Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till dialog 20 maj 2015 Mölndal. Vilka vi är Anna Tiger (S2020) Maria Lundgren Dellgran (Ung & Trygg) Adam Nilsson (S2020) Bernard le Roux.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till dialog 20 maj 2015 Mölndal. Vilka vi är Anna Tiger (S2020) Maria Lundgren Dellgran (Ung & Trygg) Adam Nilsson (S2020) Bernard le Roux."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till dialog 20 maj 2015 Mölndal

2 Vilka vi är Anna Tiger (S2020) Maria Lundgren Dellgran (Ung & Trygg) Adam Nilsson (S2020) Bernard le Roux (S2020) Emilie Widarsson (Preera) Anteckningar: otek 2

3 Dagens program Check-in Vad är dialog? Svar utifrån olika perspektiv Samtalstyper – är alla samtal dialog? En modell för att prata om dialog och inflytande Ett större perspektiv FIKA Ett lärande samtal: när perspektiv bryts mot varandra Nejet – värde i minoritetsrösten Check-out LUNCH Anteckningar: otek 3

4 Syftet med dagens seminarium Att etablera ett gemensamt språk Att smaka på olika sätt att föra samtal Att skapa samtal horisontellt i staden Anteckningar: otek 4

5 Ett stöd Anteckningar: otek 5

6 Check-in Vad heter du? Vad jobbar du med? Vad inspirerade dig att komma hit idag? Något som du behöver för att dagen skulle fungera för dig Ingen turordning. Säg något när du känner dig redo Bra om alla säger något En kort summering Anteckningar: otek 6

7 Vad är dialog? En insamling av olika perspektiv (olika sätt att se på begreppet) Fundera en stund Dela med dig till gruppen En uppsamling Anteckningar: otek 7

8 Teori Anteckningar: otek 8

9 Samtalstyperna Konsultation Diskussion /debatt Diskussion /debatt Lärande dialog Information Vi vill att ni ska veta något / förstå oss Vi vill veta vad ni tycker, tänker,(känner) Vem har rätt? Samtal från låsta positioner. Argument för att övertyga /vinna. Vi tänker tillsammans. Vilka perspektiv finns? Vad kan vi lära från dem? Vi fördjupar oss - känslor, upplevelser, omedvetna former och strukturer 9 Anteckningar:

10 En modell för att prata om inflytande Ökande grad av lyssnande från makthavare Ökande grad av inflytande för dem som lyssnas på 10 Anteckningar: Låg grad av lyssnande Hög grad av lyssnande Makthavaren fattar ensamt beslutet och är ensamt ansvarig Makthavaren delar makt och ansvar för beslutet

11 En modell för att prata om inflytande Distans Närhet Delar inte beslutsmakt och ansvar Begränsning av beslutsämnen, process och/eller deltagare Berörda är med i beslut om innehåll och process. Mångfald av perspektiv eftersträvas. Beslutsfattare hör berörda men bestämmer själv hur stor påverkan ska vara Beslutsfattaren bestämmer – med liten eller ingen inblandning av berörda Delar beslutsmakt och ansvar 11 Anteckningar:

12 Government Nationalstaten Governance Flernivå - partnerskap Disorder Påve Kyrka Kung Städer Feudal herrar Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland Krigsherrar / Maffia Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Vår tids stora samhällsomdaning Källa: Hans Abrahamsson Bakgrundskontext för stadens dialogarbete Städer - nav för socioekonomisk och kulturell utveckling Staten har kontroll över landets utveckling Manöverutrymmet minskar för staten, ökar för städer. Städer återigen viktiga nav för utveckling.

13 Vår tids stora samhällsomdaning Källa Hans Abrahamsson Michelle Holliday mfl Den industriella åldern – byråkratiska/mekaniska system Präglat av tänkande utifrån hierarkiska ”kommandostyrda” linjeorganisationer, och linjära orsak-verkan-samband Nätverkssamhälle Präglat av tänkande utifrån partnerskap, ömsesidigt påverkande dynamiska samband, självorganisering och komplexitet Anteckningar: 13 GovernmentGovernance Flernivåstyrning

14 Tre pågående processer: Globalisering Urbanisering Transnationell migration Sammanflätning: De tre processerna – kan bara förstås i ljuset av varandra Den globala utvecklingen med den lokala Vår tids stora samhällsomdaning

15 Göteborgs principer för medborgardialog 15 Anteckningar: Fyra bakomliggande skäl att fördjupa stadens arbete med medborgardialog: Arbeta mer verksamt med komplexa samhällsfrågor Bidra till ökad social hållbarhet Öka förtroendet för hur staden styrs (Demokrati kräver legitimitet och förtroende) Öka effektiviteten i Göteborgs Stads service (Rapport 1”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” – Göteborgs Stad)

16 Prio-mål: Hela staden socialt hållbar 16 Skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg ska minska – hela staden ska bli socialt hållbar Medskapande från medborgarnas sida ses som en nyckel för att lyckas med målet WHOs ”Marmot-rapporten” (2008): Kopplar delaktighet till hälsa. ”Det handlar om delaktighet, både faktisk och upplevd delaktighet spelar roll. Känslan av tillhörighet och delaktighet är en viktig förutsättning för hälsa.” Wilkinson och Pickett (Jämlikhetsanden, 2009): Kopplar minskade klyftor med ökad hälsa och social hållbarhet. ”Jämlika samhällen är i stort sett uteslutande bättre än ojämlika. Människor mår bättre, lever längre, kriminaliteten minskar, fetman är mindre utbredd och tryggheten ökar.”

17 Göteborgs principer för medborgardialog 1.Perspektiven om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen 2.Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna 3.När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda 4.Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande 5.Barnens rätt att komma till tals ska särskilt beaktas 6.Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas 7.De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet Anteckningar: otek 17

18 FIKA Anteckningar: otek 18

19 Ett lärande samtal 1.Synliggör och namnge polariteten 2.Argumentera allihop från samma sida, byt sida (max 2-3 ggr per sida) Observera att alla argumenterar från båda sidor. Påminn om att Du kan fritt röra dig mellan perspektiven. 3.Reflektera: ”Vad träffade mig/vilken insikt har jag fått?” Obs uttryck i jag-form 4.Uppsamling av gruppens insikter 5.Ett beslut eller intention som grundar sig på insikterna Anteckningar: otek 19

20 Nejets visdom – värdet i minoritetsrösten Nejet: – de som inte håller med majoriteten – den tveksamma rösten I nejet eller minoritetsrösten finns ofta visdom för majoriteten Att marginalisera nejet skapar ofta motstånd Anteckningar: otek 20

21 Gruppsamtal: Dialogens nej Synliggör nejet Sprida den Anteckningar: otek 21

22 Checka-ut Två frågor Vad tar jag med mig? Vad blir mitt nästa konkreta steg? Fundera en stund Dela med dig till samtalsgruppen Anteckningar: otek 22

23 Kom ihåg Nästa introduktionsseminarium 26 maj Och även … · 3 juni (80 deltagare) introduktion / introduktion / Anteckningar: otek 23

24 Extra bilder Anteckningar: otek 24

25 Vad är dialog? Några definitioner ”Dialog kommer från grekiska; dialogos och betyder genom (dia) ordet (logos)eller mening genom ord.” (Pruitt, B., & Thomas, P. (2007). Democratic Dialogue: A handbook for practitioners) En metod för att tänka och reflektera tillsammans (William Isaacs: Dialog: konsten att tänka tillsammans) “The critical quality of dialogue lies in that participants come together in a safe space to understand each other’s viewpoints in order to develop new options to address a commonly identified problem ” (Resultatet av en enkätundersökning av UNDP personal (United Nation Development ) “Dialogue is a process of genuine interaction through which human beings listen to each other deeply enough to be changed by what they learn.” (Hal Saunders of the International Institute for Sustained Dialogue and the Kettering Foundation) Anteckningar: otek 25

26 Medborgardialog och brukardialog ”Medborgardialog är en del av den politiska styrningen där strukturerad dialog används som ett tydligt inslag inför beslut i kommunen” ”Brukardialog eller brukarinflytande avser kommunens specifika tjänster och service till sina invånare. Med hjälp av brukardialog kan tjänster och service förbättras och utvecklas. ” (Rapport 1”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” – Göteborgs Stad) Anteckningar: otek 26

27 Dialogens riktningar Anteckningar: otek Med medborgare Med varandra Med beslutsfattare Som flöde 27

28 Var kan inflytande ske? Politiska vision och mål Politiska beslutUnderlag för beslut Genomförande av beslut Anteckningar: otek 28

29 Hållbarhet Mångfald Sammanhållning Relation Medskapande/självorganisering Anteckningar: otek 29 Källa och inspiration: Michelle Holliday


Ladda ner ppt "Introduktion till dialog 20 maj 2015 Mölndal. Vilka vi är Anna Tiger (S2020) Maria Lundgren Dellgran (Ung & Trygg) Adam Nilsson (S2020) Bernard le Roux."

Liknande presentationer


Google-annonser