Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det egentligen som kännetecknar liv?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det egentligen som kännetecknar liv?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är det egentligen som kännetecknar liv?
Levande celler Vad är det egentligen som kännetecknar liv? Ämnesomsättning. Växer. Kan få avkomma. Kan röra sig.

2 Vilka huvudtyper av celler kan vi stöta på?
Växtcellen Djurcellen Svampcellen Bakteriecellen

3 Allt liv är beroende av växtcellernas förmåga till fotosyntes.
Fotosyntesen är källan till all energi som alla organismer på jorden får i sig.

4 Cellerna får då energi genom en process som kallas cellandning.
De organismer som inte har fotosyntes får i sig energi genom att äta andra organismer. Cellerna får då energi genom en process som kallas cellandning.

5 Fotosyntesen Växter binder med hjälp av vatten och koldioxid in ljusenergi. Fotosyntesen sker i cellens kloroplaster. Det syre som alla djur på jorden andas är en biprodukt från växternas fotosyntes.

6 Fotosyntes Koldioxid och vatten binder solenergi till socker med syre som rest. Den kemiska formeln är: CO2 + H2O C6H12O6 + O2

7 Cellandning För att organismer ska kunna leva behöver de energi.
Med hjälp av cellandningen frigörs den inbundna energin och kan användas av organismen. Alla organismer har cellandning.

8 Cellandning Socker bryts med hjälp av syre ned till vatten och koldioxid samtidigt som energi frigörs. Den kemiska formeln är O2 + C6H12O CO2 + H2O

9 Organismer kan vara specialister. Några exempel på specialister är:
Isbjörn Koala Orkidéer Sileshår

10 En del djur väljer att leva i flock.
Samarbete En del djur väljer att leva i flock. En flock kan bestå av: En familj av djur, en sk social flock. (Lejon, gorilla) Flera olika arter som lever i olika nischer. (Meståg) Flera individer av samma art. (Fiskstim)

11 En väldigt speciell form av samarbete är symbios.
I symbios är samarbetet mellan organismerna så stort att de inte klarar sig utan varandra. Exempelvis lavar och putsarfiskar. Motsatsen till symbios är en parasit. En parasit är en organism som lever på en annan utan att ge något tillbaka. Exempelvis fästingar, mistel och iglar.

12 Det finns tre sätt att undvika att bli uppäten
Försvar. Flykt. Gömma sig.

13 Det finns olika typer av försvar.
Djur försvarar sig med: Tänder. Klor. Taggar. Horn Gift. Giftiga djur har ofta starka färger. Växter försvarar sig med : Taggar. Smaker. Färger. Lukter.

14 Kamouflage: Ett sätt att gömma sig där individen nästan helt smälter in i omgivningen.
Mimikry: Ett organism härmar en farlig eller giftig organisms utseende. På så sätt vågar inte andra organismer angripa den.


Ladda ner ppt "Vad är det egentligen som kännetecknar liv?"

Liknande presentationer


Google-annonser