Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokreligionernas skrifter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokreligionernas skrifter:"— Presentationens avskrift:

1 Bokreligionernas skrifter:
Tora Koranen

2 Första förbundet mellan Gud och människorna

3 Judendomen Tanach - Tanak
Sammanlagt 39 böcker. Tre huvuddelar: Tora (de fem Moseböckerna) Neviim (Profeterna) Ketuvim (De heliga skrifterna), en samling av utläggningar gamla traditioner - vilket betyder forskning eller tolkning en samling protokoll över diskussioner

4 Torah De fem Moseböckerna =Tora
Gud överlämnade hela Toran – både den skriftliga och den muntliga – till det judiska folket, det vill säga hela Toran är Guds ord De fem Moseböckerna =Tora dikterades av Gud till Mose som i sin tur skrev ner dessa ord ordagrant. Talmud= samling av de muntliga Tora berättelserna. Mose tar emot de tio budorden

5 Gamla Testamentet Här finner man de 613 reglerna/lagarna
Första Moseboken, Genesis, skapelseberättelserna Andra Moseboken, Exodus uttåget ur Egypten. Mose får buden av Gud Tredje Moseboken, Leviticus, "levitboken" - bestämmelser för prästerskapet, regler. Fjärde Moseboken, Numeri, "uppräkningarnas bok" - detaljerade tågordningar för ökenvandringen och några händelser; Femte Moseboken, Deuteronomium, "den andra lagen" - Moses erinrar folket om lagen och om historia. Här finner man de 613 reglerna/lagarna

6 Andra förbundet mellan Gud och människorna
Ny chans!

7 Kristendomen Bibeln Epistel = brev, kort prosastycke

8 Film: Bibelns uppkomst:
Område: Kanaan - Israel – Palestina olika namn på samma plats. Gamla Testamentet: 39 böcker handlar om Guds kontakt med det judiska folket. Nya Testamentet 27 böcker–Handlar om Jesus liv och gärningar. Evangelierna (glädjebudskap / goda nyheter) Matteus Markus Lukas Johannes Brev (Paulus) Apostlagärningarna – berättelser om Jesus fortsatta kontakt med människorna Uppenbarelseboken: Bland annat profetior om framtiden. Film: Bibelns uppkomst: Ta anteckningar: Vem/vilka har skrivit Nya Testamentet?

9 Sista förbundet mellan Gud och människorna
Slutgiltiga chansen!

10 Koranen - 114 suror (kapitel)
quran  betyder recitation eller uppläsning Ett typiskt tema i alla suror, alla utom sura nio börjar med ”I Guds den barmhärtige förbarmarens namn”. uppenbarelser ska ha kommit med ängeln Gabriel (Jibrl) till Muhammed under månaden Ramadan En muslim bör inte bara ha läst Koranen, han/hon bör kunna den så väl att han/hon kan recitera lämpliga stycken ur den felfritt.

11 Koranen + sunnan + haditherna
Haditherna - islams andra viktiga textsamling betyder ungefär meddelandena Utgör grunden för islams Rättsväsendet - Sharia Haditherna är berättelser om vad profeten sagt och gjort – Muhammed som ses som en idealmänniska är förebilden för alla muslimer.

12 Förbundshandlingar Kännetecken för kontraktet med Gud

13 Judisk omskärelse (Berit mila) föreskrivs äga rum åtta dagar efter födelsen och är en över 3000 år gammal tradition Islam: Omskärelse av nyfödda pojkar ska ske inom den första månaden i livet – innan han blir myndig Kristendom: Motsvarighet Dopet – som ska följas av konfirmation som bekräftar medlemskapet i den kristna församlingen. . Manlig omskärelse hälsofördelar 1 - Skydd emot lokala infektioner i penis, 2 - Infektioner i urinröret. 3 - Skydd emot cancer i penis 4 - Sexuellt överförbara sjukdomar som AIDS 5 - Skydd för hustrurna emot livmodercancer.. Kvinnlig omskärelse även kallat könsstympning – Nordafrikanska länder, förbjudet i västerländska delen av världen. Finns ingen påtalat bud om det i koranen.


Ladda ner ppt "Bokreligionernas skrifter:"

Liknande presentationer


Google-annonser