN 11 dec 2014 Mål för mötet Skolverkets allmänna råd fritidshem Intern utbildning fritidshem FFH Systematiskt kvalitetsarbete Skolinspektionen-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13-03-08 1 GFN 11 dec 2014 Mål för mötet Skolverkets allmänna råd fritidshem Intern utbildning fritidshem FFH Systematiskt kvalitetsarbete Skolinspektionen-"— Presentationens avskrift:

1 13-03-08 1 GFN 11 dec 2014 Mål för mötet Skolverkets allmänna råd fritidshem Intern utbildning fritidshem FFH Systematiskt kvalitetsarbete Skolinspektionen- Motverka traditionella könsmönster Rekrytering Avslut Ansvariga skolledare fritidshem 23/10

2 14-03-26 2 Mål för mötet Att få en inblick i Allmänna råd för fritidshem Hur kan vi arbeta med implementeringen av allmänna råd

3 13-03-08 3 Nya allmänna råden Implementering Allmänna råd för fritidshem Det allmänna rådet ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet. Ladda ner/beställ: Allmänna råd för fritidshem

4 13-03-08 4

5 13-03-08 5

6 13-03-08 6

7 13-03-08 7

8 13-03-08 8

9 13-03-08 9

10 13-03-08 10

11 13-03-08 11

12 13-03-08 12 Frågor och funderingar kring förutsättningar?

13 13-03-08 13

14 13-03-08 14

15 13-03-08 15

16 13-03-08 16

17 13-03-08 17

18 13-03-08 18

19 13-03-08 19 Frågor och funderingar kring pedagogiskt ledarskap?

20 13-03-08 20

21 13-03-08 21

22 13-03-08 22

23 13-03-08 23

24 13-03-08 24

25 13-03-08 25

26 13-03-08 26 Frågor och funderingar kring lärande i fritidshem?

27 13-03-08 27

28 13-03-08 28

29 13-03-08 29 Frågor och funderingar kring samvekan med hemmet?

30 13-03-08 30 Hur går vi vidare? Tankar kring implementering på skolan Ansvarig chef för fritidshem

31 13-03-08 31 Intern utbildning för outbildade 3 timmar 8.30-11.30 vid 3 tillfällen Datum Start november? Anmälan i U Innehåll

32 13-03-08 32 Utbildningstillfälle 1 Styrdokumenten Innehåll: Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd Ska ha läst skolagen kap 14, Lgr 11 del 1- 2 samt allmänna råden Efter utbildning tillfälle 1 ska personalen ha kännedom om Skollagen 2§ Utbildnings syfte Lgr 11 Skolansvärdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer 2.1 till 2.7 Allmänna råd Kort om fritidshemmets uppdrag Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Lärande i fritidshemmet Samverkan med hemmet :

33 13-03-08 33 Utbildningstillfälle 2 Systematiskt kvalitetsarbete Innehåll: Systematiskt kvalitetsarbete, Planeringsmallen, Planering/möten, Information Ska ha läst Skolans rapport, instruktioner planeringsmallen Efter utbildning tillfälle 2 ska personalen ha kännedom om Planering, genomförande, utvärdering och förbättring av aktivitet och verksamhet Information till elever och föräldrar Fritidshemmets utvecklingsområden utifrån kvalitetsgranskningen

34 13-03-08 34 Utbildningstillfälle 3 Att arbeta på fritidshem Innehåll: Planeringsmallen, Att arbeta på fritidshem, Ska ha läst ? och genomfört en aktivitet utifrån planeringsmallen. Dokumenterat fritidshemmens information till elever och föräldrar. Efter utbildning tillfälle 3 ska personalen ha kännedom om Förhållningssätt och professionalitet Fritidshemmets strukturer

35 13-03-08 35 FFH Systematiska kvalitetsarbetet FFH läsår 14-15 Upplägg 27 oktober 8.30 Välkomna 8.40 Kvalitetsgranskningen 9.20 Läsår 14-15 9.40 Rast 10.00 Systematiskt kvalitetsarbete 11.00 Lunch

36 13-03-08 36 Skolinspektionen 2. Grundläggande värden och inflytande Arbetet med att motverka traditionella könsmönster behöver utvecklas och lyftas i diskussioner och dokumenteras. Här har ett fåtal svarat ur ett personalperspektiv kring att personalen är förebilder. Arbetsgrupp: Ämnesföreträdare och ansvariga skolledare FFH- Läsår 15-16

37 13-03-08 37 Rekrytering Vad har skolan och fritidshemmet att erbjuda? Vilka förutsättningar förväntar sig fritidspedagoger och lärare mot fritidshem? Hur når vi ut till fritidspedagoger och lärare mot fritidshem? Hur marknadsför vi skolan, fritidshemmet Och kommunen?

38 13-03-08 38 Avslut Nästa möte? 2 möten under Vt-15 Har vi nått målen för mötet? Att få en inblick i Allmänna råd för fritidshem Hur kan vi arbeta med implementeringen av allmänna råd


Ladda ner ppt "13-03-08 1 GFN 11 dec 2014 Mål för mötet Skolverkets allmänna råd fritidshem Intern utbildning fritidshem FFH Systematiskt kvalitetsarbete Skolinspektionen-"

Liknande presentationer


Google-annonser