Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11:11 Meet Malmö – detta är bara början (Bilden på oss alla)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11:11 Meet Malmö – detta är bara början (Bilden på oss alla)"— Presentationens avskrift:

1 11:11 Meet Malmö – detta är bara början (Bilden på oss alla)

2 Vad är 11:11 Meet Malmö? Ett dialogforum mellan Malmö stad och representanter från stadens näringsliv som fokuserar på gemensamma insatser för en socialt hållbar utveckling genom till exempel ökad tillväxt och sysselsättning. 11:11 Meet Malmö bygger på några av Malmökommissionens övergripande rekommendationer och är ett nytt arbetssätt som ger förutsättningar för att skapa nya kunskapsallianser.

3 Vad var Malmökommissionen? 2010 tillsattes Malmökommissionen med syfte att: - ta fram vetenskapligt underbyggda förslag på hur hälsoskillnaderna i Malmö ska minskas Malmö stad antog Malmökommissionens två övergripande rekommendationer om: - att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika - att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning.

4 Genom 11:11 Meet Malmö bildas kunskapsallianser

5 Vad är social hållbarhet? I Malmö stad är utgångspunkten för en socialt hållbar utveckling att alla Malmöbor ska ha förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Förutsättningarna för ett jämlikt samhälle är en trygg uppväxt, god utbildning, bra arbete, goda boendemiljöer etc. För att åstadkomma detta krävs samarbeten över gränser, vilket 11:11 Meet Malmö ger möjligheter till.

6 400 näringslivsrepresentanter ville vara med Inbjudan till deltagande i 11:11 Meet Malmö under 2015 gick ut brett: - till näringslivet - till politiker och tjänstemän i Malmö stad - till andra organisationer och myndigheter Initialt deltar drygt 130 personer i processen.

7 Kreativa stormöten leder till prioriteringar och nya arbetssätt Tre stormöten äger rum under 2015 – i maj, juni och september. Två externa processledare ansvarar för arbetet under stormötena. Under stormötena har sex områden prioriterats av deltagarna: - Investeringar - Malmöbornas oförlösta potential - Varumärket och bilden av Malmö - Infrastruktur och bostäder - Rekrytering och matchning - Integrering av näringslivet i utbildningsväsendet Utifrån detta har 12 arbetsgrupper bildats. Var och en av dessa har en ansvarig lagledare. Arbetsgrupperna träffas enskilt mellan stormöte 2 och 3. Vid det tredje stormötet beslutar deltagarna gemensamt vilka initiativ som konkret ska arbetas vidare med för ett socialt hållbart Malmö.

8 Följeforskning PWC svarar för följeforskning kring processen under 2015. Följeforskningen fokuserar på såväl effekter som på processen och samverkan i sig. Följeforskningen ska fungera som ett löpande processtöd, men också bidra med utvärdering av arbetet vid 2015 års slut.

9 Se filmen om 11:11 Meet Malmö Mer information finns på www.malmobusiness.com/1111 www.malmobusiness.com/1111


Ladda ner ppt "11:11 Meet Malmö – detta är bara början (Bilden på oss alla)"

Liknande presentationer


Google-annonser