Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helheten avgör. Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helheten avgör. Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400."— Presentationens avskrift:

1 Helheten avgör

2 Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400 Ledarskap och etik i föreningen men Idrottaren i centrum Verksamhetsmiljö inom orientering och i föreningen Träning i föreningen, planera träning Teknik träning; Grönbacka/ Prästgårdenby Korridor 2 km, kompass 2 km och plock 5xc 1 km LUNCH Idrottarens motoriska, fysiska och mentala färdigheter O-teknik och träning i föreningen forsätter Sprint träning 4 x 1,5 km ; Backeberget Lunch O-teknik modeller, källor, GPS, OCAD, Eresult tidtagning, material på FSO hemsida, andra bra sidor TEX SOFT FSO 2015

3 - Undervisningen baserar sig på - SSL utbildningsmaterial /STG 1 - SOFT böcker - Orientera för att ha kul 6-13 år - Orientera För att lära sig att träna – 16 år - Orientera för att tävla - Idrottsledare för barn och ungdom - FSI och FSO utbildningsmaterial - FSO eget material - Kartor - OK77, Borgå stad, OK Orient, IF Minken, OK Raseborg, NYLBR och några andra

4 - STEG 1 FSI/FSO - 8 timmar (FSI/FSO) + grenspecifik (FSO) 8+9 (övning) - STEG 2 FSI/FSO/SSL finska förbundet - 1 år närstudier x 4 och distansstudier - STEG 3 SVT (examen för orienteringstränare) - 1 år närstudier x 6 och distansstudier - STEG 4 Yrkestränarutbildning - 1,5 - 2 år närstudier x 10 och distansstudier - STEG 5 Högskola och Universitet

5 - STEG 1 FSI/FSO - Kunna leda och förbereda träningar och verksamhet i föreningen. Se helheten - Kan kontrollera en grupp i en träning - Kunna ta hänsyn till individen och dess behov - Ha en förståelse hur verkställa mångsida träningar - Skapar en trygg och säker träningsmiljö - Skapar med föreningen och idrotaran gemensamma spelregler och känner etiken i idrotten

6 - STEG 2 FSI/FSO/SSL finska förbundet - Planera och verkställa en tävlings- och träningsperiod - Har en uppfattning om idrottarens fysiska och psykiska utveckling - Kan träna målmedvetet individer och grupper - Håller träningar och fungerar som en del av gruppen - Uppfattar idrotten som helhet där ingår hela livet - Tar hänsyn i och är i växelverkan med idrottaren - Har en tränarfilosofi

7 - STEG 3 SVT (examen för orienteringstränare) - Kunna stötta idrottaren och ta hänsyn till helheten - Kunna omfattande stöda idrottaren i dennes utveckling, idrott och liv - Stöda idrottarens Individuella träning med dennes individuella behov och målsättningar - Inser att hälsan och idrottarens välmående är av avgörande betydelse i utvecklingen och idrotten - HELHETEN HAR BETYDELSE

8 Helheten avgör

9 Träningar och tävlingar Orientering är kul För att den erbjuder: utmaning kompisar äventyr naturupplevelser SSL material Vara tillsammans, få hålla på/sin egen nivå, få uppleva, tävla, träna, resa, träffas

10 - Ledarskap är att: ”Någon som leder något eller någon” - Vad är viktigt i ledarskap och för vems skull är du här? - Möter barnen/idrottarna där de är - Tillvaron ger en känsla av Sammanhang - Man kan också ”leda” med att vara aktiv på andra håll än träning - ”Oriententering för dig” FSO 70 år - Information, logistik, lagkapten, kartor, banläggning, arrangör, styresle, …. - Det som du vill! - DÅ leder man processer som hjälper andra att göra sitt

11 - Skapa positiv anda - Möta, - Uppmuntra och synliggör - Skapa självkänsla - Påverkan - DU påverkar hela tiden som förebild, exempel, välj ditt beteende - Valda sanningar - Frigöra handlingskraft - Tränarteam - Balans - Möter idrottarnas alla sinneskanaler - Se, höras, känsla, känna - I aktion - hanterbart, begripligt, påverkbart - Varför tränare - Ledarskap är en komplex helhet ”ram” med många bitar ”pussel ”

12 - Inre motivation förstärks i en öppen och positiv miljö - En vuxen bär ansvaret och rätten att bestämma - Gemensamma regler i gruppen - Fel rutt val (Doping, droger, snus, alkohol, … - Alla kan orienter på den nivå de önskar - En orienterare tar hänsyn till medmänniskan - Naturhänsyn; gäster i naturen - Orientering är Hälsofrämjande i ett förbyggande syfte - Orienteringens grenregler - FN:s konvention om barns rättigheter

13 Det är viktigt att alla i gruppen känner sig trygga och att du känner dig trygg i din roll som ledare Hur kan vi gör det? 1. Sätt upp mål tillsammans 2. Kom överens om gemensamma regler 3. Undvik små grupperingar, mixa 4. Skapa tydlig rollfördelning 5. Utveckla stolthet och egen identitet inom gruppen 6. Genomför regelbundna personliga samtal 7. Skapa Motiovationsklimat  Hellre Via processen/uppgiften än resultat

14 - Sammandrag - I ledarskap är det frågan om att hur - Du bemöter gruppen och individen/barnet - Har du dina egna målsättningar klara - Vet du vad du håller på med - Är du förbered - Ditt exempel - Du är tjänare, du blir en förebild genom din verksamhet - Träna hellre en färdighet än ett resultat - frågor

15 - Varför vill man komma med - VARFÖR VIL MAN HÅLLA PÅ

16 förening Träningsförhållanden stödfunktioner Studier/arbete Familj & vänner ekonomin boende SÖMN KOST AKTIV ÅTERHÄMTNING FYSISK- MOTORISK TRÄNING TRÄNING I ORIENTERINGS SKICKLIGHET TRÄNARE PSYKE Bild SSL grenanalys

17 - Varför vill man komma med - Roligt, lära sig något nytt, kompisar, gemenskapen, identitetsskapare - Grundläggande behov - som att bli omtyckta, sedda och bekräftade - Uppgifts- eller prestationsorienterat? - För unga är det mer motiverande om du som tränare gör klart att målet är att träna en viss färdighet och att bli bättre på den, än om målet är att vinna en serie eller en särskild tävling - Ledaren kan göra mycket för att alla skall trivas och idrotta länge - Ska ha rätt att idrotta i olika föreningar

18 - Varför vill unga försätta med hobby eller satsa till elit? - Gänget, bra verksamhet, grupp att träna med, ledare, tränare, utmaningar, lära sig något nytt, kompisar, gemenskapen, identitetsskapare, tävlingar, resor - Ett grundläggande behov som att bli omtyckta, sedda och bekräftade - Uppgifts- eller prestationsorienterat? - På sikt bättre att …. och mer motiverande - att träna en viss färdighet och att bli bättre på den - än om målet är att vinna en serie eller en särskild tävling - Varför ännu? - tränaren kan göra mycket för att alla skall trivas och idrotta länge - Vad?

19 - Koppla träningen till idrottarens/barnens verklighet - Hur kan man t.ex. ta in Angry Birds eller något annat aktuellt och roligt i träningen? - Facebook eller annan social media, bilda grupp för din idrott? - Tävlingsverksamhet är ett naturligt inslag i idrott för barn och unga - Resultat / prestation /person - Barn och unga mår bra av att utöva flera idrotter, ska ha möjlighet till det - Berikar rörelseförrådet - Behöver dock utöva en idrott för att bli duktig i den - Ska ha rätt att idrotta i olika föreningar

20 - Ledare, hur ser du en ledare i en förening – eller din roll som ledare - ETIK SSL på SOFTSSLSOFT - VILL-KAN-VÅGAR-se möjligheten - Skapa balans emellan fysik-teknik-det mentala

21 Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400 Ledarskap och etik i föreningen men Idrottaren i centrum Verksamhetsmiljö inom orientering och i föreningen Träning i föreningen, planera träning Teknik träning; Grönbacka/ Prästgårdenby Korridor 2 km, kompass 2 km och plock 5xc 1 km LUNCH Idrottarens motoriska, fysiska och mentala färdigheter O-teknik och träning i föreningen forsätter Sprint träning 4 x 1,5 km ; Backeberget Lunch O-teknik modeller, källor, GPS, OCAD, Eresult tidtagning, material på FSO hemsida, andra bra sidor TEX SOFT

22 - IF Åland = ÅID, IF Åland - Hemsida Orienterings utskottet Hemsida - FB FB - Åland Kalender Åland Kalender

23 - Förbund SSL - Region FSO, ett av SSL 9 andra områden - Distrikt ÅID, ÖID, NÅID - ÅID Sektion och kansli - Andra föreningar - samarbete föreningar emellan och inom ÅID - Idrottaren och dennes behov med intressen - Nätverk av olika tävlingar - Myndigheter - Landskapet, kommun/stad, redningsverket, etc - Markägare - Övriga - Idrottsinriktade skolor - Förbund Sverige SOFT - Begrepp - Passa kartan, sista säkra,

24 - Förbundens strategier – slogan - SSL - Suunnistus – oivalluksia ja onnistumisia SSL - SOFT – Offensiv orientering SOFT - FSO- Självsäkra orienterare med fysik, skicklighet och självförtroende i balans. Samtidigt ges medlemmarna en möjlighet att idka sporten genom hela livet FSO - Riktlinjer för föreningarn - finns inte ett rätt sett - Men exempel - VILL-KAN-VÅGAR-se möjligheten

25 - I Föreningen; - Personer - Styreslen, banläggare, kartritare, tävlingsarrangörer, tävlingsanmälningar, föräldrar, markägare idrottare i olika åldrar, materialförvaltare, ledare, tränare, aktivister, sammanställer stafett lag, chaufförer, informatör, penningsamlare-PR, web person, …. Kansli - Resurser - Skrivare, kartbank, tävlingsmaterial, kartor, träningsmaterial, bilar, pengar, klubbstuga, materialförråd, markområden, hemsida, träningar, träningsprogram, träningsutrymmen, tävlingsarrangemang, sponsorer, samarbete med andra föreningar/grenar

26 - Organisera tillsammas, 7 steg - Föreningen kunde ha en verksamhetside med sju steg 1. Därför finns vi till 2. Vad står vi för 3. Dit siktar vi 4. Vad vi sak fokusera på.. 5. Vad ska vi uppnå 6. Hur ska vi uppnå 7. Från sagt till gjort - Verksamhet året om för alla grupper-365 - Det kunde vara bra at föra en diskussion med aktiva

27 - Tränaren – ledaren bli inte ensam 1 - Planera din verksamhet - Du behöver kartor – kontakta kartbanken - Du skall lägga olika banor på träningar - Eller så behöver du hjälp - Du behöver material - Finns det material till träningarna, var, vem - Är allt fast i Onsdags orienteringen eller Xbommen - När har föreningen sina träningstider - Var brukar man träna - Hur får jag infon på hemsidan - Hur har man gjort tidigare - Vem sköter lov av markägaren

28 - Tränaren bli inte ensam 2 - Samla gruppen involvera föräldrar - Som tränare vill du arrangera ett möte med - Andra ledare och tränare - Föreningen - 7 stegen - Kartgruppen och OCAD - Vilken typ av träningar vil du hålla - Olika nivå grupperna - Vem kan göra kartorna - Ett år i gången, samma plats, samma träning med olika nivåer - Även på veckoträningarna - Föräldrarna - Idrottarna - Gemensamma regler - Kalender FÖRSÖK INTE GÖRA ALLT SJÄLVA

29 - Jobba fram svar till följande frågor - Beskriv kort ER /ÅID verksamhetsmiljö - Skulle vara bra att känna till inom ÅID föreningar - Med vem kan göra jobba tillsammans för at bygga upp En målsättning - Vem vet kontaktpersoner i olika föreningar, kommuner - Vem har kartorna, användning av terrängen, lov - Vem vet om föreningsmaterial, är det tillgängligt och behovet av sånt - Hur kan vi informera över verksamheten - SUMMA torde bli - Vad är viktig i vår verksamhet - Vad VILL vi, vad KAN vi och hur VÅGAR vi göra det - Diskussion

30 Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400 Ledarskap och etik i föreningen men Idrottaren i centrum Verksamhetsmiljö inom orientering och i föreningen Träning i föreningen, planera träning Teknik träning; Grönbacka/ Prästgårdenby Korridor 2 km, kompass 2 km och plock 5xc 1 km LUNCH Idrottarens motoriska, fysiska och mentala färdigheter O-teknik och träning i föreningen forsätter Sprint träning 4 x 1,5 km ; Backeberget Lunch O-teknik modeller, källor, GPS, OCAD, Eresult tidtagning, material på FSO hemsida, andra bra sidor TEX SOFT

31 - Skapa en trygg miljö - Verksamhet för alla - Försök involvera föräldrar - Lagkapten, logistik koordinator, efterföljare, …. - Vilka andra kan alla hjälpas med - Leken är en bra inlärningsmiljö - Alltid behöver man inte orientera - Skapa en struktur i träningarna – planera - Lägg upp en målsätning för träningen - Evaluera – - Nyckelord är planering och kontinuitet - SKAPA RESURS

32 - Skapa en trygg miljö - Var positiv, håll kontakt med idrotarna, ta hänsyn och lyssna, trygga rutiner - Tips hur du kan göra - Lär dig namnen och tilltala med namn - Använd träningar, lekar som gör att idrottarna lär känna varandra - Tydlig inledning till alla pass som rutin - Berätta om dagens aktiviteter, vad är syftet med träningen - En tydlig avslutning på passen, - håll kontakt med idrottarna - Känn för dig stämningen i gruppen - Kort tillbackablick vad ni jobbat med - När är nästa träff

33 - Leken är en bra inlärningsmiljö - Ger en positiv prägel på det ni gör - ”Lekar” på olika nivåer - Skattjakt, FSO, FSI, SSL, Svensk Orientering och SOFT har bra materialFSOFSIOrienteringSOFT - Aktivera hela gruppen så att alla får vara med och blir bemötta personligen - Stjärnorientering och treklöver ”slingor” är bra då nytt och svårt skall inläras och tränas - Man kan göra tusen variationer av dessa övningarna - I olika terrängtyper - Område hålls kompakt man kan välja det bästa - löparna kan komma till starten och försöka på nytt - Möjlighet till kontakt med löparna, diskussion emellan dragen - Lättare att bygga banorna

34 - Tvinga ingen - Låt de som vill gå igenom banan - med en vuxen - Kompis - Alla skall ha en EGEN karta - De första träffarna på ett begränsat område - I fortsättningen kan man ha en samling på en bekant plats och sen köra vidare - Undvik tävlingsmoment vid inlärning av baskunskaper - Våga repetera övningarna

35 Kunde byggas upp med följande struktur - Verksamhetskalender (tävling och träning 365) - ->intern juniorcup - -> intern ÅID cup - -> DM, samlande stafetter som U10-mila, U-Jukola, FSOM - Vilka andra evenemangs, korv, bulla vara tillsammans - Vilka föreningar personer kan delta - Träningsplan - Ett år, period, monad och vecka - Enskilda träningar - Kolla Möjligheterna till samarbete med andar grenar och föreningar -  era egna träningsdagar - -> vem vilken förening kan arrangera, i modell arrangera en så kan delta i fyra

36 I periodplanering kan inkluderas - O-teknik och Fysik, Fysik kan även tränas med andra grenar – mångsidighet - Miljön; vem gör, för vem, var, med vad - Fysisk mångsidighet- I EN träning - Fysik kan tränas med teknik, variation - Hur O-teknik, stegvis - Säkerhet och hälsa - Sporra och möjliggör göra på egenhand, cykla skolan, hur många trappor, … - Hur involvera, träna olika nivågrupper, läs åldersgrupper - Hur lyfter vi fram gemenskap och samhörighet - Hur sporrar vi i att delta och inlärningsprocessen - Hur evaluera

37 - Nyckelord planering och kontinuitet - Skapa en kalender där du tar hänsyn till målsätningarna - Tävlingskalender - Lägerkalender - Träningsklaneder - Periodisera – 365 dygn - Vardaglig träning – även kombinerad med konditionsorientering - Fundera olika teman - Fysiska egenskaper, O-teknik, eller båda

38 - Träningsplanering långsikt och årsplanerna - Grundträning period GTP 1-2 - November - mars - Förberedande period - april - Tävlingsperiod - Maj - juni - Grundträningsperiod 3 - juli - Förberedande period - augusti - Tävlingsperiod - september - Övergångsperiod - october

39 - Träningsplanering långsikt och årsplanerna - Grundträning period GTP 1-2 November – mars - Bygga upp grund för intensivare träning, grundegenskaperna stärks, grunduthålligheten tyngdpunkt, styrka, mångsidig grundträning- VOLYM - Grenmessig träning kommer med, utveckla teknik och egenskaper, tyngdpunkt vid uthållighet, intensitetsträning mängd växer, Barmark läger! - Förberedande period - Ökar med intensiteten, Grenmessig till det mesta, teknik, förberedande för tävling, snabbhet, intervaller

40 - Tävlingsperiod Maj – juni - Uppnå tävlings prestationsnivå, intensivt, mängden minskar, även underhållande träning, tävlingsteknik finslipas - Grundträningsperiod 3 juli - Intensiteten sjunker mängd ökar, uthålliget - Förberedande period augusti 2 veckor - Ökar med intensiteten, Grenmessig till det mesta, teknik, förberedande för tävling, snabbhet, intervaller - Tävlingsperiod augusti -september - Övergångsperiod - Återhämtning hålla i gång, mångsidigt med andra sporter

41 - Nu till daglig träning

42 - Det är bra att planera träningen i förväg - Vad är det som skall tränas - Vilka olika moment är i passet - Vilket material behöver jag under passet - När och hur förbereder jag passet - Hur instruerar jag och förklarar så att alla förstår - Hur rör jag mig under passet - Vilken utrustning behövs - Vilka hjälpledare finns tillhands - Hur kan träningen individanpassas - Du kan göra en plan som används på nytt senare - Exempel 1 och ex 212

43 - Skapa en struktur i träningarna - En modell som är trygg att använda och en rutin för idrottare och andra - Träningar med ledare tillräckligt mångsidiga 1. Moment: Samla gruppen och Träningens syfte 2. Moment: Uppvärmning (kan vara en lek) och kort stretchning 3. Moment: Utveckal fysiska egenskaper 4. Moment: Orientering 5. Moment: NGT annat, en lek, samhörighet,.. 6. Moment: Nedjoggning 7. Moment: Eventuell genomgång av träningen, involvera 8. Avsluta träningen tex med att berätta vad nästa gång sluta positivt

44 - Lägg upp en målsätning för träningen - För hela perioden - För närmaste framtid - Enskild träning - Skissa upp en träningsplan samt reservplan där du tar hänsyn till dina målsätningar - Informera och involvera andra ledare/personer i god tid före träningen - GÖR - efteråt EVALUERA hur träningen gick

45 - Ledare - När du håller en träning – informera först de som hjälper dig - Då slösar du inte tid under själva träningen med ledarna – alla vet - Hur fungera under en O-träningen exempel: - I förväg, - Förklara för deltagarna vad vi skall lära idag - Förklara hur vi gör det - Förklara vad är viktig i dag - I praktiken - Försäkra att utgångsriktigen är rätt - Att en plan till ettan är gjord, fråga dig fram - Följ efter i terrängen eller från en plats där du ser löparna och vad de gör

46 - I praktiken - Placera dig vid kontrollen och gör iakttagelser - Löp med idrottaren hela vägen och begär att denne förklarar vad den hela tiden, jag skall till kullen och … - Fråga om eventuella rutt val före eller efter - Fråga hur löparen själv ser att hon lyckats jämte målsätningen - Ställ frågor på den nivå som idrottaren är - Vad lärde du dig idag - Hur tänker du utnaja de du lärt dig på nästa träning - Be löparen rita sin rutt på kartan - Berätta om dina iakttagelser på löparens arbetet på träningen

47 - I praktiken forsätter - Berätta positiva saker - Var konkret, - Ge beröm, tex attityd under träningen, du kan alltid säga ngt positivt - Respons generellt - Ivrigt deltagande, positiva andan, hur man satt sig i spel

48 - Efter träningen är det bra om man vill kolla vad gjorts - Evaluering av träningen - målsättningen - Var träningen lämplig för deltagarna, fanns det möjlighet att tillämpa för olika nivågrupper - Kolla även - Var övningens genomgång smidigt - Blev man svettig, var det roligt - Blev det tillräckligt med upprepningar, med träning - Tyckte deltagarna om träningen - Exempel 3 Exempel 3 - En orienteringsträning behöver inte alltid vara en vanlig tävlingsbana

49 När rutinen i att hålla träningar blir större vill du kanske fundera även på följande punkter - Var träningen fysiskt mångsidig-krävande - Hur skulle du lyckas med att få idrottarna göra en bra uppvärmning på egenhand eller grupp - Hur försärket du känslan för kompetens, hur håller du koll på detta - Hur kan du förbygga inlärningen på träningarna - Hur förbereder idrottarna sig till träningen - Förberda sig för O-uppgiften – Vad är det?

50 Modeller på träning - SOFT SOFT - SSL - FSI lekbanken - Det blir fler på lördagen med O-teknik

51 - Diskussion - Hur tycker du at just du skulle kunna hjälpa till? - I morgon – träning - man behöver inte löpa hela träningen - Eftermiddagen - Fysik, motorik och mentala delen - grunder - O-teknik med modeller - ALLT BEHÖVS INTE GÖRAS PÅ EN GÅNG - Skapa resurs - involvera

52 1. Arrangera en förälderkväll / treff i din förrening – Temata för kvällen är tex idrott ett sätt att leva, levnadstil – Föreningens verksamhet och principer med spelregler – Målsättningar för verksamheten – En stumme till material för kvällen finns tillgängligt 2. Föreningens periodplanering – Skapa en verksamhetskaelnder för föreningen. Lägg spcielt märke till hur man klarar av att verkställa kalender. För 2015 – Värdera verksamheten på hösten 3. Skapa resurs i föreningen – Fråga hjälp i banläggning, logistik och information, i att föra ut träningar, hjälp i att genomföra själva träningen. – Skapa en grup i samarbetet med olika personer med olika kunnade och intresse där ni kan dela på belastiningen – Gör en plan hur ni kan smarbeta med andra föreningar och evetuellt följ med hur andra har sin verksamhet. Fraga om ngn har möjlighet att evaluera er7din verksamhet.jonkun muun pitämää harjoitusta tai toisen lajin harjoitusta. Mieti, mitä voisit oppia näkemästäsi. Diskutera i din grupp hur ni vill göra saker och ting och hur ni har lyckats skapa ett gemänskap bland ledare.

53 - Lördagen Lördagen


Ladda ner ppt "Helheten avgör. Fredagen 27.3. 1730-1815 1815–1900 1915-2000 Lördagen 28.3. 0900 – 1130 1230 1330–1440 1500-1700 Söndag 29.3. 0900 -1130 1200 1245 - 1400."

Liknande presentationer


Google-annonser