Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yhmyndigheten.se. Några av Yh-myndighetens uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yhmyndigheten.se. Några av Yh-myndighetens uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar."— Presentationens avskrift:

1 yhmyndigheten.se

2 Några av Yh-myndighetens uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling

3 yhmyndigheten.se Vad är Yh-utbildning? En ny utbildningsform i Sverige Utbildningar på eftergymnasial nivå Möter arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens De flesta utbildningar innehåller LIA-perioder (Lärande i arbete) på en arbetsplats Två examensnivåer: yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen Målet är jobb

4 yhmyndigheten.se Yrkeshögskolan 2009 (Yh/Ky) Ca 42 000 studerande 905 utbildningar pågick under året 826 Ky-utbildningar 79 Yh-utbildningar 46 % män och 54 % kvinnor Ekonomi, administration och försäljning var det största utbildningsområdet, följt av Teknik och tillverkning 255 utbildningsanordnare

5 yhmyndigheten.se Yrkeshögskolan 2009 (Yh/Ky), forts. Det finns utbildningar i alla län utom på Gotland Störst antal utbildningar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne Flest utbildningar i relation till invånare 20-64 år har dock Kronobergs län följt av Blekinge, Värmlands, Västernorrlands samt Jönköpings län

6 yhmyndigheten.se Hur blir en Yh-utbildning till? Utbildningsanordnaren ansöker om att få ingå i yrkeshögskolan (med eller utan statsbidrag) Myndigheten bedömer ansökan utifrån ett antal kvalitetskriterier Viktigast är att kompetensen som utbildas är efterfrågad på arbetsmarknaden och att arbetslivet står bakom utbildningen

7 yhmyndigheten.se Arbetslivets roll före utbildningen Definiera behov och stå för efterfrågan Medverka i utbildningens framtagning Ställa krav på innehållet

8 yhmyndigheten.se Arbetslivets roll under utbildningen Stå för kostnaden för det arbetslivsanknutna lärandet t.ex. under kurserna med Lärande i arbete (LIA) Medverka i utbildningen, t.ex. som gästföreläsare, genom att ställa handledare eller utrustning till förfogande Påverka under resans gång, genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp

9 yhmyndigheten.se Hur går det för de studerande? Årlig uppföljning av examinerade Ky-studerande Senaste mätningen: examinerade 2008 8 av 10 hade anställning eller drev eget företag i juni 2009 De studerande började sin utbildning i högkonjunktur och avslutade i lågkonjunktur Lägre andel i jobb inom transporttjänster och teknik och tillverkning jämfört med tidigare Bäst gick det för dem som läste inom samhällsbyggnad och byggteknik (9 av 10). Även hälso- och sjukvårdsområdet, hotell, restaurang och turism samt ekonomi, administration och försäljning ligger högt.

10 yhmyndigheten.se Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Kompetensanalyser Yrkesanalyser Utbildningsanalyser

11 yhmyndigheten.se Yrkesanalys Innehåll: Beskrivning och analys av yrket (SSYK4) Beskrivning och analys av arbetslivets behov av utbildade inom yrket Bedömning av gapet mellan utbud av utbildade och arbetslivets efterfrågan på utbildade inom yrket på 3 års sikt Syfte: Underlag för myndighetens bedömning av ansökningar

12 yhmyndigheten.se Utbildningsanalys Innehåll: Beskrivning och analys av utbildningsutbudet Beskrivning och analys av arbetslivets behov Bedömning av gapet mellan utbud och arbetslivets efterfrågan på utbildade på 3 års sikt Syfte: Vägledning till utbildningsanordnare

13 yhmyndigheten.se Arbetsprocessen för yrkesanalysen Identifiera och prioritera yrken att analysera Samla in information Göra urval & bearbeta Analysera per yrke på nationell nivå Remiss till regioner och branscher Yrkesanalys med region- och bransch- perspektiv

14 yhmyndigheten.se Utbildningsanalys 2011 Yrkesanalys flygtekniker Yrkesanalys automationstekniker Yrkesanalys eltekniker Utbildningsanalys Teknik Feb-mars 2011

15 yhmyndigheten.se Samverkan med regionerna Samverkan hittills: Ett informationsmöte med planeringschefer på länsstyrelser Vi har följt det inledande arbetet med kompetensplattformar i Västmanland Före sommaren: Planerar myndigheten att bjuda in till ett möte med regioner/regionförbund/länsstyrelser (de som arbetar med kompetensplattformar) Diskutera samarbetsformer Diskutera metod och innehåll för kompetensprognoserna

16 yhmyndigheten.se På gång I maj presenteras myndighetens syn på kompetensbehov I maj genomför vi kvalitetskonferenser på tre olika orter för utbildningsanordnare Under våren planerar vi tillsyn av ca 80 utbildningar Myndigheten finns med i Almedalen med två seminarier En ny ansökningsomgång för Yh-utbildning kommer att genomföras tidig höst 2010. Den gäller utbildningar med start hösten 2011 eller våren 2012

17 yhmyndigheten.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Yhmyndigheten.se. Några av Yh-myndighetens uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar."

Liknande presentationer


Google-annonser