Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnallergiåret 2014 Serviceförvaltningen Lunds Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnallergiåret 2014 Serviceförvaltningen Lunds Kommun."— Presentationens avskrift:

1 Barnallergiåret 2014 Serviceförvaltningen Lunds Kommun

2 Vad ingår i Serviceförvaltningen? Lundafastigheter, Måltidsservice o Markentreprenad Lundafastigheter tillhandahåller lokaler till kommunala Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Övriga förvaltningar och kommunbyggnader Totalt förvaltas 610.000 m2 fördelat på 329 ägda objekt och 100 st förhyrda objekt

3 Måltidsservice förser dagligen skolor och förskolor med lagad mat. 18.500 portioner per skoldag levereras, samt kylmat äldreomsorgen, specialkost till allergiker Fokus ligger på Kvalité Miljöhänsyn Ekologiska livsmedel Klimathänsyn Markentreprenad utför Anläggningsarbeten till kommunens alla förvaltningar Tryckeriverksamhet Transportuppdrag inom kommunen, postservice Medverkar i projekt för ny-, om- och tillbyggnad av kommunens byggnader

4 Fuktskadorna i Lund Varför det blev, som det blev 70-talets då nya byggmetodik innehöll : låglutande tak, invändiga takbrunnar Ingen luftspalt mellan panel och isolering Byggmaterialen Kasein, Asbest, Blåbetong, PCB var ännu ej förbjudna. Enkla ventilationsanläggningar (frånluft) Tryckimpregnerade syllar och fönsterfoder Ökat barnantal under åren Våta städmetoder med kemikalier

5 Fuktskadorna Dålig tillgänglighet för inspektion på vindar, tak och krypbjälklag Byggmaterial lagrades utan regnskydd

6 www.lund.se/inomhusmiljo Här hittar alla man allt om vad som pågår med riskkonstruktionerna byggda mellan 1965 till 1982

7 Från misstänkt skada till åtgärd Som miljöinspektör: Klagomål från verksamhet eller förälder Kontakta fastighetsägaren, kräv undersökning Återkoppling till verksamheten Träffa fastighetsägare, arbetsmiljöingenjör och verksamhet på plats Bygg en handlingsplan tillsammans Full öppenhet behövs för att minska oro Realistisk tidplan

8 Som fastighetsägare: Var lyhörd på klagomålen Ta problemet på allvar Gör åtgärder t ex mät fukthalter i luft och byggmaterial Dokumentera och distribuera till berörda Informationsgången åt rätt håll Informera om vad som gjorts Öppenhet t ex ”Offentlig arbetspärm”

9 Hur undviker vi fuktskador i framtiden ? Vi bygger med miljöklassat material Använder inte organiskt material när vi kan undvika Byggmaterial lagras fukt- och regnsäkert under byggtiden Fuktdimensionering utföres vid konstruktion Byggsamordnare som kontrollerar egenkontroll och kvalitetssäkring under byggtiden Samordnade provningar Byggnadsnämnds och Miljöförvaltnings utökade platskontroller och krav på redovisning gällande personbelastningar, varmvattentemperaturer, radonförekomst och ventilationskontroll Använder torra städmetoder

10 Lundafastigheter Hur ställer vi idag våra mål med hänsyn till barnen Vi använder oss av Sunda-Hus-miljödatabas Marken vi bygger på undersökes geotekniskt Akustisk planering Ventilation med till- och frånluft med värmeåtervinning God anpassad belysning

11 Säkerhet Inspirerande lekmiljö Val av växtlighet som inte vållar besvär för allergiker inom- och utomhus Utemiljöer anpassas för barnens

12 Förvaltningsskedet Efter garantitidens utgång kommer byggnaderna att skötas av respektive förvaltarteam med fortlöpande information till verksamheterna. Besöksmöten med verksamheten om fel och brister, reparationer, övriga ändringar Periodiska servicearbeten på byggnader och installationer Regelbundna kontroller av fukt, ventilation, elanläggningar, värmeanläggningar, lekredskap, allergironder, skyddsronder

13 Vi måste också Ta hand om klimatförändringar som ger Ökande nederbördsmängder Ökande vindstyrkor Förhöjd havsnivå när polerna smälter Ökade fuktmängder i luften

14 …och till sist….. Tack för att Ni lyssnade Allergikomitten i Lunds Kommun


Ladda ner ppt "Barnallergiåret 2014 Serviceförvaltningen Lunds Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser