Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefsfaktorer och ledarskap från Tuv-projektet 2013 Reino Wikmalm Foresta 12 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefsfaktorer och ledarskap från Tuv-projektet 2013 Reino Wikmalm Foresta 12 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Chefsfaktorer och ledarskap från Tuv-projektet 2013 Reino Wikmalm Foresta 12 mars 2015

2 Syfte: Att kartlägga faktorer som bidrar till att chefer trivs samt stannar och utvecklas i rollen, respektive vantrivs och väljer att lämna sina uppdrag. Mål : Insatsen skall ligga till grund för förslag till framtida utformning av ledarrollen, samt ett ledarutvecklingsprogram för att öka chefers motivation, arbetstillfredsställelse och därmed på sikt också retentionen inom chefskadern i organisationerna. Chefsintervjuer

3 Chefs- faktorer Positiva Negativa Egenskaper ArbetssättKringmiljö Organisation Arbetssätt Kringmiljö Möjligheter Orosmoln Individuella faktorerKringfaktorer

4 Chefens egenskaper Positiva: trivs, stannar, lyckas Gillar människor, träffa folk Miljöintresse, samhällsfråg. Se M.A. växa, stolt, hjälpa Öppenhet, trygg i sig Mod, våga, ta kritik, konflikt Patos, rättvisa, svages sida Pragm., stora bilden, smidig Struktur, ordning och reda Nyfiken, simultankap, stresstål, lat, utman, bra energi, frihet, ta beslut Neg: vantrivs, lämnar, misslyckas Prestige, Feg, svika folk Konflikträdd, inte ta beslut Självupptagen Köra över Okänslig Inte räcka till, för höga krav Ensam Containerfunktion För snäll

5 Chefens arbetssätt Pos. trivs, stannar, lyckas Kommunikation, påverkan Orka lyssna, bry sej Människan först, intr. fr. sen Skapa relationer, involvera Öppen, bjuder in, tillit Tydlig, förklara, Brandvägg, buffert, skydda Delegera, täcka brister Neg. vantrivs, lämnar, missl. Ta folk i örat, neg. å.k. Prata mest själv Säga upp folk Spara neg å.k. till lönesamt. Fackidiot, detaljer, formell Inte närvarande Inte insatt Detaljstyr

6 Chefens kringmiljö Positiva omständigheter Nätverk, kollegor samma nivå, Jag är”vem som helst” M.A. mår bra,trivs Balans i livet Bra chef Chef som litar på, stöder, Justa M.A., bra team Bra stämning, anda Bra nämnd, stöd där Man får bestämma Negativa omständigheter Inget stöd uppifrån Personalen emot, splittrad M.A. mår dåligt, inte funkar Saknar kollegor, ensam Kortsluten, M.A. går runt ”Det tar aldrig slut” Adm. tar för mkt tid, mail Korkad C. nämnd el. pol. Raljanta, dåliga C. el. pol.

7 Organisationsfrågor Pos. omständigheter Variation, kul jobb, trivs Tydliga ramar, frihet hur Bra struktur, LEAN-tankar Adm. stöd, Controller etc. Resurser Hög kompetens bland M.A. Neg. omständigheter Brist på adm. stöd För stora grupper Ingen intro, ingen ”manual” Admin rutiner (VP, uppfölj) Chef på flera ställen Tid Kundbegreppet Lönesamtal Svårt ha tillsyn hos kollegor

8 Orosmoln, hot Rädda för att göra fel M.A. på gränsen till U. Nya tekn. jobba jämt Överadm. internt, kärnv. Undv. kärnfr. på chefsm. Checkl, protok., syftet? Två läger, pragm, regelr Stat/kom. Likr/lokalanp. Lockar vi viss typ? Kand. oro för stöd/intro Kunsk.arb. saknar oper. Komplex org-kompl krav Insp. kommer inte ut ”Bilden” av chefen fel M.A. vet för lite om C Miljöstrat. roll, samv? Utbildn.ort präglar Ingen tillit i org.

9 Ideer, möjligheter Adm. stöd !!! (Gbg) Mindre grupper Grupptillh för C, Cforum Manual för C, Intro för C Ass Center? Prova på C? karriärtr.? Bättre rekryt. kolla soc. Vi behöver tala ledarfr. Obl. summ. långa mail Verksamhetsledare? Forskningskoppling? (CTH?) Måste det heta inspektör? ”Branschexperter”? Avdram. C-skap, inte född till C ”Oh, så jobbigt med alla möten”! visa oss duktiga! Måste bygga tillit i org. Kommunförb. intr. o kunnig nämnd Alla miljöfolk inte lika, ex.HUV

10 Chefs- faktorer Positiva Negativa Egenskaper ArbetssättKringmiljö Organisation Arbetssätt Kringmiljö Möjligheter Orosmoln Individuella faktorer Svårare att ändra Men i C.s kontroll Kringfaktorer Lättare att ändra Men i org. kontroll

11 Orosmoln, hot Rädda för att göra fel O M.A. på gränsen till U. O Nya tekn. jobba jämt K Överadm. internt, O Undv. kärnfr. på C-möt A Checkl, protok., syfte? O Två läger, pragm, regel O Stat/kom. Likr/lok.anp.O Lockar vi viss typ?O Kand. oro f. stöd/intr. O Kunsk.arb. sakn. oper. E Kompl org-kompl krav O Insp. kommer inte ut O ”Bilden” av chefen fel O M.A. vet för lite om C A Miljöstrat. roll, samv? O Utbildn.ort präglar K Ingen tillit i org. O

12 Ideer, möjligheter Adm. stöd !!! (Gbg) O Mindre grupper O Grupptillh för C, Cforum O Manual för C, Intro för C O Ass Center? O Prova på C? karriärtr.? O Bättre rekryt. kolla soc. O Vi behöver tala ledarfr. O Obl. summ. långa mail O Verksamhetsledare? O Forskningskoppling? (CTH?)O Måste det heta inspektör?O ”Branschexperter”?O Avdram. C-skap, inte född C O ”Oh, så jobbigt med alla möten”! visa oss duktiga!O Måste bygga tillit i org.O Kommunförb. intr. o kunnig nämndO Alla miljöfolk inte lika, HUVK

13 Ledarfunktioner/Chefsfunktioner 1) Att vara sammanhåll- ande kraft för gruppens mål, regler, värderingar. 2) Att företräda gruppen uppåt och utåt. ”Förkämperollen” 3) Att vara domare/medlare vid grupp-konflikter. ”Inre krig”. 1) Att upprätthålla och driva organisationens mål, regler, värderingar. 2) Att företräda organi- sationen nedåt och utåt ”Representantrollen” 3) Att vara förvaltare av organisationens resurser. ”Belöning/bestraffning”.

14 Inte en, utan tre olika hjärnor Svensson & Wikmalm AB

15 Kortex Primathjärnan ”Aphjärnan” Limbiska systemet Däggdjurshjärnan ”Hästhjärnan” Hjärnstammen Reptilhjärnan ”Krokodilhjärnan” Den treeniga hjärnan

16 Hjärnstammen (krokodilen) Autonoma funktioner, ÖverlevnadSinnen Hot mot individ och art ALLA sinnesintryck RevirFaror Anti- förändring ALLA sinnesintryck Strukturer i hjärnan

17 1. Reptilhjärnan, hjärnstammen Äldsta delen Fokus överlevnad – mat, hot, reproduktion Individens – alla funktioner Artens Alla signaler från sinnesorganen går via reptilhjärnan Revir, vinna eller försvinna, äta, eller ätas Skapar en ”karta” av verkligheten och skannar efter förändringar Är anti-förändring Reglerar arousal-nivå, stressnivå både + och – Reaktion omedelbar Om reptilhjärnan reagerar på hot, påverkas övriga hjärnor – reptilhjärnan ”tar över” Svensson & Wikmalm AB

18 Strukturer i hjärnan Hjärnstammen (krokodilen) Autonoma funktioner, ÖverlevnadSinnen Hot mot individ och art RevirFaror Anti- förändring ALLA sinnesintryck ALLA sinnesintryck Limbiska systemet (hästen) MinnescentralRelationerKänslorVärderingarIdentitet Inkludering – exkludering Över – underordning Rättvisa

19 ”Döva öron” Känner mig dum,löjlig Tappar tråden Börjar ta om saker Det kanske inte är så intressant egentligen… Varför har jag detta löjliga intresse Varför finns jag? Känner mig utmanad Blir irriterad, arg Ökar trycket Den andre är en idiot Jag tar i lite extra för att göra det spännande..

20 2. Däggdjurshjärnan, limbiska systemet Svensson & Wikmalm AB Sociala hjärnan Flockdjuret, omhänderta avkomma, kommunicera Relationer Känslor Minnen Social ställning, processer kring över/underordning, inkludering/exkludering Omedveten nivå Limbiska systemet är känsligt för och strävar efter att vi ska må känslomässigt bra Mår vi dåligt stryps kontakten med högre funktioner

21 Hjärnstammen (krokodilen) Autonoma funktioner, ÖverlevnadSinnen Hot mot individ och art RevirFaror Anti- förändring ALLA sinnesintryck ALLA sinnesintryck Limbiska systemet (hästen) MinnescentralRelationerKunskaperKänslorVärderingar Identitet Inkludering –exkludering Över - underordning Neocortex, primathjärnan cortex vänster (logik-apan)cortex höger (idé-apan) LogikAnalysSpråk Orsak – verkan, Planering SambandMönsterHelheterKreativitetKänslor ReflektionSamveteReflektionSamvete

22 3. Primathjärnan, neokortex, hjärnbarken, logik-apan och idé-apan Den rationella, objektiva - vänster Kreativa, fantasifulla, nyskapande - höger Abstrakt tänkande, meta tänkande, frontalloben Processar 1000-tals bitar av information/sek., ändå långsammast Här kan nya tankar tänkas, nya mönster och samband skapas, reflektion, värdering, övervägande (frontalloben) ”Råvaran” för denna fantastiska hjärnfunktion kommer från limbiska systemet (minnen, relationer, kunskap, känslor, erfarenheter) Utan uppkoppling hit, hemfaller vi åt ”snabba och enkla” sätt att tänka (svart-vitt, ”vi och dom”, ”det var inte mitt fel…”) Svensson & Wikmalm AB

23 3. Primathjärnan, fortsättning Vår intelligens är beroende av vår sociala situation här och nu. – Kvaliteten på relationer har avgörande betydelse för hur stora delar av hjärnan som vi kommer att ha tillgång till i varje situation. Om människor känner (oro, ilska, genans, lust etc.) kommer de högre hjärnfunktionerna kopplas bort i motsvarande grad! – T.ex. fara för sin identitet, självkänsla och egenvärde på grund av hot vad gäller prestige, rang eller att exkluderas – När primathjärnan och däggdjurshjärnan kopplas ner blir vi MYCKET minde kapabla, smarta, och får svårt att vara konstruktiva och bidragande. – Vårt tänkande blir mycket förenklat, svart-vitt, fel- och skuld-hittande Vi blir helt enkelt dummare! Svensson & Wikmalm AB

24 I det dagliga arbetet finns oändligt många möjligheter för att reptilhjärnan och limbiska systemet ska uppfatta faror – Vilka kommer du att tänka på? Hur kan jag i mitt sätt att kommunicera med och bemöta andra, invitera till att hålla krokodiler och hästar lugna, så att aporna får chans att tänka? Hur kan jag möta en annan människa på ett sådant sätt att hen känner tillförsikt inför att möta mig igen? – Hur vill jag själv bli ”inviterad”, alltså bemött? – Vad gör jag ofta i kommunikation med andra som kanske har motsatt verkan? Med utgångspunkt från hur den tre-eniga hjärnan fungerar Svensson & Wikmalm AB

25 Med utgångspunkt från hur den tre- eniga hjärnan fungerar Att vara professionell omfattar att inneha både teknisk, teoretisk och praktisk erfarenhet, kompetens och kunnande… …och att jag i mitt sätt att bemöta andra bidrar till att skapa goda sociala miljöer, där lärande och utveckling är möjligt i varje möte

26 Det finns oändligt många möjligheter för att hjärnan ska gå igång på ”fara” (ex. hackordning / prestige) eller relationsmässiga utmaningar (ex. exkludering / isolering från gruppen). Det mest kraftfulla sätt vi kan hjälpa människor att få full tillgång till sin hjärna, är att bemöta dem på ett bra och värdigt sätt, så att dom (och vi!) får tillgång till den ”bästa möjliga hjärnan”. Slutsats Svensson & Wikmalm AB

27 Vad kännetecknar det goda ledarskapet hos oss? Nu är det mars 2018. Allt har blivit succe! Vad ser jag för tecken på det? Vad är det, kon- kret, som har blivit annorlunda och bättre? Grupparbete


Ladda ner ppt "Chefsfaktorer och ledarskap från Tuv-projektet 2013 Reino Wikmalm Foresta 12 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser