Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inom hästnäringens organisationer har vi gemensamt beslutat att sträva efter tillväxt. Vi ser att det finns potential för vår sektor att växa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inom hästnäringens organisationer har vi gemensamt beslutat att sträva efter tillväxt. Vi ser att det finns potential för vår sektor att växa och."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Inom hästnäringens organisationer har vi gemensamt beslutat att sträva efter tillväxt. Vi ser att det finns potential för vår sektor att växa och att det gynnar inte bara hästnäringen utan även enskilda individer och samhället i stort. Vi vill skapa förutsättningar för en livskraftig hästnäring även i framtiden och har enats om tre övergripande och generella målsättningar. Hästnäringens organisationer kommer att sträva efter att uppfylla dessa mål till 2020.

5

6

7 För att skapa tillväxt inom hästnäringen har vi tagit fram en gemensam utvecklingsplan och en berättelse som kan delas av alla som enas kring hästen. I hästnäringens utvecklingsplan fokuserar vi på det som förenar alla inom hästsektorn och i planen beskriver hur vi kan bidra till att bygga ett bättre samhälle. Vi är övertygade att både människan och samhället blir lite bättre med häst.

8 I spåren av den allt snabbare urbaniseringen blir blir behovet att komma ut på landsbygden större. Här erbjuder hästnäringen en rad aktiviteter för att möta denna efterfrågan både i staden och på landet. Samtidigt som landsbygden avfolkas skapar hästen jobb, inkomster och ökar landsbygdens attraktionskraft.

9 Utmaningar: Urbanisering och omflyttning Längtan till det lantliga Beroende mellan stad och land Hur kan hästnäringen bidra? Hästen är en brygga mellan städerna och landsbygden Hästen ger människor livskvalitet Hästen möjliggör ekonomisk tillväxt Hästnäringen är en viktig del för hela landets tillväxt och för allas möjlighet till ökad livskvalitet.

10 Hästnäringen öppnar dörren till arbetsmarknaden genom att erbjuda jobb till unga och andra som finns utanför arbetsmarknaden. Vi skapar många många jobbtillfällen på landsbygden. Ett hästjobb medför ansvarstagande och ger erfarenhet att hantera levande varelser.

11 Utmaningar: Hög arbetslöshet Praktiska jobb är en bristvara Jobben finns i städerna Hur kan hästnäringen bidra? Hästjobb medför ansvarstagande och ger erfarenhet Hästnäringen öppnar dörren till arbetsmarknaden Hästnäringen bidrar till landsbygdens attraktivitet Hästnäringen erbjuder jobb till unga och andra som finns utanför arbetsmarknaden samt skapar jobbtillfällen på landsbygden.

12 Hästnäringens organisationer har en lång tradition av ungdomsarbete och är duktiga på att tillvarata ungdomars kapacitet samt utveckla framtidens ledare. Hästen ger ofta möjlighet till ett första jobb, personlig utveckling och karriär. En gemensam målsättning är att öka ungdomsinflytandet inom våra organisationer.

13 Utmaningar: Ökade krav på kompetens och kapacitet i arbetslivet Glapp mellan arbetsmarknadens efterfrågan och nuvarande egenskaper hos dagens och morgondagens arbetskraft Allt färre unga har kontakt med djur Hur kan hästen bidra? Hästen utvecklar kapacitet, kompetens och ledarskap Hästen ger möjlighet till ett första jobb, personlig utveckling och karriär. Hästen skapar öppna fysiska mötesplatser. Hästnäringen tillvaratar ungdomars kapacitet och utvecklar framtidens ledare.

14 Hästen bidrar till att överbrygga olikheter – inför hästen är vi alla lika. Kring hästen finns arenor där människor möts på lika villkor och förenar människor i ett intresse som ger mening och gemenskap. Hästnäringen är ett utmärkt verktyg för att skapa gemenskap och sammanhållning mellan olika grupper i samhället.

15 Utmaningar: Ökad spänning mellan grupper i samhället Främlingsfientliga rörelser växer sig starka Färre gemensamma mötesplatser mellan människor från olika bakgrund Hur kan hästnäringen bidra? Hästen bidrar till att överbrygga olikheter – för hästen är vi alla lika Hästen skapar arenor där människor möts på lika villkor Hästen förenar människor i ett intresse som ger mening och gemenskap Hästnäringen är ett verktyg för att skapa gemenskap och sammanhållning mellan olika grupper i samhället.

16 Hästen är en symbol för vårt öppna landskap och är ett mycket användbart betesdjur. Tack vare svensk hästuppfödning hålls vårt landskap öppet. Hästen lockar många att flytta ut på landet för att utöva sitt intresse och bidrar på så sätt till en levande landsbygd.

17 Utmaningar: Minskat jordbruk utmanar biologisk mångfald Landskap riskerar att växa igen och hotar svenska natur- och kulturvärden Ökat intresse för natur och upplevelser Hur kan hästnäringen bidra? Hästen är ett användbart betesdjur och tack vare svensk hästuppfödning hålls landskapen öppna Hästen är en symbol för öppna landskap – det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige Hästen för människan närmare naturen och kan bidra till att fler får uppleva svensk landsbygd Hästnäringen är en symbol för öppna landskap och ge liv till natur och mark i Sverige.

18 Hästnäringen ger människor en förbättrad hälsa, livskvalitet, psykiskt och fysiskt välbefinnande och är ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige. Hästen stärker både kropp och själ. Det är vetenskapligt bevisat att den har läkande effekter vid både habilitering och rehabilitering.

19 Utmaningar: Negativa tendenser för folkhälsan Allt fler har en stillasittande livsstil Stress och psykisk ohälsa ökar Hur kan hästnäringen bidra? Hästen bidrar positivt till folkhälsan, livkvalitén och välbefinnandet Hästen samlar nära en miljon människor för en aktiv livsstil i stallet Hästen stärker både kropp och själ Hästnäringen ger människor en förbättrad hälsa och livskvalitet och är ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige.

20 Hästen är en stark och pålitlig rid- och körhäst, en samarbetsvillig och modig tävlingshäst, en vacker och välbalanserad avelshäst, en ädel och pigg travhäst, en kärleksfull och trygg kamrat. Oavsett hur relationen till hästen ser ut delas intresset och passionen med hundratusentals andra. Kring hästen kan vi samlas och bara vara, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. I relationen till hästen blir vi lugna och lyhörda, men samtidigt starka och modiga. Det är helt enkelt någonting med hästen som lockar fram det bästa hos en människa. Något som bär en näst intill magisk kraft och mening för alla som upplevt hästar – oavsett hur upplevelsen såg ut. Vi lever i en tid där många faktorer riskerar att påverka oss negativt. Gemensamt står vi inför en rad samhällsutmaningar. Vi lever i en tid av ökad stress. Allt fler saknar tid men också naturen i sina liv. Vi vet att klyftorna ökar, mellan människor men också mellan stad och land. Vi lever i en tid av högre barriärer, där inträdeskraven för möjligheten att skapa sin egen lycka tycks bli allt hårdare. Men vi vet att hästen kan ge oss möjligheter vi inte trodde fanns. Så även om vi står inför svåra utmaningar idag är vi trygga i att hästar kan vara en del av lösningen för framtiden. Hästar gör ett landskap vackert. Hästar är länken mellan stad och land. Hästar ger unga drömmar om framtiden. Hästar förvandlar ”jag önskar” till ”jag kan”. Hästar får människan att glömma det som oroar. Hästar överbryggar också rädslor, för det främmande och det okända. Hästar stärker människan där hon är svag, inte bara för den enskilda utan också för samhället i stort. Vi vet att hästen stärker det bästa i ett samhälle. Därför arbetar vi för att fler människor ska få uppleva hästar.

21

22

23


Ladda ner ppt "Inom hästnäringens organisationer har vi gemensamt beslutat att sträva efter tillväxt. Vi ser att det finns potential för vår sektor att växa och."

Liknande presentationer


Google-annonser