Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus
Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

2 Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar
Universitet/Högskolor Innovation Övriga aktörer

3 Klinisk forskning SUS Finansiering Total 800-900 Mkr/år
ALF-medel (totalt SUS cirka 240 Mkr) Regionala forskningsmedel SUS Donationer och stiftelser (cirka 18 Mkr) Övriga externa medel (cirka 200 Mkr) Total Mkr/år Tjänster och anställningar Universitet/Högskolor Innovation Övriga aktörer

4 Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar
Läkare Forskar AT Forsknings ST ALF-medel Medellånga vårdutbildningar Övriga Universitet/Högskolor Innovation Övriga aktörer

5 Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar
Universitet/Högskolor LU/Medicinska fakulteten LU/Övriga fakulteter Malmö högskola Övriga universitet/högskolor Regionalt Nationellt Internationellt

6 Avtal om Läkarutbildning och Forskning
ALF Avtal om Läkarutbildning och Forskning Nytt nationellt avtal from 11 sept 2014 Nytt regionalt avtal from 1 maj 2015 Camilla

7 ALF ST Läkare som genomgår eller som ska genomgå ST-tjänstgöring inom Region Skåne och som har påbörjat eller ska påbörja forskarstudier där sökande har större delen av detta framför sig. Målet är att uppnå disputation och specialistkompetens Kan fås i upp till två treårsperioder Ska forska tre till sex månader per kalenderår, övrig tid klinisk tjänstgöring Sista ansökningsdag 1 juni Kalle till camilla

8 ALF yngre forskare Yngre lovande specialistkompetenta kliniska forskare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen Forskare som är anställda inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne ”Yngre” innebär att man har större delen av sitt yrkesverksamma liv framför sig Sökande ska antingen nyligen ha disputerat, komma att disputera under innevarande år eller nyligen uppnått docentkompetens Kan fås upp till tre treårsperioder Forskningstiden skall uppgå till mellan 25% och 50% per år Driftsmedel tilldelas de första två treårsperioderna Sista ansökningsdag 1 juni Kalle till Camilla

9 ALF projekt Anställd inom medicinska fakulteten, Lunds universitet, inom Region Skåne eller vid verksamheter med vårdavtal med Region Skåne Forskare från alla yrkeskategorier Sökande ska vara disputerad VIKTIGT! Klinisk förankring/patientnyttan mycket viktig i bedömningen av projekt Fyraårsperioder Söker man 2016 blir tilldelningen för Kalle

10 ALF innovativa projekt
Ge ett stöd åt kliniska forskningsprojekt som är innovativa men som p.g.a. att de är små eller nystartade inte kan konkurrera om ALF-medel till större projekt Tilldelning om 200 tkr per år i tre år Treårsperiod ALF pedagogiska medel Kalle Avsedda för forskning som långsiktigt kan förbättra utbildningarna och gagna lärandet för fakultetens samtliga studenter på grund- respektive avancerad nivå.

11 SUS Alf 2015 – Antal per kategori
Typ av Alf DIV ALF pedago ALF projekt ALF ST ALF YF ALF Innov Alf dämpning 1 18 13 10 2 3 38 9 31 15 4 52 14 24 5 Staber Totalsumma 148 49 61 Camilla

12 FoUU medel finansierade av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden
Skattemedel som lyder under kommunallagen som inte får balanseras Kalle

13 AT forskarmånader 6 månaders forskning läggs till AT tjänstgöringen
Totalt tilldelas SUS 170 månader vilket motsvarar forskarmånader för hälften av alla AT tjänster Camilla

14 Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar
Universitet/Högskolor Innovation Region Skåne Life Science Innovationsråd Ideon/Medicon Valley/Medicon Village Övriga aktörer

15 Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar
Universitet/Högskolor Innovation Övriga aktörer Med tech företag Större läkemedelsföretag Donationer och Stiftelser

16 Juan Miro, Fondation Maeght, Nice
Tack! Juan Miro, Fondation Maeght, Nice


Ladda ner ppt "Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser