Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Växande församlingar i Sverige” presentation av församlingsstudie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Växande församlingar i Sverige” presentation av församlingsstudie"— Presentationens avskrift:

1 ”Växande församlingar i Sverige” presentation av församlingsstudie

2 Urval Nettotillväxt i medlemsantal 2002-2006
Attraktiva för människor från icke kyrklig bakgrund Samfundsbredd Små och stora församlingar Geografisk spridning Betoning på större städer

3 Metod Intervjuer med 15 församlingsföreståndare
Analys av medlemsstatistik från 13 församlingar Enkäter till människor som kommit till tro från icke kyrklig bakgrund (75 enkäter besvarade av ca 150 utskickade)

4

5

6

7 Växande församlingar De hade totalt tagit in 1262 medlemmar under åren varav 500 på dop/bekännelse ca. 40% varav 235 ca. 47% ickekyrklig bakgrund

8 Nio lärdomar från församlingarna
Vägskälet Goda kontaktytor Varm och välkomnande atmosfär Personliga relationer Varm andlighet Missionsuppdraget Tron som en process Öppenhet för nya impulser Pastorn

9 1. Vägskälet Nästan alla församlingarna har gått igenom krispunkter/vändpunkter Flera var nära nedläggning Långsam nedgående trend konflikter, splittring, ekonomiska problem Våga dra slutsatser och göra åtgärder Omstart ofta förknippat med en driven pastor

10 2. Verksamheter med goda kontaktytor
Gudstjänst Alpha Barn- och ungdomsarbete Personliga samtal Deltagande i smågrupp

11

12

13 3. Varm och välkomnande atmosfär
Känslan är viktigare än man tror Man får komma som man är Kärleksfull stämning osv.

14

15

16 4. Personliga relationer
Personliga relationer är ofta avgörande för att ta steget att besöka en församling Öppna människor som inbjuder till en gudstjänst och berättar om kyrkan

17

18

19 5. Varm andlighet Andlig atmosfär Ofta karismatik i någon form
Berörande Jesuscentrerat budskap

20

21

22

23 6. Målmedvetet missionsuppdrag
Missionsuppdraget genomsyrar allt. Målmedvetenhet och visioner Socialt/diakonalt engagemang.

24 7. Tron som en process Att komma till tro är ofta en process
Ibland speciella beslutstillfällen (i ensamhet, i grupp eller i gudstjänster) Samtalet med en annan kristen (ofta med pastorn) är ofta ett viktigaste redskap

25

26

27

28 8. Öppenhet för förändring och nya intryck
Input, stöd, hjälp, inspiration utifrån är en gemensam nämnare för dessa församlingar Vanligaste inspirationskällorna: Alpha, NFU, Willow Creek, Vineyard/New Wine

29 9. En dynamisk och rikt utrustad pastor
Mångfald av gåvor Ledarskap genom relationsbyggande Leder genom förkunnelse Erfarna och välutbildade pastorer

30


Ladda ner ppt "”Växande församlingar i Sverige” presentation av församlingsstudie"

Liknande presentationer


Google-annonser