Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska aspekter 1 Web Services --rättsliga aspekter— SERVIAM Nicklas Lundblad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska aspekter 1 Web Services --rättsliga aspekter— SERVIAM Nicklas Lundblad."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska aspekter 1 Web Services --rättsliga aspekter— SERVIAM Nicklas Lundblad

2 Juridiska aspekter 2 Grundförutsättning Juridik är alltid billigare före katastrofen. WS är ett ganska outforskat, men inte otillgängligt område ur ett rättsligt perspektiv. Det krävs breda och explorativa undersökningar av de rättsliga frågor som uppkommer i samband med WS, med konkreta fall.

3 Juridiska aspekter 3 Grundförutsättning Detta är ett lösbart problem. –Det går att minska de förväntade riskerna och de förväntade rättsliga kostnaderna. –Det finns kostnadseffektiva sätt att göra detta på.

4 Juridiska aspekter 4 Medvetenheten idag? ” Web service is a software system designed to support interoperable machine- to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine- processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web- related standards.” (W3C tentative definition of WS)

5 Juridiska aspekter 5 Juristen undrar Var är rättssubjekten? Vem äger? Vem ansvarar? Vem avtalar?

6 Juridiska aspekter 6 Medvetenheten idag? ” A large manufacturer has built a business based on providing “specialty” and custom fabricated plastics components on a spot and contract basis. Its role in the middle of the supply chain—between commodity suppliers like refiners and the plants of manufacturers like consumer packaged goods concerns—requires that the company manage relationships with multiple business partners and even act as an intermediary between its suppliers and customers. In order to increase its value to partners by providing visibility into supply and demand, as well as reduce its own costs of managing inventory and logistics, the company has embarked upon a program of automating a largely manual process of communicating with its suppliers using web services-based interfaces to the key applications.” (UDDI Scenario)

7 Juridiska aspekter 7 Juristen undrar Hur då? Med vilka avtal? Hur binds man?

8 Juridiska aspekter 8 Bakgrund (1)

9 Juridiska aspekter 9 Kartläggning av problem Mål: hitta verkliga och intressanta problem som förmodligen kan lösas. Resultat: en problemkatalog.

10 Juridiska aspekter 10 Problemkatalog 2. Ansvarsfrågor 3. Personlig integritet 4. Immaterialrätt 5. Förvaltningsrättsliga frågor 6. Informationsrättsliga frågor 7. Elektroniska signaturer 1. Avtalsrättsliga frågor 8. Övriga frågor…

11 Juridiska aspekter 11 Problemkatalog 1. Avtalsrättsliga frågor Två typer: Intrasystematiska Hur sluts ett avtal i systemet? När är parterna bundna? Vilken bevisning säkras? Hur sker avtalsutfyllnad? Intersystematiska Vilken web service’s avtal gäller? (jurisdiktion m.m.) Vem kan binda en part (agenter m.m.)? Hur ser sedvana och handelsbruk ut? Vi behöver utveckla sedvanor och handelsbruk för WS!

12 Juridiska aspekter 12 Avtalsrätt

13 Juridiska aspekter 13 Problemkatalog 2. Ansvarsfrågor Vad händer om något går fel? Om en web service inte är tillgänglig? Om en web service inte utför det den utlovar? Om en web service inte är det den utger sig för att vara? Om en web service orsakar tredje man skador?

14 Juridiska aspekter 14 Kontrakt? SSDL m.m.

15 Juridiska aspekter 15 Kontrakt? Ett case…(1)

16 Juridiska aspekter 16 Kontrakt? Ett case…(2)

17 Juridiska aspekter 17 Kontrakt? Ett case…(3)

18 Juridiska aspekter 18 Kontrakt? Ett case…(4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Get weather report for all major cities around the world. - Get all major cities by country name(full / part). - - Get weather report for all major cities around the world. - Get all major cities by country name(full / part). - - Get weather report for all major cities around the world. - Get all major cities by country name(full / part). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 Juridiska aspekter 19 Ansvarsfrågor

20 Juridiska aspekter 20 Problemkatalog 3. Personlig integritet Hur hanteras den personliga information som utbyts? Om en web service ligger i icke-EU land? Om en web service tillhandahålls av tredje man? Om en web service vill tillhandahålla personuppgifter? Om en web service lagrar personuppgifter? (lokalisering, kunddata, betalningsdata…säkerhet, accesrätt m.m.) Vi behöver ”privacy policies” för web services!

21 Juridiska aspekter 21 Web services och integritet

22 Juridiska aspekter 22 Problemkatalog 4. Immaterialrätt Vem har upphovsrätt/patenträtt till en WS? Vad är patenterbart? Vad kan skyddas av upphovsrätten? Vad kan skyddas av databasrätten sui generis? Vad händer om en WS hanterar skyddat material? (Ansvar?) Vem har licenser/patent idag? För vad? USA vs EU. Vi behöver utreda immaterialrättens påverkan på WS!

23 Juridiska aspekter 23 Vi vet inte!

24 Juridiska aspekter 24 Immaterialrätt?

25 Juridiska aspekter 25 Problemkatalog 5. Förvaltningsrättsliga frågor Vad betyder det att en WS används i offentlig sektor? Offentlighetsprincipen Säkerhetsfrågor (personuppgifter, sjukvård) Filtreringsfrågor (accessrättigheter) Vi måste utreda effekterna på e- förvaltningen!

26 Juridiska aspekter 26 Problemkatalog 6. Informationsrättsliga frågor Är en WS en ”informationssamhällestjänst” i lagens om elektronisk handel mening? Def: ” tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare[…]” Sannolikt svar: JA! Vad är konsekvenserna? (Informationsplikt m.m.) Uppfyller existerande discovery-standarder (UDDI et cetera) de informationsplikter som lagen om e-handel stadgar? Övriga regler? (Är en WS-beskrivning rättsligt bindande? Hur? När?) Vi måste utreda om WS är IS och vad det betyder! Det är av vikt i hela EU.

27 Juridiska aspekter 27 Problemkatalog 7. Elektroniska signaturer & säkerhet. När vi säkrar WS, gör vi det då på ett sätt som är kompatibelt med lagen om elektroniska signaturer? XML-signatures vs e-signaturer i EU Vilka krav på WS säkerhet finns i de olika lagar som WS omfattas av? (PUL, nya LOU m.m.) Vid utformningen av säkerhet för WS måste vi arbeta med rättsliga aspekter på dessa frågor.

28 Juridiska aspekter 28 Problemkatalog 8. Övriga frågor. Marknadsrätt Skadeståndsrätt i stort Medierätt (utgivaransvar?) Företagshemligheter Redovisningsrätt Jurisdiktion… …

29 Juridiska aspekter 29 Lösningsförslag I Standardavtalsutveckling –Ett urval olika standardavtal för att… …strukturera frågorna. …skapa handelsbruk & sedvana. …skapa medvetenhet. –Former Som WS? Som papper?

30 Juridiska aspekter 30 Lösningsförslag II – en ny modell LEGAL INFRASTRUCTURE

31 Juridiska aspekter 31 Var är vi idag? (Kreger 2003)

32 Juridiska aspekter 32 Serviam - erfarenheter Exempelfall –Svåra och ofta är svaret avtal! Arbete med standardavtalslösningar och modeller. –Fortgående.


Ladda ner ppt "Juridiska aspekter 1 Web Services --rättsliga aspekter— SERVIAM Nicklas Lundblad."

Liknande presentationer


Google-annonser