Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför?"— Presentationens avskrift:

1 Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför?
mialin Thn maj 15

2 Mia Lindberg Min bakgrund Studie- och yrkesvägledarexamen
Fil mag pedagogik Yrkesmässig handledning Kön och etnicitet Samtal och kommunikation Gruppvägledning och process Specialisering – nätbaserad kommunikation Arbetsmarknadsverket regionala och nationella projekt Arbetslivsinriktad rehab Nätuniversitetets myndighet (NSHU) Högskola Adjunkt, Malmö högskola Eget företag Privat anställd, Karriärförlaget Författare - Brytpunkter Mia Lindberg mialin Thn maj 15

3 Studenten av idag – myt eller verklighet Övergång gymn – högskola Nya pedagogiska landskap Lärstilar Breddad rekrytering och inkludering Framtidens digitala studenter Att studera med funktionsnedsättning Vägledning – i en ny tid??? mialin Thn maj 15

4 Vägledning i en ny tid - Vad är nytt? En filosofisk betraktelse…
Det breda vägledningsperspektivet - Vad händer internationellt och inom Europa Det smala vägledningsperspektivet Samtalet Smått och gott… mialin Thn maj 15

5 Det breda perspektivet
Vad händer ute i världen Gideon Arulmani Hur påverkar det oss? Vad händer i Europa mialin Thn maj 15

6 Gideon Arulmani Meeting Contemporary Career Gudiance Needs in a world where geography is history mialin Thn maj 15

7 Gideon Arulmani Vägledning i det mångkulturella samhället
För vem utvecklas vägledning och i vilket kontext Västkulturens möte med andra kulturer Indien, ett av världens mest snabbväxande ekonomier… Man väljer med statusetikett – fördelar och nackdelar… mialin Thn maj 15

8 Gideon Arulmani mialin Thn maj 15

9 Gideon Arulmani Möta nya grupper med ”andra” behov Migrationsbakgrund Äldre Nyutexaminerade utan arbete ”Vanliga” Får mig att associera…. Cognitiv informations processing, CIP Sampson m.fl mialin Thn maj 15

10 NICE Network for Innovation i Career Gudiance & Counselling in Europe
Akademiskt nätverk, 45 lärosäten, 29 länder i samverkan kring forskning och utveckling. Bildades 2009, finansieras via EUs program för ”Life long Learning”. mialin Thn maj 15

11

12 Vägleda normfritt? mialin Thn maj 15

13 Vad står begreppen för? Career Counselling – vägledning i snäv bemärkelse. Stödja sökande för att förstå sin situation, arbeta mot lösningar och fatta beslut Career Education – vägledning i vid bemärkelse. Utveckla valkompetens (career management competence) hos sökande som de behöver för att klara framtida karriärbeslut. Innefattar undervisning och gruppaktiviteter. Career Information & Assesment – information och kartläggning. Stödjer sökande i att kartlägga behov och koppla dessa till information om möjligheter, krav etc. Innefattar systematisk genomgång av informationssystem etc på arbetsplatsen. mialin Thn maj 15

14 Fler kärnkompetenser Programme & Service Management – styrning och utveckling av verksamheten. Innefattar kvalitetssäkring, utvärdering, rollfördelning etc Social systems Interventions & Development – vägledaren som förändringsagent. Stödja sökande genom att påtala systemfel, felaktiga beslut etc. Vara den sökandes advokat. Professionalism – professionellt förhållningssätt. Innefattar etiska riktlinjer, kritiskt förhållningssätt, livslångt lärande mm. Reflektion över egna rollen. mialin Thn maj 15

15 ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network EU kommissionen har initierat ett policynätverk för vägledningsfrågor i Europa (2007). Nätverkets syfte: att främja ömsesidigt lärande samt stödja policy inom vägledning stödja implementeringen av europarådets resolution om livslång vägledning samt säkra att vägledning på ett bättre sätt kopplas till övrig europeisk policyutveckling inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

16 Fler begrepp Nya begrepp som Career Adaptibility, employability, career motivation, self- management, career competences växer fram inom forskningen.,, career management skills Hur översätter vi dem? Valklar? valkompetens – karriärmogen… mialin Thn maj 15

17 Ronald Sultana Om CMS Career management skills…
Skills – ngt, man kan mäta? Värdera? En ”learning outcome”? Godkänd – Underkänd? För vem? Att lägga ansvaret för ekonomiska/strukturella problem på individen? ”Responsibilization” Individen har inte lärt sig sina CMS? mialin Thn maj 15

18 Ronald Sultana Om CMS Career Education Career Learning Portfolio (CLP)
Jmf pdp (Personal Developement Plan) Jmf pap (Personal Action Planning) Synliggör processer Fritt från värderingar Integrerat i kursplaner mialin Thn maj 15

19 Career Management VÄGSKÄL Skills UTSIKT INSIKT SAMSPEL VALSKÄL
Förändringsvilja SAMSPEL INSIKT Kunskap om sig själv UTSIKT Kunskap om omvärlden Definition: Ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt för individer (och grupper) att samla, analysera, sätta samman och organisera det egna jaget (självinsikt), utbildnings- och yrkesinformation, samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och klara övergångar/växlingar i livet. VALSKÄL FRAMSIKT Vart vill jag? GENOMFÖRA Handling mialin Thn maj 15

20 Det smala perspektivet
Från konstruktivistisk perspektiv till ett mer socialkonstruktivistiskt.. (Från Peavy – till Savickas m.fl.) Från matchningsteorier till ”Planned happenstance” och Chaosteori” (Mitchell, Krumboltz & Levin, Pryor & Bright) Mer ”effektivitet” – CIP, Cognitive informations processing..? (Sampson m.fl) mialin Thn maj 15

21 Hur beredd… inför problemlösning – beslut..
Complexity (high) Low readiness Moderate readiness High degree of Moderate to low degree support needed of support needed (Individual Case (Brief Staff-Assisted Managed Services) Services) Capability (low) (high) Moderate readiness High readiness Moderate to low degree No support needed of support needed (Self-Help mode) (Brief Staff-Assisted Services) (low) Mia Lindberg Malmö högskola

22 Via e-post, facebook, skype Mer omfattande kartläggning
Olika service… Klientbesök Via e-post, facebook, skype Klientbesök Kort kartläggning På egen hand eller med VGL Mer omfattande kartläggning Hjälp till självhjälp Handlett stöd av VGL i öppen miljö Enskilda fördjupade samtal med VGL Differentierat tjänsteutbud Mia Lindberg Malmö högskola

23 Studentmötet Ofta inspirerat av konstruktivism och den narrativa berättelsens betydelse Hur ser det ut i praktiken? Hur har ni era samtal? Vad är nytt? När tränade du in ngn liten ny metod senast? Hur påverkas våra samtal av att 86% av åldersgruppen år använder mobilen för internet… mialin Thn maj 15

24 Metoder – politik och praktik
Forskning och erfarenheter E-vägledning Australien- Career Counselling by E-Career Services Symposium England – Managinge E-Guidance wtihin HE Digital technologies in career education and guidance. Danmark - Evejledning Finland – How do CGC experience social media in Career services Aktuell forskning? Webinars, Sampson, etiska riktliner… mialin Thn maj 15

25 Defining social media Defining social media
Kettunen.J, Vuorinen.R; Sampson J. Jr (2013) Content Community Social media Web 2.0 “Social media is a process, where individuals and groups build up a common understanding and meanings with contents, communities and web 2.0 technology.” Sources: Kangas et al. (2007) and Ahlqvist et al (2010) mialin Thn maj 15

26 Defining social media Defining social media
Kettunen.J, Vuorinen.R; Sampson J. Jr (2013) “form of communication which makes use of information networks and information technology and deals with content created by users in an interactive way and in which interpersonal relationships are created and maintained” Source: Finnish Terminology Center (2010) mialin Thn maj 15

27 Career practitioners´ ways of experiencing social media in career services
medium for one-to-one communication interactive working space impetus for paradigm change and reform means for delivering information Kettunen, J., Vuorinen, R., Sampson, J. P., Jr. (2013). Career practitioners ways of experiencing social media. mialin Thn maj 15

28 Career practitioners conceptions of competency for social media in career services
Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr. Vuorinen, R. (2013). Career Practitioners Conceptions of Competency for Social Media in Career Services

29 Slutsatser? Inte hänt så mycket…men.. Viktigt att skilja på
vägledares inställning/förmåga och de sökandes behov/förmåga, de möjligheter som IKT kan ge samt Kunskaper om IKT hos bägge målgrupper. Ofta läggs dessa perspektiv samman, äpplen och päron.. mialin Thn maj 15

30 Normer och värderingar
Vad är nytt? Hur ska hen bemötas? Fokus på genus? Fokus på norm, dikotomier, särskiljning… Fokus på intresse och inte på ointresse Fokus på det som är utanför oss och inte det som är inom oss… mialin Thn maj 15

31 Med bagaget in i studierna
Låt kommunikationen och öppenheten vara i centrum Synliggör studenternas erfarenheter och intentioner Bli bekräftad och sedd…

32 Största utmaningen att blicka in för att bättre blicka ut…
We don´t see things as they are We see things as we are (Anais Nin) mialin Thn maj 15

33 SYV utbildningen i Malmö
Nya kurser på programmet Coaching i omställning och rehabilitering Organisation och ledarskap Vägledning i ett normkritiskt perspektiv 15 hp, masters, inriktning pedagogik kommer att erbjudas genom from ht 16 Intensive course ICT, 5 ECTS Jyväskylä, 5 dagar, som 16. Uppdragsutbildningar via Skolverket: Kvalitetsutveckling i studie- och yrkesvägledning Genusmedveten vägledning Studie- och yrkesvägledning i ny tid Mångkulturell vägledning Arbetsmarknadskunskap mialin Thn maj 15

34 European Lifelong guidance network www.elgpn.eu NICE
Network for innovation in Career Guidance and Counselling in Europé. IAEVG International association for Educational and Vocational Development NCDA National Career Development Association mialin Thn maj 15

35 Kontakt mialin Thn maj 15


Ladda ner ppt "Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför?"

Liknande presentationer


Google-annonser