Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering för bättre välfärd Hur samstyra digitala resurser?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering för bättre välfärd Hur samstyra digitala resurser?"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering för bättre välfärd Hur samstyra digitala resurser?

2 Globalt uppkopplade människor och verksamheter förväntar sig tillgång till information och digitala tjänster…

3 …och Sverige har de bästa av förutsättningar…

4

5 …men tappar när det gäller offentliga tjänster på nätet

6 Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt EU, FN och World Economic Forum En tydligt vikande trend sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet

7 Sju livshändelser med Sveriges placering inom EU Förlora och hitta arbete: 24 (33) Starta företag: 10 (33) Driva företag: 14 (33) Starta ett rättsligt förfarande: 15 (33) Äga och köra bil: 3 (33) Studera: 10 (33) Flytta: 2 (33) 11

8

9 Behov av förbättrad styrning och samordning för att effektivt möta användarnas höga förväntningar SKL har genomfört två utredningar på området

10 Lennart Jonasson Carin Forest Anders Persson Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan

11 Det saknas en taktisk nivå Utveckla interoperabilitet och informationssäkerhet inom offentlig sektor – teknisk, semantisk, organisatorisk och juridisk Omvandla visioner och mål till gemensamma satsningar Bereda demokratiska beslut av den gemensamma projektportföljen samt säkerställa genomförande och uppföljning Genomföra omvärldsanalys, fånga idéer och behov samt genomföra förstudier (utifrån ett koncernperspektiv) Finansiera prioriterade gemensamma lösningar (med kostnads- och nyttokalkyler som grund) Ansvar för att säkerställa drift och förvaltning av de gemensamma lösningarna 11

12 12 Förslag – ett gemensamt nationellt samverkansorgan Ansvarar för de frågor som måste samordnas mellan alla aktörer – både statliga myndigheter och kommuner. Behov av någon form av styrelse med representation i form av GD, LD och KD – från organisationer som är mest drivande. Både från statliga myndigheter och från ett antal kommuner, landsting/regioner. Vara idéledande för e-förvaltning i Sverige. Binder samman strategisk och operativ nivå.

13 Finansieringskällor och exempel på gemensamma lösningar 13 Utveckling Mina meddelanden Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Reducering av pris- och löne- kompensations- medel (Myndigheter) Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (Landsting och regioner) Omfördelning vid justering av statsbidrag (Kommuner) Särskilda statliga satsningar Finansieringskällor Exempel på lösningar & nytta Upphandling e-arkiv Förstudie X Myndighet A Myndighet B Kommuner Drift & förvaltning Mina medd. Myndighet A Regioner & Landsting Kommuner Myndighet B Myndighet C Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner

14 Finansieringskällor och exempel på gemensamma lösningar 14 Reducering av pris- och löne- kompensations- medel (Myndigheter) Särskilda statliga satsningar Finansieringskällor Exempel på lösningar & nytta Utveckling Mina meddelanden Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Upphandling e-arkiv Förstudie X Myndighet A Myndighet B Kommuner Drift & förvaltning Mina medd. Myndighet A Regioner & Landsting Kommuner Myndighet B Myndighet C Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (Landsting och regioner) Omfördelning vid justering av statsbidrag (Kommuner)

15 Finansieringskällor och exempel på gemensamma lösningar 15 Reducering av pris- och löne- kompensations- medel (Myndigheter) Särskilda statliga satsningar Finansieringskällor Exempel på lösningar & nytta Enskild finansiering Utveckling Mina meddelanden Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Upphandling e-arkiv Förstudie X Myndighet A Myndighet B Kommuner Drift & förvaltning Mina medd. Myndighet A Regioner & Landsting Kommuner Myndighet B Myndighet C Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (Landsting och regioner) Omfördelning vid justering av statsbidrag (Kommuner)

16 Finansieringskällor och exempel på gemensamma lösningar 16 Reducering av pris- och löne- kompensations- medel (Myndigheter) Särskilda statliga satsningar Finansieringskällor Exempel på lösningar & nytta Enskild finansiering Utveckling Mina meddelanden Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Upphandling e-arkiv Förstudie X Myndighet A Myndighet B Kommuner Drift & förvaltning Mina medd. Myndighet A Regioner & Landsting Kommuner Myndighet B Myndighet C Myndigheter Regioner & Landsting Kommuner Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (Landsting och regioner) Omfördelning vid justering av statsbidrag (Kommuner)

17

18 Last Modified 12/22/2014 12:16 PM W. Europe Standard Time Printed 12/1/2014 4:27 PM W. Europe Standard Time McKinsey & Company | ARBETSMATERIAL 18 Störst behov av gemensam digitalisering finns främst i att skapa förutsättningar t.ex riktlinjer och gemensamma standarder KÄLLA: Styrdokument, intervjuer, case exempel Riktlinjer och strategi StandarderKravspecifikationInfrastrukturArkitekturUpphandlingDrift av tjänstApplikation – medborgare Applikation – verksamhetsstöd Stöd för samordning Interaktion med relevant myndighet Högre Medel Lägre Skola och utbildning Social omsorg Miljö- och hälsoskydd Bostäder Plan och byggfrågor Räddningstjänst Civilt försvar Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Biblioteks- verksamhet Kultur och fritid Kollektivtrafik Hälso- och sjukvård Tandvård ▪ Störst möjlighet att göra nytta inom – Stora verksamhetsområden såsom Skola och Hälso- &Sjukvård – Områden som är starkt sammankopplade t.ex Social Omsorg och Hälso- & Sjukvård – Områden där det finns liten lokal variation, t.ex. byggfrågor som styrs av lagar ▪ Behoven bygger både vad verksamheten behöver, samt vad invånare förväntar sig

19 McKinsey & Company | 19 Stat SKL Nationell gruppering Kommun/Landsting Regional samverkan Enskilda huvudmän (Landsting/Region, Kommun) ▪ Politisk styrning ▪ Strategiskt och policyskapande, t.ex. Nationell IT-strategi, Lagar och regler kring informationshantering ▪ Leda och stödja strategiskt arbete för medlemmar ▪ Starkt behov av samordning tvärs kommuner, landsting och regioner t.ex. gemensam arkitektur och gränssnitt ▪ Länk mellan nivåer vid utveckling mellan statlig myndighet och kommun t.ex. som vid utveckling av ”Ekonomiskt bistånd” ▪ Lokal politisk styrning och strategi ▪ Starkt behov av unik lokal anpassning och/eller kommun- specifik information som ej delas med andra t.ex. applikation för att hantera köer till förskola i enskild kommun ▪ Huvudmän med gemensamma behov kan hitta en lösning som ger ökad effektivitet/bättre kvalitet än om det gjorts var för sig t.ex.. En portal för inloggning, där resp. huvudman fyller på lokal information ▪ Starkt behov av samordning och/eller ökad nytta av samordning tvärs landsting eller kommuner t.ex. Ensa informationssystem för ökad rörlighet för patienter Exempel på roll & ansvar

20 McKinsey & Company | 20 SKLs framtida roll inom delade digitala lösningar SKLs roll Samordning ▪ Identifiera behov samordna utveckling ▪ Stödja lokal och regional samverkan ▪ Identifiera existerande lösningar Standardisering ▪ Hjälpa till att utveckla standarder, certifiering ▪ Ta fram kravspecifikationer ▪ ”Sälj in” gemensamma lösningar Stödja utveckling ▪ Samarbete/Lobbying mot statliga organ för att driva den digitala utvecklingen ▪ Driva projekt där det ej finns en fungerande marknad / öppna upp för marknadsaktörer Exempel på ansvar ▪ Standarder & struktur – Tjänstegränssnitt – Riktlinjer för gemensam informationshantering – Grundläggande infrastruktur (t.ex. Nationell tjänsteplattform) ▪ Gemensam kravspecifikation som kan användas som grund när enskilda huvudmän upphandlar ▪ Länk till stat, underlätta samarbete såsom tex under utvecklande av Ekonomiskt bistånd ▪ Lösningar ingen annan kan erbjuda Utveckla lösningar där det ej finns en fungerande marknad Förutsättningar ▪ Effektivt resursutnyttjande om SKL driver ▪ Kräver kompetens tvärs lokal och nationell nivå ▪ SKL har både process, organisation och kompetens som kan driva processen Exempel vad SKL ej ska göra: utveckla applikationer som redan finns på marknaden, ansvara för regionala samarbeten

21 Tänkbart framåt  Starkare samordning inom regeringskansliet för digital förnyelse.  Ny taktisk organisation med ansvar för att styra, främja, koordinera, finansiera och följa upp utvecklingen (jmf Danmarks Digitaliseringsstyrelse).  Etablering av ett kommun- och landstingsgemensamt bolag för gemensamma digitala lösningar (i nära samarbete med staten).  Centrala investeringsmedel för digital omställning.  Regionala kluster för kompetens- och resursallokering.


Ladda ner ppt "Digitalisering för bättre välfärd Hur samstyra digitala resurser?"

Liknande presentationer


Google-annonser