Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning i en ny tid Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför? mialin Thn maj 15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning i en ny tid Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför? mialin Thn maj 15."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning i en ny tid Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför? mialin Thn maj 15

2 Mia Lindberg Min bakgrund Studie- och yrkesvägledarexamen Fil mag pedagogik Yrkesmässig handledning Kön och etnicitet Samtal och kommunikation Gruppvägledning och process Specialisering – nätbaserad kommunikation Arbetsmarknadsverket regionala och nationella projekt Arbetslivsinriktad rehab Nätuniversitetets myndighet (NSHU) Högskola Adjunkt, Malmö högskola Eget företag Privat anställd, Karriärförlaget Författare - Brytpunkter

3 Studenten av idag – myt eller verklighet Övergång gymn – högskola Nya pedagogiska landskap Lärstilar Breddad rekrytering och inkludering Framtidens digitala studenter Att studera med funktionsnedsättning Vägledning – i en ny tid??? mialin Thn maj 15

4 Vägledning i en ny tid - Vad är nytt? En filosofisk betraktelse… mialin Thn maj 15  Det breda vägledningsperspektivet - Vad händer internationellt och inom Europa  Det smala vägledningsperspektivet  Samtalet  Smått och gott…

5 Det breda perspektivet Vad händer ute i världen www.iaevg.org Gideon Arulmani Hur påverkar det oss? Vad händer i Europa www.nice-network.eu www.elgpn.eu mialin Thn maj 15

6 Gideon Arulmani Meeting Contemporary Career Gudiance Needs in a world where geography is history mialin Thn maj 15

7 Gideon Arulmani  Vägledning i det mångkulturella samhället  För vem utvecklas vägledning och i vilket kontext  Västkulturens möte med andra kulturer  Indien, ett av världens mest snabbväxande ekonomier…  Man väljer med statusetikett – fördelar och nackdelar… mialin Thn maj 15

8 Gideon Arulmani

9 Möta nya grupper med ”andra” behov Migrationsbakgrund Äldre Nyutexaminerade utan arbete ”Vanliga” Får mig att associera…. Cognitiv informations processing, CIP Sampson m.fl mialin Thn maj 15

10 NICE Network for Innovation i Career Gudiance & Counselling in Europe Akademiskt nätverk, 45 lärosäten, 29 länder i samverkan kring forskning och utveckling. Bildades 2009, finansieras via EUs program för ”Life long Learning”. mialin Thn maj 15

11

12 Vägleda normfritt? mialin Thn maj 15

13 Vad står begreppen för? mialin Thn maj 15  Career Counselling – vägledning i snäv bemärkelse. Stödja sökande för att förstå sin situation, arbeta mot lösningar och fatta beslut  Career Education – vägledning i vid bemärkelse. Utveckla valkompetens (career management competence) hos sökande som de behöver för att klara framtida karriärbeslut. Innefattar undervisning och gruppaktiviteter.  Career Information & Assesment – information och kartläggning. Stödjer sökande i att kartlägga behov och koppla dessa till information om möjligheter, krav etc. Innefattar systematisk genomgång av informationssystem etc på arbetsplatsen.

14 Fler kärnkompetenser mialin Thn maj 15  Programme & Service Management – styrning och utveckling av verksamheten. Innefattar kvalitetssäkring, utvärdering, rollfördelning etc  Social systems Interventions & Development – vägledaren som förändringsagent. Stödja sökande genom att påtala systemfel, felaktiga beslut etc. Vara den sökandes advokat.  Professionalism – professionellt förhållningssätt. Innefattar etiska riktlinjer, kritiskt förhållningssätt, livslångt lärande mm. Reflektion över egna rollen.

15 EU kommissionen har initierat ett policynätverk för vägledningsfrågor i Europa (2007). Nätverkets syfte: att främja ömsesidigt lärande samt stödja policy inom vägledning stödja implementeringen av europarådets resolution om livslång vägledning samt säkra att vägledning på ett bättre sätt kopplas till övrig europeisk policyutveckling inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network

16 Fler begrepp mialin Thn maj 15  Nya begrepp som Career Adaptibility, employability, career motivation, self- management, career competences växer fram inom forskningen.,, career management skills  Hur översätter vi dem? Valklar? valkompetens – karriärmogen…

17 Ronald Sultana Om CMS Career management skills…  Skills – ngt, man kan mäta? Värdera?  En ”learning outcome”? Godkänd – Underkänd?  För vem? Att lägga ansvaret för ekonomiska/strukturella problem på individen? ”Responsibilization”  Individen har inte lärt sig sina CMS? mialin Thn maj 15

18 Ronald Sultana Om CMS Career Education Career Learning Portfolio (CLP) Jmf pdp (Personal Developement Plan) Jmf pap (Personal Action Planning) Synliggör processer Fritt från värderingar Integrerat i kursplaner mialin Thn maj 15

19 VÄGSKÄL Förändringsvilja INSIKT Kunskap om sig själv UTSIKT Kunskap om omvärlden VALSKÄL FRAMSIKT Vart vill jag? GENOMFÖRA Handling SAMSPEL Definition: Ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt för individer (och grupper) att samla, analysera, sätta samman och organisera det egna jaget (självinsikt), utbildnings- och yrkesinformation, samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och klara övergångar/växlingar i livet. Career Management Skills mialin Thn maj 15

20 Det smala perspektivet  Från konstruktivistisk perspektiv till ett mer socialkonstruktivistiskt.. (Från Peavy – till Savickas m.fl.)  Från matchningsteorier till ”Planned happenstance” och Chaosteori” (Mitchell, Krumboltz & Levin, Pryor & Bright)  Mer ”effektivitet” – CIP, Cognitive informations processing..? (Sampson m.fl) mialin Thn maj 15

21 Hur beredd… inför problemlösning – beslut.. Mia Lindberg Malmö högskola Complexity (high) Complexity (high) Low readiness Moderate readiness Low readiness Moderate readiness High degree of Moderate to low degree High degree of Moderate to low degree support needed of support needed support needed of support needed (Individual Case- (Brief Staff-Assisted (Individual Case- (Brief Staff-Assisted Managed Services) Services) Managed Services) Services) Capability Capability (low) (high) (low) (high) Moderate readiness High readiness Moderate readiness High readiness Moderate to low degree No support needed Moderate to low degree No support needed of support needed (Self-Help mode) of support needed (Self-Help mode) (Brief Staff-Assisted (Brief Staff-Assisted Services) Services) (low) (low)

22 Olika service… Mer omfattande kartläggning Klientbesök Hjälp till självhjälp Handlett stöd av VGL i öppen miljö Enskilda fördjupade samtal med VGL På egen hand eller med VGL Kort kartläggning Differentierat tjänsteutbud Mia Lindberg Malmö högskola Klientbesök Via e-post, facebook, skype

23 Studentmötet Ofta inspirerat av konstruktivism och den narrativa berättelsens betydelse Hur ser det ut i praktiken? Hur har ni era samtal? Vad är nytt? När tränade du in ngn liten ny metod senast? Hur påverkas våra samtal av att 86% av åldersgruppen 26-35 år använder mobilen för internet… mialin Thn maj 15

24 Metoder – politik och praktik Forskning och erfarenheter E-vägledning Australien- Career Counselling by E-mail E-Career Services Symposium England – Managinge E-Guidance wtihin HE Digital technologies in career education and guidance. Danmark - Evejledning Finland – How do CGC experience social media in Career services Aktuell forskning? Webinars, Sampson, etiska riktliner… mialin Thn maj 15

25 “Social media is a process, where individuals and groups build up a common understanding and meanings with contents, communities and web 2.0 technology.” Sources: Kangas et al. (2007) and Ahlqvist et al (2010) Defining social media Kettunen.J, Vuorinen.R; Sampson J. Jr (2013) mialin Thn maj 15

26 Defining social media  “form of communication which makes use of information networks and information technology and deals with content created by users in an interactive way and in which interpersonal relationships are created and maintained” Source: Finnish Terminology Center (2010) Defining social media Kettunen.J, Vuorinen.R; Sampson J. Jr (2013) mialin Thn maj 15

27 Career practitioners´ ways of experiencing social media in career services Kettunen, J., Vuorinen, R., Sampson, J. P., Jr. (2013). Career practitioners ways of experiencing social media. means for delivering information medium for one-to-one communication interactive working space impetus for paradigm change and reform mialin Thn maj 15

28 Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr. Vuorinen, R. (2013). Career Practitioners Conceptions of Competency for Social Media in Career Services Career practitioners conceptions of competency for social media in career services

29 Slutsatser? Inte hänt så mycket…men.. Viktigt att skilja på vägledares inställning/förmåga och de sökandes behov/förmåga, de möjligheter som IKT kan ge samt Kunskaper om IKT hos bägge målgrupper. Ofta läggs dessa perspektiv samman, äpplen och päron.. mialin Thn maj 15

30 Normer och värderingar Vad är nytt? Hur ska hen bemötas? Fokus på genus? Fokus på norm, dikotomier, särskiljning… Fokus på intresse och inte på ointresse Fokus på det som är utanför oss och inte det som är inom oss… mialin Thn maj 15

31 Med bagaget in i studierna  Låt kommunikationen och öppenheten vara i centrum  Synliggör studenternas erfarenheter och intentioner  Bli bekräftad och sedd…

32 Största utmaningen att blicka in för att bättre blicka ut… mialin Thn maj 15 We don´t see things as they are We see things as we are (Anais Nin)

33 SYV utbildningen i Malmö mialin Thn maj 15 Nya kurser på programmet Coaching i omställning och rehabilitering Organisation och ledarskap Vägledning i ett normkritiskt perspektiv Uppdragsutbildningar via Skolverket: Kvalitetsutveckling i studie- och yrkesvägledning Genusmedveten vägledning Studie- och yrkesvägledning i ny tid Mångkulturell vägledning Arbetsmarknadskunskap 15 hp, masters, inriktning pedagogik kommer att erbjudas genom from ht 16 Intensive course ICT, 5 ECTS Jyväskylä, 5 dagar, som 16.

34 ELGPN European Lifelong guidance network www.elgpn.eu NICE Network for innovation in Career Guidance and Counselling in Europé. http://www.nice-network.eu/http://www.nice-network.eu/ IAEVG International association for Educational and Vocational Development www.iaevg.org NCDA National Career Development Association www.ncda.org mialin Thn maj 15

35 Kontakt mialin Thn maj 15 mia.lindberg@mah.se mia.lindberg@swipnet.se


Ladda ner ppt "Vägledning i en ny tid Vägledning i en ny tid Vilka utmaningar står vi inför? mialin Thn maj 15."

Liknande presentationer


Google-annonser