Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bör servicen i framtiden se ut för äldre? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bör servicen i framtiden se ut för äldre? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten1."— Presentationens avskrift:

1 Hur bör servicen i framtiden se ut för äldre? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten1

2 Äldrevård  Äldre människors rättigheter är desamma som alla andra åldersgruppers rättigheter.  Ta hänsyn till den äldre personens egna livsval och respektera dennes fria vilja. –Vågar vi ta risker?  Stödja självbestämmanderätten så långt det är möjligt, inklusive genom anpassning av det egna hemmet, hjälpmedel eller rehabiliterande vård. 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten2

3 Äldrevård  Sätta in hälsofrämjande åtgärder på ett tidigt stadium och att förebygga åldersrelaterade sjukdomar. –Rehabilitering hör till vem?  Förebygga social isolering. –Föra hem all service?  Svara mot behovet av vård och omsorg. –Utvärdering av vårdbehovet (var, vem) 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten3

4 Äldrevård  Att den äldre personen kan välja mellan olika alternativ.  Väntetiden får inte vara lång. –Läkare, akut vård, rehabilitering  Helhetsansvaret över vården –Vem har det?  Hemvård, hemsjukvård, nattpatrull, städ, mat, mm. 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten4

5 Äldrevård  En väl fungerande vård och omsorg för äldre måste utgå från de behov som den enskilda individen har. –Vad är dagens boende? ”Suomen paras vanhainkoti”  Det kräver att personalen måste vara välutbildad.  För att skapa en bra äldreomsorg krävs kompetens i form omvårdnad, rehabilitering, social omsorg och medicin i betydligt högre omfattning än vad som finns idag. 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten5

6 Äldrevårdsstigen  Primärvården är basen – väntetiderna, akut hjälp  Närståendevård  Stödservice: städning, mat, ärenden utanför hemmet –Färdtjänst?  Hemvården, ansvarsfrågorna –Akuta situationer  Serviceboende –Möjlighet att påverka sin vardag –Kan vi svara mot vård och omsorgsbehovet? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten6

7 Äldrevårdsstigen  Effektiverat boende – möjlighet att leva –Vardagen ur vems synvinkel –Äkta par? –Livskvalitet eller bara vård?  Intervall vård? –När, för vem, hur snabbt? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten7

8 Diskussionen går….  Äldreomsorgsdebatten präglas idag av oro.  Har vi råd att tar hand om de äldre.  Äldre människornas andel ökar – ökande kostnader?  Vad producerar våra vårdkedjor?? –Sjukhuset, HVC –Hemvårdens flexibilitet 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten8

9 Diskussionen går….  Vi måste bli ärligare med vad framtidens äldreomsorg faktiskt kan innehålla och vad vi kan utlova.  Trots oron kring framtiden finns ingen som har något bra svar på frågan hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden. –Vågar vi föra diskussionen om prioritet? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten9

10 Vad vill vi ha?  En äldreomsorg där människor får möjlighet att fortsätta vara individer med fria val? –Vad får vi välja? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten10

11 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten11

12 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten12

13 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten13


Ladda ner ppt "Hur bör servicen i framtiden se ut för äldre? 27.7.2015Aija Ström, Chef för social- och hälsovårdsenheten1."

Liknande presentationer


Google-annonser