Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena ut utmaningar och möjligheter med biodrivmedel Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena ut utmaningar och möjligheter med biodrivmedel Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena."— Presentationens avskrift:

1 Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena ut utmaningar och möjligheter med biodrivmedel Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena ut utmaningar och möjligheter med biodrivmedel Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator CEC-plattformen ”Transportsystem och Infrastruktur”

2 Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy b) Use low or negative CO 2 emitting non- fossil sources c) Use fossil fuels with CCS NUCLEAR RENEWABLE - Hydro - Wind - Solar - Biomass - Biomass.CCS

3 energieffektivare fordon (ex. hybrider) energieffektivare fordon (ex. hybrider) val av energieffektivare trafikslag (ex. tåg vs flyg, cykel/kollektivtrafik vs bil) val av energieffektivare trafikslag (ex. tåg vs flyg, cykel/kollektivtrafik vs bil) en transportsnål bebyggelsestruktur en transportsnål bebyggelsestruktur fortsatt introduktion av förnyelsebara drivmedel. fortsatt introduktion av förnyelsebara drivmedel. Fyra strategier för att minska CO 2 -utsläppen från transportsektorn

4 Alternativa drivmedel

5 Alternativ till oljebaserad bensin och diesel Flytande bränsle Etanol, Metanol, FT- diesel, RME, DME RÅVARA solenergi, vindkraft, vattenkraft mm Biomassa Kol Gasformigt bränsle Metan, DME Naturgas PHEV, BEV Plug-in-hybrider och batterifordon El ENERGIBÄRARE FORDON ICEV, HEV Förbränningsmotor och hybridbilar Vätgas FCV Bränslecellsfordon

6 Alternativa transportbränslen från biomassa Cellulosa & Lignin Skog, skogsplantage, svartlut Stärkelse Spannmål, vete, korn, majs mm SockerOlja Raps, solrosfrön Restflöden från skogsbruk, jordbruk och övr. samhället Sågspån, halm, sopor, slam, slakteriavfall, gödsel Pressning och esterisering RME (Rapsmetylester) Jäsning av socker Etanol Rötning Biogas bildas BIOMASSA OMVANDLINGSPROCESSER ENERGIBÄRARE Elektricitet Förbränning Metan Vätgas Fischer- Tropsch Diesel DME (Dimetyleter) Metanol Förgasning Syntesgas bildas (CO och H 2 )

7 Sverige långt framme när det gäller miljöbilar och alternativa bränslen… …men inte när det gäller energisnåla bilar

8 Sverige är det land i Europa som har de mest bränsletörstiga bilarna Bränsleförbrukningen för nysålda bilar (liter/100km)

9 Andel nysålda bilar med olika drivmedel 2005-2008 i Sverige (%) 2005 2009 förväntas andelen miljöbilar bli 35% av nysålda bilar

10 När bensinpriset blev billigare än E85 rasade försäljningen från 27000 m 3 till 7000 m 3 Ökningen av antalet etanolbilar är inte självklart lika med en ökning av etanolförsäljning Utveckling av E85 volymer och prisskillnad mellan E85 och 95 oktanig bensin (antar en förbrukningsfaktor på 1,35)

11 Dilemman med biomassa

12 Konkurrens om mark, dessutom Biomassa önskas till annat än transportbränslen Kan till relativt låg kostnad ersätta fossila bränslen i kemikalie, el-, värme- och transportsektorn.

13 Hur mycket biomassa kan vi använda i framtiden? Dagens globala användning av biomassa för energi är ca 50 EJ globalt (inklusive traditionell användning i u-länder).

14 460 Mha (Tot mark 0.8 Gha) 520 Mha (Tot mark 2 Gha) 730 Mha (Tot mark 1.6 Gha) 620 Mha (Tot mark 1 Gha) 730 Mha (Tot mark 2 Gha) 1290 Mha (Tot mark 3.4 Gha) 140 Mha (Tot mark 0.3 Gha) Västeuropa 360 Mha (Tot mark 1.9 Gha) Ryssland + Östeuropa Total markareal ~13 Gha Total åker och betesmark ~4,85 Gha Ca 0.5 Gha för bioenergi? 500Mha*10ton/ha*20GJ/ton = 100EJ Plus ca 100 EJ bio-restflöden? Biomass plantations Mängden bioenergi beror till stor del på mängden tillgänglig åker- och betesmark

15 Biomassapotentialen stor men räcker inte till att ersätta all användning av fossila bränslen.

16 Biomassa lätt och relativt billigt att odla. Men… Tänk om vi gör fel…

17 Vissa ingrepp i naturen kan vara svåra att återställa

18 Torvmark som dikas ur börjar att oxidera (sjunka) och släpper under tiden ut metan och koldioxid Majsodling på tropisk torvmark Sydostasien har inte haft istid, torvlagren kan vara över 10 m

19 En del biodrivmedelsanläggningar använder fossila bränslen i processen i värsta fall kan mer växthusgaser släppas ut under framställningsprocessen än vad som skulle släppas ut om bilarna använde bensin/diesel

20 Hur ska vi veta att det biodrivmedel vi tankar är bättre ur klimatsynpunkt än bensin/diesel? Miljömärkning kan hjälpa

21 Generella insikter Det finns många alternativa drivmedel och tekniklösningar. Det finns många alternativa drivmedel och tekniklösningar. Tre huvudgrupper: Biodrivmedel, el, vätgas Tre huvudgrupper: Biodrivmedel, el, vätgas Det finns en hel del dilemman. Det finns en hel del dilemman. Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små justeringar användas i dagens fordon…. men… Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små justeringar användas i dagens fordon…. men… Biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… men … Biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… men … Om varken vätgas-bränsleceller eller el-batterier blir storskaligt tillgängliga, till tillräckligt låga kostnader, återstår endast biodrivmedel för att kunna nå nära noll-utsläpp i transportsektorn. Om varken vätgas-bränsleceller eller el-batterier blir storskaligt tillgängliga, till tillräckligt låga kostnader, återstår endast biodrivmedel för att kunna nå nära noll-utsläpp i transportsektorn. För tidigt att välja (eller välja bort) huvudgrupp. För tidigt att välja (eller välja bort) huvudgrupp.

22 Oavsett drivmedel. Energisnåla fordon är en mycket viktig strategi för CO 2 - minskningar.

23 Avslutande favoritklipp

24 Audi Q7 - Miljöbil? Ett klipp från DN 1 september 2007: ”Tyska Audi har gjort en miljöversion av den stora stadsjeepen Q7” "Hybrid betyder att bensinmotorn, i detta fall en V6 på 3,2 liter och 280 hästkrafter, kompletterats med en elmotor. " "Hybridpaketet väger 140 kilo. Det har drivit upp bilens vikt till ca 2,5 ton" "Räckvidden med eldrift är ca två kilometer" "...en kraftig minskning av förbrukningen med 23 procent till 9,9 liter/100 kilometer i blandad körning."

25 Positivt! GP 2007-10-05 Bränslesnålhet har blivit ett säljargument. Till och med för BMW


Ladda ner ppt "Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena ut utmaningar och möjligheter med biodrivmedel Klimatsmartare bilar och bränslen Ett försök att bena."

Liknande presentationer


Google-annonser