Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional kompetensförsörjning Uppdrag från Regionala sjukvårdsledningen Inventera och vidta åtgärder för möta framtidens behov av kompetens i sydöstra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional kompetensförsörjning Uppdrag från Regionala sjukvårdsledningen Inventera och vidta åtgärder för möta framtidens behov av kompetens i sydöstra."— Presentationens avskrift:

1 Regional kompetensförsörjning Uppdrag från Regionala sjukvårdsledningen Inventera och vidta åtgärder för möta framtidens behov av kompetens i sydöstra sjukvårdsregionen – en alltmer åldrande befolkning – ökad psykisk ohälsa – ohälsosamma levnadsvanor – medicinsk och teknisk utveckling

2 Regional åtgärdsplan Tydligare dialoger med regionens lärosäten om utbildningsplatser som svarar mot landstingens behov Kompetensöverföring med syfte att tillvarata alla professioners kompetens Åtgärder för att säkra framtida kompetensförsörjning

3 Kompetensförsörjning RSL Regionala aktiviteter 2014 DatumRegional aktivitet ArrangörOmråde i planenResultat 27 majWorkshop Specialistutbildning inom akutsjukvård Landstinget i Östergötland, Linköping Specialistutbildade sjukskötsköterskor (7) Utbildningsutbud (13) (14) Utbildningsbehov förmedlades till lärosätena. Utbildningen startas vid Linnéuniversitetet i höst, Örebro universitet förlägger studiegrupp till Linköping. 24 septemberWorkshop med 2 teman Tema 1: erfarenhetsutbyte traineeprogram svenska läkarstudenter i utlandet Landstinget i Jönköpings län Läkare (3) Läkare (1) Gav ett stort värde med ökad kunskap och information om möjliga tillvägagångssätt. Långsiktigt arbete som kräver agerande på flera områden. Tema 2: Introduktion av utländska läkare Ökad insikter om vikten av en strukturerad introduktion. Östergötland har använt kontakter och information vid språkupphandling och utveckling av introduktionsutbildning för målgruppen. NovemberKartläggning behov andel specialistutbildade sjuksköterska SamtligaSpecialistutbilade sjuksköterskor (6) Värdefull kartläggning för att belysa det samlade behovet samt variationer inom sjukvårdsregionen. Datainsamlingsmetoden kan kvalitetssäkras ytterligare.

4 Kompetensförsörjning RSL Regionala aktiviteter 2015 DatumRegional aktivitetArrangörOmråde i planen 7 majWorkshop Kunskap om multisjuka äldre i utbildningen Landstinget i Kalmar länUtbildningsutbud (13) (14) oktoberWorkshop Hur möter vi behovet av ökade VFU-volymer? Region Jönköpings länHandledarkapacitet (16) novemberWorkshop Uppgiftsväxling, spridning av goda exempel Landstinget i Kalmar länErfarenheter från kompetensväxling (18) decemberWorkshop Information till lärosäten kring kartläggning av andel specialistutbildade ssk Redovisning av studie om avancerade specialistssk Region ÖstergötlandSäkra tillgången på utbildningsplatser för specialistutbildade ssk (7) Följa utvecklingen i regionen för avancerade specialistssk (8)

5 Förslag på fortsatt arbete - fokusområden Rätt använd kompetens/arbetssätt Gemensam strategi att arbeta för hela regionens behov gemtemot alla tre lärosätena (fokus på specssk, allmänssk, läkarutb) Minska beroendet av bemanningsföretag


Ladda ner ppt "Regional kompetensförsörjning Uppdrag från Regionala sjukvårdsledningen Inventera och vidta åtgärder för möta framtidens behov av kompetens i sydöstra."

Liknande presentationer


Google-annonser