Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?

2 Deltagare: Hetem Begu, Vimmerby kommun och Malin Brage, Tranås Kommun Uppgiftslämnare: Erik Havemose, Niclas Jacobsson Vårt uppdrag: Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan? Underlag: Intervjuer på Vittaryds Förskola, avdelning Duvan

3 Inledning: Utifrån den information vi fått genom ansvarig personal står Aneby kommun för: Visionen: Aneby kommuns vision är att år 2025 ha 7 000 invånare. För att nå detta tal så har Aneby prioriterat skolan som ett område, vilket ska locka barnfamiljer att flytta till Aneby kommun. Ansvarig personal säger ”att Aneby kommun är en av de 20 bästa skolkommunerna i landet. Kommunen satsar på de lägre åldrarna”.

4 Ledord för att uppnå målen utifrån visionen Tillit – Talang - Förtroende

5 Aneby kommuns motto: ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra” I denna utgör värdeord som öppenhet, utveckling och ansvar samt hur anställda ska förhålla sig och arbeta i kommunen

6 Frågeställningar som vi använt oss vid de fyra intervjuerna Vad är ditt uppdrag? Beskriv en lyckad dag på jobbet? Du går hem och känner att du gjort ett helt tillfredsställande jobb Hur tar ni tillvara på de ledord kommunen har? Tillit – Talang – Förtroende Finns det möjligheter/resurser att utveckla det dagliga arbetet? Hur blir vi duktigare i det i det dagliga arbetet? Vilket stöd får ni från era chefer i dessa frågor/aktiviteter? Är ni nöjda med de hjälpmedel ni får och hur använder ni dem? Hur ofta är cheferna på plats och vad gör de? Uppskattas dina insatser i verksamheten och hur får du feedback från chef/medarbetare/föräldrar/barn? Hur ofta utvärderar ni ert arbete och ser utvecklingsmöjligheter? Hur ser samarbetet ut med grundskolan? Vad gör den kommunala verksamheten så bra? Hur ser du förskolan om 10 år? Mångkulturism, religion, äktenskapsformer, utveckling, osv Hur firar ni framgångar?

7 Uppdrag - Ledaverksamheten framåt utifrån läroplanen -Ge barnen kunskaper och utveckling, ett livslångt lärande - Ge barnen trygghet - Hålla god kontakt med föräldrarna - Pedagogiska planeringar - Språkutveckling - Ansvar - Se barns olika behov -Utveckla barnens inflytande Uppdrag - Ledaverksamheten framåt utifrån läroplanen -Ge barnen kunskaper och utveckling, ett livslångt lärande - Ge barnen trygghet - Hålla god kontakt med föräldrarna - Pedagogiska planeringar - Språkutveckling - Ansvar - Se barns olika behov -Utveckla barnens inflytande ”Lyckad dag på jobbet” -Tid med barnen -Alla har blivit sedda -Ej ”stört” barnen i leken -Att barnen känner sig nöjda med lärarna -Utforska genom olika äventyr och tema -Lärande i vardagen -Engagerad personal ger trygga barn -Kompromissa och prata -Visa uppskattning -Inflytande -Positiv inställning ”JA-dagar” -Massor av skratt -Inga missförstånd ”Lyckad dag på jobbet” -Tid med barnen -Alla har blivit sedda -Ej ”stört” barnen i leken -Att barnen känner sig nöjda med lärarna -Utforska genom olika äventyr och tema -Lärande i vardagen -Engagerad personal ger trygga barn -Kompromissa och prata -Visa uppskattning -Inflytande -Positiv inställning ”JA-dagar” -Massor av skratt -Inga missförstånd Tillit – Talang – Förtroende (Kommunens ledord) Tillit: Tillit och förtroende ska spegla förskolan. Kamrater och medarbetare, bra bemötande, viktiga personer för barnen, delaktighet och att våga -våga. Talang: Stärka intressen och ta till vara på deras styrkor, delge varandra. Förtroende: Lyssna aktivt, kommunicera och genomföra Rätt person på rätt plats!!! Tillit – Talang – Förtroende (Kommunens ledord) Tillit: Tillit och förtroende ska spegla förskolan. Kamrater och medarbetare, bra bemötande, viktiga personer för barnen, delaktighet och att våga -våga. Talang: Stärka intressen och ta till vara på deras styrkor, delge varandra. Förtroende: Lyssna aktivt, kommunicera och genomföra Rätt person på rätt plats!!!

8 Möjligheter/resurser att utveckla -Ansvar och förtroende -Tid att planera och utvärdera -Planeringsdagar -APT -Fortbildningsdagar -Lärgrupper -Förskoleutvecklingsgrupp Möjligheter/resurser att utveckla -Ansvar och förtroende -Tid att planera och utvärdera -Planeringsdagar -APT -Fortbildningsdagar -Lärgrupper -Förskoleutvecklingsgrupp Samarbete -Avdelningar inom förskolan -Mellan förskolor -Lärgrupper -Grundskolan Samarbete -Avdelningar inom förskolan -Mellan förskolor -Lärgrupper -Grundskolan Utvärdering -Veckovis -Planeringsdagar 3 ggr per år Utvärdering -Veckovis -Planeringsdagar 3 ggr per år

9 Chefens stöd/delaktighet -Delegerat ansvar -Administrativt arbete -Möten – föräldrar, personal och ledning -Verksamhetsförankring Chefens stöd/delaktighet -Delegerat ansvar -Administrativt arbete -Möten – föräldrar, personal och ledning -Verksamhetsförankring Feedback -Barn, föräldrar och medarbetare -Personalen får positiv feedback från chefen som grupp -Personkännedom -Negativ feedback finns den? Feedback -Barn, föräldrar och medarbetare -Personalen får positiv feedback från chefen som grupp -Personkännedom -Negativ feedback finns den?

10 ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra” Det går göra lite, lite bättre… ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra” Det går göra lite, lite bättre…

11 Framtid -Kunskaper om religion, nationalitet, kön och föräldraformer -Fortbildning inför förändringar -Större förskolor? -Nyttjande av ny teknik -Mer pedagogisk dokumentation Framtid -Kunskaper om religion, nationalitet, kön och föräldraformer -Fortbildning inför förändringar -Större förskolor? -Nyttjande av ny teknik -Mer pedagogisk dokumentation

12 Chefernas framtida utmaningar -Avsätta tid i verksamheten -Vikarieanskaffning -Grupputveckling stöttning och bekräftelse -Tydligt ledarskap -Tydlig kommunikation -Konflikthantering -Planering, utvärdering och reflektion Chefernas framtida utmaningar -Avsätta tid i verksamheten -Vikarieanskaffning -Grupputveckling stöttning och bekräftelse -Tydligt ledarskap -Tydlig kommunikation -Konflikthantering -Planering, utvärdering och reflektion


Ladda ner ppt "Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser