Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELLÄRA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELLÄRA."— Presentationens avskrift:

1 ELLÄRA

2 ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om
Negativa Elektroner I en atom är det lika många protoner som elektroner alltså tar laddningarna ut varandra.

3 För många elektroner ger negativ laddning ( minus) För få elektroner ger positiv laddning ( plus) Olika laddningar försöker alltid jämna ut sig. Då får vi en ström av elektroner. Det är det vi kallar elektrisk ström

4 ÅSKA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + En del moln har för många elektroner ,andra har för få . Olika laddningar utjämnas med en blixt = elektroner som ”hoppar över”.

5 Repellera attrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + +
+ + + + - - Olika laddningar dras mot varandra ( attraherar) Lika laddningar stöter bort varandra (repellerar)

6 STATISK ELEKTRICITET (eller gnidningselektricitet)
Ex. Då du kammar dig lossnar elektroner från håret och fastnar på kammen. Alla hårstrån blir positiva och stöter ifrån varandra.

7 ”Elektrisk stöt” När du sen tar i ett annat föremål strömmar elektroner över till ditt hår. Du känner att du får en stöt

8 Den negativt laddade kammen driver undan elektroner från papperslapparna.
Det gör att de ändar av papperslapparna som är vända mot kammen blir positivt laddade och de ändar av papperslapparna som är längre borta från kammen blir negativt laddade

9 Spänning Spänning är skillnad i laddning mellan pluspol och minuspol.
Batteriets minuspol har överskott på elektroner. Batteriets pluspol har underskott på elektroner Spänningen är drivkraften, det som driver fram elektronerna. Enheten är Volt (V)

10 Allessandro Volta 1745-1827 Fysiker från Italien
Känd för Voltas stapel = koppar och zinkplattor i stapel med fuktat papper emellan Gav honom en stöt Världens första batteri

11

12 Ström Ström är elektroner som rör sig i en ledare
Ström = hur många elektroner som passerar per sekund Mäts i enheten ampere (A)

13 André-Marie Ampére 1775 – 1836 Professor i fysik OCH kemi OCH
matematik Förklarade varför magnetnål nära elektrisk ledning rör sig Förklarade varför det uppstår en kraft mellan två ledningar som det går ström i

14 Batteri Symbol Plus är den långa. Lampa Symbol Strömbrytare Symbol

15 KOPPLINGS-SCHEMA Strömkrets sluten , strömmen ritas alltid från plus till minus Öppen krets - lampan lyser ej

16 Sluten krets Det krävs en sluten krets för att en ström ska uppstå.
Elektronerna måste kunna ta sig från minuspolen till pluspolen.

17 Olika sorters ström Likström – elektronerna rör sig åt ETT håll, från minuspol till pluspol. Växelström – elektronerna rör sig fram och tillbaka. De ändrar riktning 100 gånger per sekund.

18 Ledare och isolator Ledare: Alla metaller leder ström
Metaller har många fritt rörliga elektroner Isolator Ämnen med få fritt rörliga elektroner leder ström dåligt Exempel: glas, porslin, gummi, trä, papper Halvledare: Har ledningsförmåga mittemellan ledare och isolator. Ex: kisel

19 SERIEKOPPLING Lampor Om en lampa går sönder slocknar övriga. ( ex julgran) Batterier Du får högre spänning. Ex. 1,5 V + 1,5 V = 3 V Lampan lyser mer.

20 PARALLELLKOPPLING Batterier Lampor Lampan lyser inte mer , men längre.
Om en lampa går sönder fortsätter övriga att lysa.

21 Lampor Parallellkoppling: Seriekoppling Lamporna får samma spänning
Strömmen delas upp Seriekoppling Lamporna delar på 1,5 V Lamporna får samma ström Lamporna lyser svagare eftersom de får mindre spänning

22 Vad är skillnaden? Seriekoppling: Vi får 1,5 +1,5 = 3V
Parallellkoppling : Vi får 1,5 V men batterierna räcker längre.

23 Vad är skillnaden? Lamporna är seriekopplade: Om en går sönder slocknar båda. Strömmen är lika stor genom båda lamporna. Lamporna är parallellkopplade. Om en går sönder lyser den andra. Strömmen delar upp sig.

24 Elsäkerhet El kan orsaka brand
El kan orsaka personskador och t.o.m. dödsfall

25 Personskador Rör aldrig en trasig elapparat eller ett trasigt vägguttag! Om du gör det kan du få ström genom kroppen. Hur mycket beror på kroppens resistans. Ju högre ström desto farligare! Ledningar ovanför tåg har en spänning på V. Dödsfall inträffar då och då.

26 Jordfelsbrytare En jordfelsbrytare skyddar mot elolyckor
Den känner av om strömmen går fel väg ( t.ex. genom en person) och bryter strömmen snabbt. I moderna hus finns fasta jordfelsbrytare. Det finns också flyttbara jordfelsbrytare som man t.ex. kan ha när man använder el utomhus.

27 Skyddsjordning En jordad stickpropp har jorddon, dvs. metalliska kontakter, som är anslutna till apparatens metalldelar med en ledning. Om apparaten går sönder och metalldelarna i apparaten blir spänningsförande, leds strömmen via stickproppens kontakter till eluttaget ifall detta är jordat och inte t.ex. till användaren av apparaten

28 Kortslutning Fel på en sladd eller i en el-apparat orsakar oftast kortslutning. Det betyder att strömmen tar en ”genväg”. Strömmen kan då bli mycket hög. Det kan orsaka brand eller personskador.

29 Säkringar/”proppar” Som skydd mot kortslutningar finns säkringar.
All ström hemma går genom en säkring. I säkringen finns en tunn silvertråd som smälter om strömmen blir för hög. Då bryts strömmen.

30 Kopplar man in för många apparater kan strömmen också bli för hög

31 Proppskåp/säkringstavla
Säkringarna hemma finns samlade i ett proppskåp/säkringstavla

32 I modernare hus finns snabbsäkringar.

33 Resistor Symbol Kallas också ett motstånd Begränsar strömmen. (större resistans - mindre ström) Resistans mäts i Ohm Ω

34 Resistansen (motståndet) beror på 3 saker
Materialet: Bra ledare = liten resistans Längden: Kort ledare = liten resistans Tjockleken: Tjock ledare = liten resistans

35 Om du ska leda ström från A till B så vilken leder bättre ?
Lång smal järntråd eller.. Här gick det lätt A B Guld Bred , kort guldledare?

36 Mäta spänning och ström
Amperemetern kopplas i serie och mäter strömmen. Voltmetern kopplas parallellt och mäter spänningen.

37 Batteri Förenklat kan du tänka dig att ett batteri har två fack – ett som är fullt med elektroner och ett som är tomt.

38 Batteri Då man kopplar en sladd mellan polerna så rör sig elektroner för att jämna ut nivåerna.

39 SPÄNNING & STRÖM Ström mäts i Ampere ( A ) Spänning mäts i Volt ( V )
Ström = Antalet elektroner som passerar i sladden. Spänning = Skillnad mellan polerna (” höjdskillnaden” i modellen )

40 VANLIGA BATTERIER ”runda” batterier 1,5 V ”till brandvarnare ” 9V bilbatteri 12V

41 GLÖDLAMPA Strömmen går genom glödtråden som blir varm och börjar glöda. I glasbehållaren har man tagit bort syret , annars skulle tråden brinna av.

42 GLÖDLAMPA Orsaken till att det blir varmt är friktionen då elektronerna ska in i den tunna glödtråden.


Ladda ner ppt "ELLÄRA."

Liknande presentationer


Google-annonser