Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har du betalt hyran? eller: Hur är läget? Madeleine Rossi, Per-Oskar Gundel, Susanne Elg - Skyddsvärnets Träningslägenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har du betalt hyran? eller: Hur är läget? Madeleine Rossi, Per-Oskar Gundel, Susanne Elg - Skyddsvärnets Träningslägenheter."— Presentationens avskrift:

1 Har du betalt hyran? eller: Hur är läget? Madeleine Rossi, Per-Oskar Gundel, Susanne Elg traning@skyddsvarnet.se - www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets Träningslägenheter Föreningen Skyddsvärnet är en idéburen non-profit-organisation som funnits i drygt 100 år. Skyddsvärnet är idag en professionell aktör inom socialt arbete, med flera olika verksamheter som erbjuder social rehabilitering utifrån devisen Hjälp till självhjälp. Skyddsvärnets Träningslägenheter startade 2010 och erbjuder självständigt boende med socialt stöd från kvalificerad kontaktperson. Vi har tillgång till ett femtiotal lägenheter tack vare samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm och privata hyresvärdar, främst Wåhlin Fastigheter AB. Insatsen ges på uppdrag av socialtjänst eller Kriminalvården och vänder sig till personer från 18 år som levt i missbruk, kriminalitet och/eller utsatthet för hot och våld, men även till ensamkommande flyktingungdomar och personer som av andra skäl har behov av insatserna. Enhetens personal utgörs av fem kvalificerade kontaktpersoner, en lägenhetsvärd, en föreståndare samt en enhetschef. Utvecklingsområde En del av våra boende (främst ensamkommande ungdomar) har lägenhetshyran inkluderad i dygnsavgiften som uppdragsgivaren betalar till Skyddsvärnet. Efter årsskiftet började vi betala ut hyrespengar till dessa personer, så att alla våra boende får träna på att betala sin hyra. I arbetet med MÄTA valde vi att titta närmare på hyresbetalningen för att följa förändringen. Vi utgick från begreppet autonomi, då insatsen hos oss till stor del syftar till att stärka den boendes självständighet och bidra till att hen utvecklar bästa möjliga förmåga att upprätthålla en fungerande tillvaro efter att insatsen avslutas. Fungerande hyresbetalning kan relateras till den boendes autonomi då det är en viktig rutin och förutsättning för eget boende och hållbar ekonomi. Vad har vi lärt oss? Deltagandet i MÄTA har tydliggjort att värdet av mätningen är det viktiga. Vad ger mätningen tillbaka till personal, boende och verksamheten som helhet? Vi har fått praktiska kunskaper om olika typer av mätningar, hur data kan analyseras och återkopplas och hur vi kan använda Excel som stöd. Vi har påmints om nyttan i att ta mätningar till hjälp för att följa utveckling över tid, se mönster och utveckla verksamheten. Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet? Vi har fått positiv respons från de boende som tidigare inte behövde betala hyra. Vi har skapat en förändrad kultur i arbetsgruppen, med mindre panik och mer eftertanke vid utebliven hyresbetalning. Hur går vi vidare? Vi fortsätter våra mätningar och hoppas framöver kunna följa data på individnivå för att undersöka mönster och generella riskfaser där vi kan arbeta mer proaktivt. Vi applicerar det vi lärt oss vid andra mätningar; främst kritiskt tänkande kring värdet av mätningar och vikten av att komplettera med kvalitativ data. Vi har inspirerats av de andra deltagar- gruppernas områden, till exempel kompetenskartläggning som en del i personal- och verksamhetsutveckling. Mätningar Till vänster syns data som sammanställts på gruppnivå. Till höger syns en skriftlig sammanfattning av arbetsrutiner kopplade till hyresbetalning. Insamling av data Vi mäter sedan februari 2014 obetalda hyror vid tre datum varje månad; den 1:a, 5:e och 15:e. Hyresbetalningen sammanställs på grupp- och individnivå månadsvis och delas in i tre kategorier; de som betalat i tid (senast den sista föregående månad), de som betalat sent (senast den 15:e i månaden) och de som inte betalat (efter den 15:e i månaden). Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Vi såg tidigt att mätningarna bekräftade vår bild av att bristande hyresbetalning ofta är en indikator på den boendes aktuella situation. Många gånger kan utebliven hyra relateras till återfall i missbruk, psykisk ohälsa, problem i kontakt med myndigheter etc. Parallellt med mätningen introducerade vi därför mer strukturerade rutiner för återkoppling av obetalda hyror till personalgruppen samt hur vi arbetar med de boende utifrån hyresbetalning för att snabbt möta upp eventuellt stödbehov och undvika ytterligare problem. Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum 1:a Påminnelse till de som inte betalat sin hyra. 5:e Hembesök hos de som inte betalat sin hyra. Hur står det till? Varför har hyran inte blivit betald? Försök reda ut eventuella hinder och gör en plan för hur hyran ska betalas. Hur undviker vi att samma sak upprepas? 15:e Chefssamtal på kontoret. Hur ser stödbehovet ut? Gör en avbetalningsplan. Meddela uppdragsgivaren.


Ladda ner ppt "Har du betalt hyran? eller: Hur är läget? Madeleine Rossi, Per-Oskar Gundel, Susanne Elg - Skyddsvärnets Träningslägenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser