Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomsledarutbildning Cykel Träna lek och lär

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomsledarutbildning Cykel Träna lek och lär"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomsledarutbildning Cykel Träna lek och lär
Målgrupp nya ledare, föräldrar och unga ledare

2 Tidsprogram 09: Ledarskap, Cykelsporten organisation, regler, LOK/SISU 12:00-12:45 Lunch 12:45-13:45 Filmer/material 14:00 Praktik (materialsäck, väst, filmer, instruktioner) 15:00 Fika 15:15-16:30 Sammanfattning, hemuppgift & avslut Thomas fixar du en hemuppgift?

3 Kursregler Delta aktivt i diskussioner och grupparbeten! Högt i tak!
Alla frågor är bra frågor! * kurspärmen - innehåll

4 Idrotten Vill Idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, den ska bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö och med hjälp av utövarnas synpunkter och erfarenheter. På tränings- och tävlingsverksamheten stimulerar till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ vilket bidrar till ett livslångt intresse för idrott. Svensk Idrotts värdegrund; Idrotten Vill. Hur ser verkligheten ut? Tidig specialisering……. Se varje individ….

5 Idrottens organisation
Medlem – Förening ---SF--- RF

6 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Stöd och Resurser Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Varje gång ni genomför en träning, deltar på tävling eller ordnar en social aktivitet är det viktigt att registrera närvaro, vilket görs med namn och fullständigt personnummer för varje deltagare. Närvaro kan registreras för hand (på närvarokort) eller digitalt och ska redovisas två gånger per år till föreningen. Fråga din förening om vilka rutiner som gäller. LOK-stödet, som är ett statligt bidrag genererar viktiga inkomster såväl till din förening som till Svenska Cykelförbundet. Aktuella belopp Statligt: Kommunalt:

7 SISU idrottsutbildarna
idrottens eget studieförbund En stödorganisation för svensk idrott. Därför är det organiserat i 21 olika distrikt. Konsulenter finns i varje distrikt och uppdraget är att jobba med idrottsföreningarna i sin önskan att utvecklas. Åldrar…. Upp till 25 Har ni idag kontakt och samarbete med SISU? Ge ex.

8 En förening kan få hjälp med…
Framtagning av utbildningsplaner Föreläsningar i olika ämnen (kost, ledarskap, mental träning, värdskap, arrangemangsutveckling mm) Process och projektledning vid utvecklingsarbeten (mål, vision och värdegrund) Utbildning för aktiva Ledarutbildning Föräldrautbildning Funktionärsutbildning

9 Bra ledare behövs…

10 Vad kännetecknar en bra ledare. Varför är du ledare
Vad kännetecknar en bra ledare? Varför är du ledare? Vad tycker en 10-åring? ”se utveckling”……”Kul” …… se alla, ”motiverande” flexibel, lyhörd, positiv/engagerad, se individen, tydlig, rättvis, kunnig, tydlig, …..

11 Ledarskap Varför är du ledare? Jag älskar cykel!
Jag vill hjälpa andra lyckas Jag gillar barn och ungdomar Jag lyckades inte som aktiv så kanske denna gång kan jag visa vad jag kan! Min mamma eller pappa var en idrottsledare Det bara blev så….. Annat

12 Ledarskap Vad är viktigt för dig? (fundera några min enskilt och i grupp) Hur vill du bli ihågkommen som ledare? (Diskutera i grupper)

13 Vad kännetecknar en bra ledare?
Ser alla barnen på träningen Trevligt bemötande Uppmuntrar, stöttar Är en god förebild Är positiv - glad Skapar trygghet Skapar ”öppet klimat” Fyller på ”må-bra-kontot” Fokuserar på prestation och ej resultat Omtänksam, rättvis Sätter regler om så behövs Någon man har förtroende för Kunnig, lyhörd mm Positiva och negativa ledare? Egen förebild exempel?

14 Bemötande - omhändertagande
Checka in på träningen! Samling/genomgång av träningen Praktiskt, hur hälsa alla välkomna? Rama in träningspasset Att vara bra kompis på träningen. Vad ska vi tänka på? Hur gör vi det? Hur ser vi till att alla känner sig välkomna? Vad är ok i vår grupp? Se alla barn Lekar…Teambildning skapa VI-känsla Avslut/samling. Laget runt, vad var roligast idag? Vi ses igen på ex. tisdag! Checka ut från träningen, snabb utvärdering i ledarteamet. Bra? Ändra på? Göra mer av? Checklista och tips: Checka in på träningen – fullt fokus på träningen och barnen. Jobbet läggs åt sidan. Samling/genomgång av träningen Praktiskt, hur hälsa alla välkomna? Rama in träningspasset Att vara bra kompis på träningen. Vad ska vi tänka på? Hur gör vi det? Hur ser vi till att alla känner sig välkomna? Vad är ok i vår grupp? Se alla barn Lekar…Teambildning exempel… Avslut/samling. Laget runt, vad var roligast idag? Vi ses igen på exempelvis tisdag! Önskemål? Tummen upp, mitt emellan eller ner, smilegubbar, annat… fråga barnen… mellan 1-6 också… Checka ut från träningen, snabb utvärdering i ledarteamet. Bra? Ändra på? Göra mer av?

15 Tillit och trygghet – hur skapar man det?
Hålla tiden och vara på plats Säg hej till alla barn och föräldrar Samling med genomgång av vilka ramar eller regler som gäller Uppmärksamma alla barn men speciellt om någon är ny Gå igenom och förklara dagens träning i stort Informera och visa olika övningar Finnas till hands- var nära Uppmuntra och stötta Avslut och information om nästa tillfälle

16 Ledarskapsstilar Ledarteam – flera ledare med olika personligheter och erfarenheter ger styrka Olika ledarskapsstilar; Demokratisk, auktoritär, låt gå m.m. Filmklipp https://www.youtube.com/watch?v=VOG6l8vhUaI Diskutera filmklippet Vad tycker ni om ledarskapsstilen? Vad tycker/tror ni är mest framgångsrikt/bekvämt? Ett roligt exempel på engagemang (hästfilmen)

17 Barns utveckling Hur tränar vi barn på bästa sätt? - Lära genom LEK:
Börja med enkla övningar med koordination och stora rörelser som innehåller snabbhet och enkla teknik övningar, finns olika exempel (böcker, filmer, bilder) plus att lek är ett bra sätt att träna olika färdigheter. Allsidigt, varierande, teknik…. 5 års skillnad i fysisk utveckling….. Samma tävlingsklass?

18 Inlärningsstilar – använd alla sinnen
Beskriv övningen med enkla ord Visa övningen Barnen provar göra övningen, positiv feedback från ledare Korta moment, delövningar Begränsad yta, trygghet/närhet Begränsa användningen av ”inte”, mer hur? använd istället - Hur skulle du kunna göra? Använd alla sinnen vid inlärning ,( VAK) en del lär sig genom att höra, en del genom att se övningen, en del genom att prova osv.

19 Forskningen – vad säger den?
Låt så många som möjligt vara med så länge som möjligt. Låt varje individ utvecklas utifrån sina egna, unika förutsättningar. Varje individ ska i sin utveckling endast jämföras med sig själv. Låt kampmomentet i tävlingen vara överordnat resultatet. Idrotten vill…..nämnd tidigare Tonkonogi: teknik, koordination bra. Träna kondition 7-10 år ger ingenting. Styrketräning bra men på rätt sätt, även barn. Material hämtat från Värdefullt och Världens bästa coach

20 Hur tillämpar vi forskningen?
…kan vi tillämpa budskapen? …hur kommer vi dit? …hur övertygar vi andra…? …hur gör vi…? Allsidig träning… Tidig specialisering… Styrketräning för barn… Material hämtat från Värdefullt och Världens bästa coach

21 ALM-trädet Ansträngning Misstag Lärande Resultat Prestation
Prestationsfokus, den egna utveckling och ej beroende på andras resultat utan den egna utvecklingen/prestationen. Olika uppgifter under träning/tävling. Goda exempel förebilder cykelsporten andra idrotter? Resultatfokusering handlar om resultat, jämförelse med andra och att undvika misstag, medan prestationsfokus handlar om ansträngning, lärande och förbättring samt hur vi hanterar misstag – ALM-trädet. Ansträngning – Medan resultatfokusering inriktar sig på resultatet, inriktar sig prestationsfokus på ansträngning. Försökte jag så gott jag kunde? Gav vi allt vi hade? Alla tränare vill självklart att alla idrottare ska försöka så gott de kunde. Det är lätt att säga att man värderar ansträngningen högst, men glömmer kanske att vara positiva om inte ansträngningen leder till vinst/seger. Lärande – Medan resultatfokuseringen fokuserar på att jämföra sig med andra, handlar prestationsfokusering om lärande och ständig förbättring. Det spelar ingen roll på vilken nivå man börjar. Det som är viktigt är den individuella förbättringen. Det kan innebära en stor lättnad eftersom det är svårt att kontrollera om man är bättre än någon annan eller inte. Men man kan kontrollera om man lär sig något eller inte. Och om man fokuserar på sina förbättringar växer självförtroendet. Det finns fler argument för att låta bli att jämföra ungdomar med varandra. Vi vet idag att barns och ungdomars utveckling varierar mycket, vilket innebär att barn och ungdomar ofta faktiskt tävlar på orättvisa villkor. Det kan skilja flera år både i den fysiska, psykiska som sociala utvecklingen. Misstag – Med prestationsfokus är man inte rädd för att göra misstag. Man ser misstag som en oundviklig del av förbättringsprocessen. Att lära sig något är en aktiv process. Lärande sker när människor är engagerade och söker aktivt. Det som gör oss passiva är rädslan att misslyckas. Därför kan tränare genom att göra det ok att misslyckas, skapa en prestationsfokuserad miljö för sina idrottare. Att fokusera på prestation minskar oron och ökar självförtroendet. Känner man sig mindre orolig blir idrotten roligare. Vidare är det bevisat att när människors självförtroende ökar, brukar de anstränga sig mer och fortsätta längre med en uppgift. Detta har stor betydelse för tränare. Forskningen talar sitt tydliga språk; om du som tränare fokuserar på prestation, utvecklas dina adepter snabbare eftersom de kommer anstränga sig mer och fortsätta med en uppgift längre än om du fokuserar på resultatet. De kommer inte heller att ödsla tid och kraft på att oroa sig. Med andra ord.. ..och här kommer paradoxen. Det är större chans att nå bättre resultat om du inte fokuserar på resultatet. Givetvis är det så att resultaten inte är oviktiga. Men dina idrottare är fullt kapabla att tänka på resultatet på egen hand utan hjälp från dig. För det är klart att ungarna vill vinna. Poängen är alltså inte att bannlysa resultatfokus utan att fokusera på ALM-trädet samtidigt som man fokuserar på resultatet. Resultat Prestation Material hämtat från Värdefullt och Världens bästa coach

22 Må-bra-kontot Ett välfyllt ”må-bra-konto” skapar förutsättningar!
Beröm – uppskattning – bekräftelse – lyssna - kroppsspråk 5:1 eller 7:1 Man förväntar sig inte att kunna ta ut något från sitt bankkonto om man inte har satt in något på det. Barn (och vuxna) har också konton som måste fyllas på om man ska kunna ta ut något när det behövs. Vi kallar dem för må-bra-konton. Med hjälp av dessa kan man göra sitt bästa när man utsätts för utmaningar. Saker som energinivå, självkänsla, viljan att försöka något nytt samt om man tror att man kan klara en uppgift eller inte påverkas alla av nivån på må-bra-kontot. När barnens och ungdomarnas konton är tömda kan de inte prestera så bra som de annars hade kunnat. Som tränare får man bättre resultat om man ser till att idrottarnas konton är välfyllda. Den kanske största fördelen när man som tränare vet hur må-bra-kontot fungerar är att man får mer coachingbara och lyhörda barn och ungdomar. När de har för lite på må-bra-kontot är de oftast inte lika coachingbara. De kanske lätt blir på dåligt humör. De kanske inte hör på när du försöker hjälpa dem. De kanske tramsar på träningen. Förstår man tanken bakom må-bra-kontot, inser man att ”beteendeproblem” inte beror på en vilja att irritera tränaren, utan snarare på att kontot inte är påfyllt. Det är då viktigt att inte reagera på dåligt uppförande med eget negativt beteende som ytterligare tömmer kontot. Beröm – uppskattning – bekräftelse -lyssna – kroppsspråk Den magiska kvoten 5:1 eller 7:1. Tre frågor man kan ställa en aktiv: Hade du roligt? Är du nöjd med din insats? Prestation/resultat? Material hämtat från Värdefullt och Världens bästa coach

23 Medalj till alla ?

24 I klartext Leken kan vara jobbig! Det är ingen fara att barn och
ungdomar tränar mycket! Barn och ungdomar ska få tävla! Och vilja vinna! Ska alla ha medalj ”tröstmedalj” ?? Lär dom vinna/förlora Barn kan inte bli övertränade så länge de själva vill träna. !

25 KOST Vad är en bra frukost? Tona ner betydelsen av sportdryck och bars
När ska jag äta innan träning? Bra att tänka på efter träning…..

26 Praktiska övningar Övningsbanken
Filmer Instruktioner – testa övningarna Inför det praktiska passet bör materialet för övningsbanken gås igenom och även filmmaterialet. Ge tydliga instruktioner och därefter får deltagarna testa övningarna. Materialryggsäck!? Hjälm. Ej fladdriga

27 Övningar MTB Filmen….

28 Övningar LVG Filmen…..

29 Regler….. Vad är en licens? Dokument som visar: Vem du är,
klubbtillhörighet, Rätt att tävla i en viss klass. Försäkrad TR: Licensen är en identitetshandling som bekräftar att innehavaren känner till cykelsportens regler och bestämmelser samt ha rätt att delta i cykeltävlingar. OBS! Regelgenomgång i föreningen inför varje säsong för tävlande, ledare och föräldrar. Kontakta en kommissarie i distriktet som kan hålla genomgången och är förtrogen med regelverket.

30 Licensindelning/Tävlingsklasser
Nybörjare (Coming-bikers) Max 1 km tempolopp (ingen resultatlista) BMX 5 år- 20” och Cruiser (24-25”) Landsväg/MTB 10 år - Gemensam start, tempo (individuell start) stafett, Lvg: lag/partempo MTB DH, 12 år – CX 11 år - Licenser: BMX, 5 år - Lvg o MTB, 10 år – CX

31 Försäkring Alla ledare och ungdomar upp till 15 år är försäkrade genom RF, föreningsanslutna. Gäller inte material, läs avtalet mellan RF och Folksam för detaljer.

32 Om olyckan är framme: Krishanteringsplan.
Dokument över hur vi agerar vid olycka skall finnas i varje förening (bif. förslag). Krishanteringsplan för arrangemang, träningar och övrig verksamhet ”POSOM-grupp” Psykiska Och Sociala OMhändertagandet finns i de flesta kommuner som man kan ta hjälp av vid svårare olyckor. Uppgifter om alla deltagarna som är med i aktiviteten. Nämns relativt kort. Mall finns i pärmen för att skapa egen klubbversion.

33 Cykelskola Ex. på en veckas cykelskola alt. 6-7 pass/1 ggr/vecka. Målgrupp 8-10-åringar (se bil. i pärmen)

34 Kort sammanfattning… ”Så många som möjligt så länge som möjligt”
Fundera över din definition och dina mål med att vara barn- och ungdomsledare. Kunskap – rätt träning i rätt ålder på rätt sätt. Ett sätt att rekrytera är faktiskt att behålla de som kommer till cykelsporten längre….

35 Sammanfattning…. Sträva efter att skapa miljöer där individer kan utvecklas, trivas, ha kul och känna trygghet. Reflektera kring hur du skapar ett uppgiftsorienterat klimat istället för ett resultatorienterat. Prata om hur du tänker kring barn- och ungdomscykling, med andra ledare, med aktiva, med föräldrar. Prestationsmiljö är inte detsamma som utvecklingsmiljö……

36 Lek Ha kul ! Variation trygghet Allsidigt säkerhet Koordination Teknik Förebild Ungdoms- Träning 8-12 år Trampfrekvens Snabbhet Uppmuntra Heat a´la BMX poäng Påverka Sociala aktiviteter Break away jaktstart Utveckla Vad bör känneteckna bra ungdomsverksamhet ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ stafetter Gemenskap Positiv kritik Snutträna

37 Sammanfattning, utvärdering & nästa steg?
Bra? Vad göra bättre? Det här tar vi med oss från dagen? Nästa steg? ”vad gör vi när vi kommer hem”?


Ladda ner ppt "Ungdomsledarutbildning Cykel Träna lek och lär"

Liknande presentationer


Google-annonser