Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sustainable City Hyllie Chalmers, 13th May

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sustainable City Hyllie Chalmers, 13th May"— Presentationens avskrift:

1 Sustainable City Hyllie Chalmers, 13th May
E.ON Sverige AB Peder Berne, Project Manager

2 How do we meet the challange?
”Drivers” ”Enablers” Klimatutmaningen Teknik/Innovation Omställningen av energisystemet Politisk ambitionsnivå Stödsystem Policyramverk/Lagstiftning Grönare energi Mindre energi Kundperspektivet Kundbeteende

3 Hyllie, demonstration and test bed for future solutions – a result of ambitious environmental targets… The City of Malmö: ”By 2030, the City of Malmö shall be supplied by 100% renewable energy” Hyllie shall lead the development with vision to become the most climate smart city district in the Öresund region and an international role model for sustainable city development The solutions being tested in Hyllie shall be used throughout the city 9000 apartments and office workspaces

4 …with the customer in the center
RU Sweden Confidential …with the customer in the center In a decentralized energy system, the people is positioned in the center as both consumer and prosumer of energy. Our behavior steers the development and there must be an interest – but also technical solutions enabling easy ways to change and understand the energy consumption.

5 It started with a vision and a Climate Contract…
The City of Malmö, VA SYD and E.ON singed a Climate Contract in February 2011. 100% renewable or reused energy supply by 2020 Smart grids Waste and recycling Energy efficient and smart buildings Biogas and electricity for transport

6 … and a integrated part of it’s surrounding
Öresundsregionen El Förnybar el från olika lokala källor Värme och kyla Lokal solvärme och fjärrvärme från kraftvärmeproduktion – resurskretslopps avfall Malmö El från kraftvärme Vindkraft Fjärrvärme Hyllie Solceller Solvärme Kyla Vatten Försörjning av dricksvatten Affärslokaler Kontor Bostäder Energiåtervinning avbrännbart avfall El till fordon Utnyttjande av lokala energiflöden Biogas Rötning av avloppsslam Biogas Rötning av organiskt avfall Transporter Förnybar energi till transporter från el och biogas Avfall och avloppsvatten Effektivt utnyttjande av avfall och avloppsvatten till el, fjärrvärme och biogas

7 Seven focus areas for development of new technical solutions and business models – with physical pilots in operation 1 Customer control of heat and electricity consumption 2 Smart home and Smart building solutions 3 Distributed generation – electricity and heat 4 Smart grid solutions – DH and electricity 5 Sustainable mobility solutions – gas and e-mobility 6 CO2 and resource efficient energy supply 7 Distributed energy storage

8 Need and logic for integrated platform
Need and logic for an integrated platform, to enable synergies and share investment costs Production Distribution HEAT Production Distribution COOLING Production Distribution ELECTRICITY Unique competitive advantage for E.ON Enable opportunities across different energy carriers System optimization Building optimization/efficiency Need and logic for integrated platform

9 E.ON Customer Energy and System Optimisation platform (CESO) – live in November 2013
Optimization and monitoring of energy Enabling the bridge between production and customers’ energy consumption Optimization of energy flows in city districts based on price and renewable energy

10 Energy Management System for Hyllie, architecture
Pris Väder Kundkontrakt Produktion (CO2) Portfolio Manager E.ON Gränssnitt E.ON Energy Manager E.ON Energy Manager E.ON Energy Manager E.ON Energy Manager E.ON & Schneider E.ON Energy Manager HEMS Roth E.ON (el & värmelaster) BMS Roth Bastec (el & värmelaster) BMS MKB PowerIT (el & värmelaster) BMS Skanska Automations-gruppen (el & värmelaster) BMS Malmö Arena Schneider (el & värmelaster)

11 RU Sweden Confidential Collaboration – a requirement and success factor for a sustainable city Collaboration between different actors is crucial to turn ambition to execution Need for collaboration around infrastructure Pre-requisites and demand must be transparent Consumers and buildings active parts of the energy system

12 Price optimisation Höga priser (för vissa timmar)
Negativ offset (vid höga priser)

13 Utilization of thermal inertia
Inomhustemperatur (röd kurva) sjönk med mindre än 0,5°C under stegtest -10°C (-60%, blå kurva) över 5 timmar Naturlig variation för byggnaden är mer eller mindre lika hög Illustration

14 Enabling system optimization
Utdrag av systemoptimeringstester från mars, 2015 Minskning av värmeanvändning under 1 timme motsvarande cirka 100 kW Ingen direkt påverkan på inomhuskomfort Resultat medför intressant möjlighet för systemoptimering Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4 -47% -8% -45% -51% -12% -20% -22% -60% 7% -39%

15 Erfarenheter och lärdomar från Hyllie projektet
I Hyllie demonstrerar vi framtidens smarta energilösningar Morgondagens energisystem ställer krav på samarbeten och helhetslösningar Lokal Produktion Hyllie Helhetsgrepp Testa lösningar i skarp miljö Tekniska lösningar i kombination med nya affärs- och marknadsmodeller Snabb förändringstakt – flexibilitet för att implementera nya lösningar Smarta fastigheter Energibalans Smart nät Samverkan i flera dimensioner – kunskap, lösningar, plattform för innovation och utveckling m.m. Samverkan tidigt i en process skapar goda förutsättningar för att kunna omsätta ambitioner till handling Tillvaratagande av synergier mellan infrastrukturer skapar förutsättningar för konkurrenskraft och kostnadseffektivitet Kommuner har en multi-funktionell roll för att facilitera och driva på utveckling Samverkan mellan parter helt avgörande för framdrift Utveckling av hållbara lösningar kräver helhetsgrepp om klimat, energieffektivitet, resurseffektivitet och förnybar energi Nya tekniska lösningar har begränsad nytta om de inte kombineras med nya affärs- och marknadsmodeller Snabb förändringstakt och marknadsutveckling – flexibilitet för att implementera nya lösningar Transporter Lagring Smarta hem

16 Hyllie har unika förutsättningar …
Hyllie har unika förutsättningar … … som vi ska bygga vidare på och skala upp Integrerad energiförsörjning Från stadsdelen till staden Transfer av nya lösningar från Hyllie till befintliga områden, t.ex. CESO Integrerad smarta nät-lösning med funktionalitet för värme, kyla och el – tydliga synergier och rationalitet för kund Marknadsmodeller för framtida energisystem Nya roller, prismekanismer och kontraktsstruktur mellan kund och energileverantör etc. Systemintegration och gränssnitt från konsument till system Hantering av interface mellan olika delar i värdekedjan – smarta nät som möjliggörare Integration mellan energibärare - främst el och fjärrvärme Integrerad smarta nät-lösning Från nya fastigheter till befintliga fastigheter Smarta nät

17

18 3 IF YOU BRUSH YOUR TEETH THREE TIMES A DAY, YOU’RE ABOVE AVERAGE

19 5 IF YOU EAT FIVE TIMES A DAY, YOU’RE ABOVE AVERAGE

20 150+ BUT IF YOU USE YOUR PHONE AS MUCH AS 150 TIMES DURING A DAY – YOU’RE STILL BELOW AVERAGE

21 connected demanding empowered sustainable

22 Drivers

23 Future Banking industry might not be the most innovative. But moving from fysical to web and know on mobil have invreased peoples interaction from a few times a year to several times a week.

24 Future Service Providers
The 100Koll Platform owned by Customer Home 100Koll Basic Hardware 100Koll Trygghet User Interface Service Provider Customer Data Future Service Providers API Proxy

25 Next steps, towards a local smart energy systems
Home Buildings Vehicles Industry Connectivity and interfaces Connected prosumers ICT architecture Market platform ICT- and market platform ICT model Hyllie/Malmö Market model Hyllie/Malmö Smart and integrated grids and systems Energy carrier integration District heating District cooling Electricity 3.4 Gas

26 Email: peder.berne@eon.se Phone: +46(0)705 255 312
Thank you! Phone: +46(0)

27 Pilot Roth Fastigheter, Smart home
RU Sweden Confidential Pilot Roth Fastigheter, Smart home E.ON Smart home Visualization in near real time… …electricity consumption …hot and cold water usage …energy usage for heating Measure and control temperature on room basis Smart plug to steer and control a chosen device

28 Pilot Roth Fastigheter, CESO
RU Sweden Confidential Pilot Roth Fastigheter, CESO CESO optimization modules 1 2 3 Smart steering of heat via BMS and HEMS (apartments)... Smart steering of heat via BMS (radiators in basement)... Smart steering of solar collectors’ accumulators during low production of hot water from solar collectors (accumulators to be seen as heat storages) based on price signals

29 Market entry (into new cities)
1 Market entry (into new cities) Integrated and demonstrated Sustainable city capabilities open doors for new opportunities Capabilities – competence, know-how and experiences Concepts and solutions – energy and mobility Proven experience of how to put sustainable city strategies into practice Efficient and integrated infrastructure solutions for energy and mobility Set-up of collaboration platforms with municipalities and businesses - District Heating and heat solutions - District Cooling and cooling solutions Integration of general city development, e.g. city planning, and infrastructure - Renewable electricity production, e.g. wind - Electricity grids External funding – applications etc. - Gas grids - Mobility – g-mobility and e-mobility Expertise concerning certification schemes – districts and buildings New-build concept for city growth and expansion Future solutions – city testbeds for innovation Retrofit concept for city transformation and regeneration, e.g. efficiency schemes Development and innovation activities facing city challenges, e.g. fossil free solutions Industry concept for local businesses, e.g. optimization through industrial symbiosis Set-up and implementation of local innovation platforms and testbeds, e.g. Hyllie project Incremental development of infrastructure and concepts to improve sustainability performance In on-going work with synergistic acquisitions, that need of having a strong sustainable city concept is a necessity in order to get market accesibility

30 Route govern conversion cost
New challenges Route – conventional or smart? “Smart“ solutions Stability problems System to control and optimize energy Automated station Storage ”Smart” solutions Intermittent generation Investment need E-mobility Demand increase 2012 2030 Keep existing reserve power plants (fossil fuels) Invest in conventional production with balancing capacity Invest in grid with higher distribution capacity Conventional solution ”Smart” solutions Conventional technology Demand variations 24.00 12.00 24.00


Ladda ner ppt "Sustainable City Hyllie Chalmers, 13th May"

Liknande presentationer


Google-annonser