Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping."— Presentationens avskrift:

1 Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping.
Trygga Eskilstunas trygghetsråd Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping. Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef, Nyköping Anna Hesselgren, säkerhetssamordnare, Nyköpings kommun

2 Djävla hora…. Student…. Trasig busskur…

3

4 Livshotande skador för student
TROLLHÄTTAN En student skadades allvarligt i torsdags under studentfirande på ett lastbilsflak.

5 Drunkningsolycka på Djurgården
En ung man avled i en drunkningsolycka i anslutning till ett studentfirande på Djurgården i Stockholm. Ett studentflak parkerade nära vattnet när studenter tillsammans med vänner gick ner för att bada. Mannen försvann under vattenytan och fick hjälpas upp på land. Efter hjärt-och lungräddning fördes mannen till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Flera skadade efter olyckor på studentflak Två pojkar har skadats allvarligt i samband med studentfirande. Ytterligare två ungdomar har under dagen fått föras till sjukhus efter att ha ramlat av från studentflak.

6

7

8

9

10 Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping.
Trygga Eskilstunas trygghetsråd Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping. Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef, Nyköping Anna Hesselgren, säkerhetssamordnare, Nyköpings kommun

11 ANNA

12 ANNA Kuststad 10 mil söder om Stockholm Tjänstemannastad Antal hushåll är ca Antalet invånare är ca varav HÖG INFLYTTNING. Mål på 700 nya kommunmedborgare per år. Stor trångbodhett i vissa områden Unik skolsatsning hösten 2014 nya högstadieskolan - integrationssatsning bor i centralorten Nyköping Antalet arbetstillfällen Ca 5000 företag finns registrerade i Nyköpings kommun I kommunen finns villor 5 500 bostadsrätter 8 700 hyresrätter och 2 800 fritidshus. 170 nya bostäder färdigställs. Total landareal är km2 Krogbränder Polismord Hög arbetslöshet i Södermanland Låg utbildningsnivå (båda jämfört med landet)

13 ANNA

14 Nyköpings kommuns organisation
ANNA

15 Kommunens säkerhetsavdelning
6 säkerhetssamordnare Brottsförebyggande Internt skydd Krishantering ANNA

16 2008 ANNA

17 Samverkansavtal kommun/polis
ANNA Kort historik! Avtal mellan myndighetschefer Alla Sveriges kommuner skulle ha avtal. 2008 2015: Ny polisorganisation. EN polismyndighet istället för 21 som idag.

18 Hela kedjan Kommunpolisen: kommunens länk in till polismyndigheten
Säkerhetssamordnaren: polisens länk in till kommunen. ANNA Kommunpolisen länken in i polismyndigheten för kommunen (dock inte de som utför allt!) Generalister (kan lite om mycket). Säkerhetssamordnare: hos Räddning och säkerhet (en av sex; internt skydd, krishanteringsfrågor, brottsförebyggande). Länken in i kommunen. Brottsförebyggande arbete –allas ansvar! Vi är samordnare! Viktigt med funktioner istället för personer/eldsjälar. Ska dock inte underskattas.

19 Brottsförebyggande organisation
Styrgrupp STRÅ Brottsföre- byggande gruppen ÖK ANNA Avtalet i centrum Brf-gruppen, arbetsgrupp: Skolchef från skolförvaltningen, Socialchef från socialförvaltningen, Folkhälsostrateg, Teknisk chef, 2 Kommunpoliser, Säkerhetssamordnare brottsförebyggande frågor. 4-5 möten per år Styrgruppen: Förvaltningschefer från respektive förvaltning 4 möten per år STRÅ: politiker, tjänstemän, organisationer, föreningar, företagare 1-2 möten per år

20 Samverkansöverenskommelse
Överenskommelse / Avtal utformade som ”övergripande ramar” Hel mandatperiod Långsiktighet Överenskommelse mellan myndighetschefer – strategisk nivå ANNA Fokus på det vi ser som viktigast över tid. Grundar sig på omvärldsanalys, folkhälsoundersökningar, trygghetsmätningar, polisens strategiska analyser över brotts- och trendutveckling Avtaltiden – politisk ledning i kommunerna skiftar över tid Underlättar långsiktighet – rubbas inte vid interna omorganisationer och ekonomiska prioriteringar hos ”den ene eller andre”. Lova inte för mycket!! En helt annan legalitet än då samverkan byggde på ”enskilda initiativ” mellan eldsjälar på operativ nivå

21 Handlingsplan Operativ nivå (verkstad)
Upprättas inför varje kalenderår Godkänns och fastställs på tjänstemannanivå. ANNA Bygger på identifierade behov efter analyser på kortare sikt – dock alltid inom ramen för problemområden under SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSEN UPPFÖLJNING av årets arbete mot önskad effekt/målbild/målvärden görs under hösten med början direkt efter sommaren. Hur gick det? Vad lärde vi oss? Vad kan vi göra bättre? Under hösten fortsätter samtidigt arbetet genom att ta fram förslag på ny HP för kommande år

22 Exempel på uppdrag under 2015
Skola, Social, Polis (SSP) Klotter och skadegörelse Sociala Insatsgrupper (SIG) Trygg och säker på nätet Tonårsliv, föräldrastöd 100% ren hårdträning Anmälningsinformation Trygghetsvandringar Organiserad brottslighet Medborgarlöfte 2015 Skolans säkerhetsdagar Grannsamverkan Studenten Nattvandring Bättre fest ANNA Översikt, exempel på samverkansområden

23 Student ANNA Har sitt ursprung i att vi såg att studentfirandet blev alltmer urspårat. Samarbete mellan bland annat polis, räddningstjänst, gymnasiekår, teknisk förvaltning, social förvaltning Syftar till att få ett trevligt och säkert studentfirande, sträcker sig över hela läsåret med kulmen på studentdagen

24 Bättre fest Sedan 2009 Årskurs 2 på gymnasiet
”Nya” krogbesökare välkomnas till krogen och får reda på spelreglerna Ordningsvakt och polis föreläser. Kommunen arrangerar ihop med polisen och skolorna

25 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
Skolans säkerhetsdagar Nattvandring Grannsamverkan Ledningens stöd Brottsförebyggande arbete på lokal nivå SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE ”Bättre fest” Nya roller kräver nya grepp Student 2015 ”Vi gör verkstad av samarbetsavtalet” Lokala nätverk

26 Medborgar-löften 2015 ANNA o PETER

27 Närmare medborgarna och ökad enhetlighet
PETER Inriktningsbeslutet innebär att den nya Polismyndigheten både ska komma närmare medborgarna och samtidigt skapa förutsättningar för mer enhetlighet i sättet vi arbetar inom Polisen. Tanken är att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, där chefer får ansvar för verksamhet, ekonomi och kompetens. Och där medarbetare kan fatta beslut som är baserade på de nationella målen – men utifrån sina lokala förutsättningar. Stödfunktionerna organiseras i nya nationella avdelningar, så att arbetsmetoderna i den nya organisationen kan bli mer enhetliga. Men praktiskt stöd i Ekonomi, HR, IT, Juridik, Kommunikation och Utveckling kommer att finnas inom alla polisregioner, på flera orter i landet.

28 7 piloter runt om i landet
TORSBY SUNNE MUNKFORS HAGFORS ANGERED LUND SÖDERTÄLJE, NYKVARN SANDVIKEN ARVIDSJAUR/PITEÅ NYKÖPING, OXELÖSUND PETER Skarpa medborgarlöften tas fram i sju lokalpolis- områden

29 Genomfördes i 5 faser Aug 2014 Jan 2015 PETER 1. PLANERING 2.
EGNA PROBLEMBILDER MEDBORGAR- OCH MEDARBETARDIALOG 3. GEMENSAM PROBLEMBILD OCH ANALYS 4. MEDBORGAR- LÖFTEN 5. UPPFÖLJNING Aug 2014 Jan 2015

30 Vad är lokala medborgarlöften?
Löften till medborgarna från lokalpolisområdet i samverkan med kommunerna/andra lokala aktörer Tidsatta och konkreta aktiviteter Tar sin utgångspunkt i den lokala problembilden Vidareutveckling av befintliga samverkans- överenskommelser Del av lokalpolisområdenas verksamhets- planering PETER

31 Kunskap bygger medborgarlöften
* MEDBORGARDIALOG MEDARBETARDIALOG POLISEN KOMMUNEN PROBLEMBILD MEDBORGARLÖFTEN PETER ANDRA AKTÖRER FORSKNING *Genom t.ex. trygghetsundersökningar och öppna medborgarmöten.

32 Medborgardialog - Forum
Facebook Riktad grupp – Polisvolontärer ”Öppen Plats” – Intervju ”Öppet Forum” Riktad grupp - Invandrarföreningar PETER

33 Medarbetardialog och medborgardialog Frågeställningar
Vad upplever du som störst problem gällande brottslighet/trygghet i Nyköping - Oxelösund? Finns det någon plats som ska prioriteras och i så fall varför? Hur vill du kunna komma i kontakt med polisen? Vilka forum? PETER

34 Problemanalys Orsaksanalys
Polisens egen Problemanalys (KUT Rapport) Medarbetardialoger Medborgardialoger Uppföljning pågående handlingsplaner (Polis-Kommun) 2015 Samverkansöverenskommelser - Medborgarlöften PETER

35 Medborgarlöfte Nyköping 2015 Våld i krogmiljö För att förebygga brott och öka tryggheten lovar vi:
Att polisen ska vistas i krogmiljön med extra bemanning under helger Att polisen ska ta stöd av polisvolontärer i närheten av av av av krogarna Att polisen och kommunen ska göra insatser för att minska minska mängden alkohol och droger Att polisen och kommunen ska erbjuda utbildning för krögar för krögare, ordningsvakter och ungdomar Att polisen och kommunen ska genomföra kontroll och tillsyn på krogarna Att kommunen med hjälp av ungdomsstödjare medverkar i fältarbetet kring krogarna PETER

36 Medskick Bygg vidare på befintlig (god?) samverkan. Se vinsterna!
Ett metodval i ett fortsatt samverkansarbete. Använd befintliga forum. Anpassa efter den egna kommunens förutsättningar. Tydlig organisation och struktur på arbetet, sätt upp ramar för vad som ska ingå i uppdraget. Förankring, beslutsfattare och chefer. Involvera medarbetare i alla samverkande organisationer, avsätt resurser! Jämbördigt förhållande mellan samverkansparter. PETER o ANNA

37 Kontaktuppgifter Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef, Nyköping
Anna Hesselgren, säkerhetssamordnare Nyköpings kommun


Ladda ner ppt "Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping."

Liknande presentationer


Google-annonser