Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Case Aneby Kommun 20-22/ Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?

2 Deltagare: Hetem Begu, Vimmerby kommun och Malin Brage, Tranås Kommun
Uppgiftslämnare: Erik Havemose, Niclas Jacobsson Vårt uppdrag: Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan? Underlag: Intervjuer på Vittaryds Förskola, avdelning Duvan

3 Inledning: Utifrån den information vi fått genom ansvarig personal står Aneby kommun för:
Visionen: Aneby kommuns vision är att år 2025 ha 7 000 invånare. För att nå detta tal så har Aneby prioriterat skolan som ett område, vilket ska locka barnfamiljer att flytta till Aneby kommun. Ansvarig personal säger ”att Aneby kommun är en av de 20 bästa skolkommunerna i landet. Kommunen satsar på de lägre åldrarna”.

4 Ledord för att uppnå målen utifrån visionen Tillit – Talang - Förtroende

5 ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra”
Aneby kommuns motto: ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra” I denna utgör värdeord som öppenhet, utveckling och ansvar samt hur anställda ska förhålla sig och arbeta i kommunen

6 Frågeställningar som vi använt oss vid de fyra intervjuerna
Vad är ditt uppdrag? Beskriv en lyckad dag på jobbet? Du går hem och känner att du gjort ett helt tillfredsställande jobb Hur tar ni tillvara på de ledord kommunen har? Tillit – Talang – Förtroende Finns det möjligheter/resurser att utveckla det dagliga arbetet? Hur blir vi duktigare i det i det dagliga arbetet? Vilket stöd får ni från era chefer i dessa frågor/aktiviteter? Är ni nöjda med de hjälpmedel ni får och hur använder ni dem? Hur ofta är cheferna på plats och vad gör de? Uppskattas dina insatser i verksamheten och hur får du feedback från chef/medarbetare/föräldrar/barn? Hur ofta utvärderar ni ert arbete och ser utvecklingsmöjligheter? Hur ser samarbetet ut med grundskolan? Vad gör den kommunala verksamheten så bra? Hur ser du förskolan om 10 år? Mångkulturism, religion, äktenskapsformer, utveckling, osv Hur firar ni framgångar?

7 Tillit – Talang – Förtroende (Kommunens ledord)
”Lyckad dag på jobbet” Tid med barnen Alla har blivit sedda Ej ”stört” barnen i leken Att barnen känner sig nöjda med lärarna Utforska genom olika äventyr och tema Lärande i vardagen Engagerad personal ger trygga barn Kompromissa och prata Visa uppskattning Inflytande Positiv inställning ”JA-dagar” Massor av skratt Inga missförstånd Uppdrag -Ledaverksamheten framåt utifrån läroplanen Ge barnen kunskaper och utveckling, ett livslångt lärande - Ge barnen trygghet - Hålla god kontakt med föräldrarna - Pedagogiska planeringar - Språkutveckling - Ansvar - Se barns olika behov -Utveckla barnens inflytande Tillit – Talang – Förtroende (Kommunens ledord) Tillit: Tillit och förtroende ska spegla förskolan. Kamrater och medarbetare, bra bemötande, viktiga personer för barnen, delaktighet och att våga -våga. Talang: Stärka intressen och ta till vara på deras styrkor, delge varandra. Förtroende: Lyssna aktivt, kommunicera och genomföra Rätt person på rätt plats!!!

8 Möjligheter/resurser att utveckla
Ansvar och förtroende Tid att planera och utvärdera Planeringsdagar APT Fortbildningsdagar Lärgrupper Förskoleutvecklingsgrupp Samarbete Avdelningar inom förskolan Mellan förskolor Lärgrupper Grundskolan Utvärdering Veckovis Planeringsdagar 3 ggr per år

9 Chefens stöd/delaktighet
Delegerat ansvar Administrativt arbete Möten – föräldrar, personal och ledning Verksamhetsförankring Feedback Barn, föräldrar och medarbetare Personalen får positiv feedback från chefen som grupp Personkännedom Negativ feedback finns den?

10 ”Vi gör vanliga saker ovanligt bra” Det går göra lite, lite bättre…

11 Framtid Kunskaper om religion, nationalitet, kön och föräldraformer
Fortbildning inför förändringar Större förskolor? Nyttjande av ny teknik Mer pedagogisk dokumentation

12 Chefernas framtida utmaningar
Avsätta tid i verksamheten Vikarieanskaffning Grupputveckling stöttning och bekräftelse Tydligt ledarskap Tydlig kommunikation Konflikthantering Planering, utvärdering och reflektion


Ladda ner ppt "Case Aneby Kommun 20-22/4-2015 Hur ser Aneby kommuns vision ut kontra verkligheten, område förskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser