Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland."— Presentationens avskrift:

1 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland

2 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 2 Vår hjälp sträcker sig från beredskap till stöd efteråt

3 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 3 Bistånd i hemlandet hör till våra basuppgifter Röda Korset har i uppgift¹ att Rädda människoliv i det egna landet och utomlands Hjälpa de mest utsatta och lindra mänskligt lidande Stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser och främja solidaritet och biståndsarbete. ¹ Lag och förordning om Finlands Röda Kors

4 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 4 Katastroffonden bistår flera hundra människor årligen

5 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 5 När hjälper vi? I samband med plötsliga olyckor eller störningar som orsakar orimliga följder för individen eller familjen Eldsvåda Översvämning eller annan naturkatastrof Storolycka Annan plötslig händelse Behovet är avgörande Engångshjälp under dagarna efter olyckan: biståndsinsatserna måste inledas inom tre dygn från händelsen

6 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 6 I vilka situationer behövs vår hjälp? Övriga situationer är till exempel trafikolyckor och översvämningar

7 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 7 Hur och vem hjälper vi? Röda Korsets hjälp är humanitärt bistånd Vi hjälper efter behov och opartiskt. Hjälpen är oberoende av orsaken till olyckan. Vad betyder våra principer i praktiken? Humanitet Opartiskhet Neutralitet Självständighet Frivillighet Enhet Universalitet

8 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 8 Hur och vem hjälper vi? Vi hjälper utlänningar som bor i Finland på samma grunder som finländska medborgare. Människor som har rest utomlands från Finland hjälper vi endast av speciell anledning enligt generalsekreterarens beslut.

9 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 9 Myndigheterna har huvudansvaret för hjälpinsatser I samband med en plötslig olycka har myndigheterna skyldighet att rädda människor undan omedelbar fara organisera akutvård organisera socialtjänster erbjuda psykosocialt stöd. En avdelning kan dra igång en hjälpoperation i samarbete med myndigheterna eller självständigt. Vi ersätter inte myndigheternas insatser!

10 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 10 Vad består Röda Korsets hjälp av? Vår hjälp är i första handen praktisk hjälp: Att kartlägga behovet av hjälp Psykiskt stöd och rådgivning Att ordna nödinkvartering, kläder och bespisning Talkoarbete Första hjälpen Efterspaning efter saknad person Bokföring av personuppgifter och händelser Återförening av familjer Dessutom materiellt bistånd Stödprojekt efter händelsen

11 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 11 Hurdan hjälp behövs? Beviljad hjälp under år 2014 Hjälpsituationer Psykiskt stöd Mat Handledning Talkoarbete och praktisk hjälp Kläder Möbler och husgeråd Inkvartering

12 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 12 Avdelningens resurser för hemlandsbistånd Utbildade frivilliga Kontaktperson för hemlandsbistånd Katastroffonden Finlands Röda Kors logistikcenter i Tammerfors Kontti-varuhus och Röda Korsets loppisar Avdelningens egna medel Extra hjälp och stöd: Distriktets kontaktperson för hemlandsbistånd (namnet på personen i det egna distriktet) Larmgrupper från andra medlemsorganisationer inom Frivilliga räddningstjänsten

13 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 13 Rollen som kontaktperson för hemlandsbistånd Kontaktpersonen för hemlandsbistånd Ansvarar för planering och givande av bistånd i hemlandet Vet hur avdelningen kan utnyttja katastroffonden Känner till de blanketter som behövs för att ansöka om bistånd Förhandlar fram samarbetsavtal och ser till att avdelningsstyrelsen får dem Deltar i beredskapsplaneringen

14 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Så gör du som kontaktperson för hemlands- bistånd i en situation där hjälp behövs Anvisningar för hjälpsituationer

15 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 15 1. När du hör om en olycka Som kontaktperson för hemlandsbistånd kan du få information om en olycka t.ex. Av en annan frivillig Av myndigheterna Av en aktiv kommuninvånare Av distriktsbyrån Via massmedia För att klarlägga behovet av hjälp ta utan dröjsmål kontakt med 1. Den myndighet som handlar situationen 2. Offret/offren för olyckan Vid behov kontaktar du också distriktets verksamhetsledare eller kontaktpersonen för hemlandsbistånd.

16 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 16 Så möter du en människa i chock Lyssna på den som har drabbats av en olycka; var närvarande för hen. Hjälp till så vardagen fungerar. Du ska ändå inte göra allt för den/de drabbade. Kom ihåg att äta, sova och röra på dig. Fyll inte rummet med dina egna erfarenheter när du ska ge en medmänniska stöd. Tänk på att du ska orka själv också.

17 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 17 2. Ta reda på vilken hjälp som behövs Psykiskt stöd och rådgivning Talkoarbete Första hjälpen Efterspaning efter saknad person Bokföring av personuppgifter och händelser Återförening av familjer Att ordna nödinkvartering, kläder och bespisning Materiellt bistånd

18 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 18 3. Gör en behovskartering Fyll i behovskartläggningsblanketten (blankett 2) Hur hjälper myndigheterna? Vad täcker försäkringen? Övriga hjälpare? Hur kan Röda Korset hjälpa? Utnyttja riktgivande inköpningslistan för hemlandsbistånd (blankett 3) som stöd i samtalet om materiellt bistånd behövs. Fyll i båda blanketterna tillsammans med den hjälpbehövande.

19 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 19 Snabb hjälp av Röda Korset genast efter en olycka Biståndsinsatserna inleds inom tre dygn från händelsen Materiellt bistånd vid behov för att klara av de närmaste dagarna: inkvartering, mat, kläder, husgeråd Vår hjälp omfattar första omsorgen som helhet: förutom en betalningsförbindelse alltid handledning, praktisk hjälp och psykiskt stöd.

20 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 20 Hjälp av engångsnatur i en plötslig situation Katastroffonden beviljar inte bistånd om det är frågan om Ekonomisk kris Fukt- eller mögelskada Sjukdom Skada orsakad av skadedjur Katastroffonden kan inte användas till Begravningsbidrag Köp av utrustning eller möbler till annat än förstahandsbostad

21 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 21 4. Fyll i betalningsförbindelsen Materiell hjälp ges alltid som betalningsförbindelse (blankett 4) till en affär. Avdelningen kan också betala fakturan direkt till inköpsstället. Kom överens om fakturering med butiken. I butiken är 1-2 av avdelningens frivilliga med. Bidrag ges inte i reda pengar. Bidraget går inte att omvandla till ett presentkort och kan inte användas till att öppna ett köpkonto. Betalningsförbindelsen kan inte användas till att köpa alkohol eller tobak. Betalningsförbindelsen är i kraft i 14 dygn.

22 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 22 Övre gränserna för bidragssummor Som kontaktperson för hemlandsbistånd kan du fatta beslut om bidrag ur katastroffonden enligt följande: Högst 600 euro för en person Dessutom högst 300 euro per person för medlemmar i samma familj. 600 € 300 €

23 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 23 Ta kontakt med distriktet i omfattande situationer Avdelningen kan hjälpa för högst 2000 euro i samband med en olycka. Ta kontakt med distriktet om: Behovet av hjälp i en olycka överstiger 2000 euro. Olyckan har drabbat mer än en familj.

24 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 24 5. Fyll i ansökan ur katastroffonden Fyll i ansökan och beslut om hjälp ur Finlands Röda Kors katastroffond (blankett 5). Blanketten fylls i även för annat än materiell hjälp. Ansökan undertecknas av kontaktpersonen för hemlandsbistånd och en av avdelningens officiella namntecknare. Bifoga vid behov en sammanfattande uträkning av kostnader för inkvartering, bespisning och resor för frivilliga, inklusive motiveringar. i mån av möjlighet ett tidningsurklipp eller en webbnyhet om det skedda Originalkvittona blir kvar i avdelningens bokföring

25 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 25 6. Skicka iväg ansökan och sköt om arkivering Skicka en kopia av ansökan till distriktsbyrån inom två månader från att biståndsinsatserna har avslutats. Originalansökan blir kvar i avdelningens bokföring. Avdelningens styrelse informeras om den hjälp som har getts. Styrelsen noterar hjälpen i sitt protokoll. Avdelningen sparar dokumenten med bilagor i sex års tid bakom lås i enlighet med bokförings- och dataskyddsbestämmelser.

26 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 26 Penninginsamlingar Generalsekreteraren fattar beslut om att inleda en insamling enligt Röda Korsets riksomfattande insamlingstillstånd. Riksomfattande insamling i osedvanligt omfattande situationer. Av speciella skäl kan distriktet tillsammans med avdelningen föreslå en insamling för lokala behov. Det riksomfattande penninginsamlingstillståndet tillåter inte insamlingar till förmån för enskilda familjer. Avdelningen kan ansöka om lokalt insamlingstillstånd av polisen. Insamlingar för enskilda familjer rekommenderas inte eftersom Röda Korset är opartiskt.

27 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 27 Användning av avdelningens medel till biståndsverksamhet Röda Korset kan inte ekonomiskt bidra till en annan aktör (kommun, stiftelse, organisationer, etc.) Beslut om bidrag fattas av avdelningsstyrelsen. Avdelningen kan använda av sina medel till biståndsverksamhet med beaktande av Anvisningarna för biståndsverksamheten i hemlandet Röda Korsets principer Organisationens stadgar

28 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 28 Hjälp från katastroffonden och avdelningar R ö da Korsets bidrag i samband med olyckor och st ö rningar, i euro, å ren 2012-2014 Hjälp som har getts i samband med övriga stora olyckssituationer Hjälp som avdelningar har gett av egna medel Plötsligt hemlandsbistånd ur katastroffondens medel

29 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 29 Stöd efteråt 1.Yrkesmässigt lett stöd Enligt generalsekreterarens beslut 2.Stöd till lokalsamhälle efter olycka eller störning Bygger på lokala behov Målet är att stärka samhället Startas inom tre månader från olyckan Genomförs i huvudsak med frivilliga krafter, distriktet stöder Pågår i 1-2 år Mer information ger distriktet och anvisningarna för bistånd i hemlandet

30 VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Mer information och hjälp: Distriktets kontaktperson för hemlandsbistånd, kontaktuppgifter Frågor?


Ladda ner ppt "VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser