Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När inkludering blir exkludering Ingela Holmström Språkrådsdagen 6 maj 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När inkludering blir exkludering Ingela Holmström Språkrådsdagen 6 maj 2015."— Presentationens avskrift:

1 När inkludering blir exkludering Ingela Holmström Språkrådsdagen 6 maj 2015

2 Vad kallar man dem som inte hör? Många olika benämningar genom åren –Dövstum –Egentligt dövstum –Oegentligt dövstum –Döv –Hörselskadad –Gravt hörselskadad –Måttligt hörselskadad –Lätt/lindrigt hörselskadad –Personer/barn/elever med dövhet/hörselskada –Personer/barn/elever med hörselnedsättning Vad vill vi indikera med alla dessa språkliga begrepp? 2

3 Hörhjälpmedel Kroppsburna hörapparater Bakom-örat-hörapparater I-örat-hörapparater Cochlea implantat Benförankrad hörapparat Men! Hörhjälpmedel medför inte normal hörsel Avgörande faktorer för delaktighet –Ljudmiljö –Visuell tillgänglighet –Belysning –Antal deltagare –Kommunikativ kompetens, språkbehärskning 3

4 Majoriteten mot minoriteten En strävan från majoritetssamhället att uppnå så hög grad av normalitet som möjligt Blandat mottagande hos målgrupperna Olika perspektiv som kolliderar med varandra Ojämlika maktrelationer Många olika nivåer 4 SDR nr 3/1973

5 Skolsituationen En lång tradition av segregerad skolgång Integreringsförsök under 1970- och 1980-talen En ny läroplan – Lgr80/83 Barn med cochlea implantat – nya krav på specialskolan 2000-talet: antal implantatoperationer ökar kraftigt Allt fler föräldrar väljer placering i hemskolan framför specialskolan Nya utmaningar för grundskolan Specialskolans elevantal sjönk kraftigt 5 DHB 4/1982 SDR 9/1982 Lgr 1983 BP 1/1997 SDR 19–20/1977

6 Tillgång till svenskt teckenspråk Specialskolans minskade elevantal = färre får tillgång till teckenspråksmiljö Andra teckenspråksmiljöer – var finns de? Teckenspråk för föräldrar – 60 + 240 timmar, ”TUFF” CODA och syskon – teckenspråk som hemspråk Ingen rättighet för hörselskadade barn att få teckenspråk, t.ex. i grundskolan. Ex motion 2011/12:Ub261 om rätten till teckenspråksundervisning för hörselskadade (Marianne Åhman FP) – avslogs. Men – behöver hörselskadade elever teckenspråk då? De hör ju? 6

7 7 Fördelar med att ge även hörsel- skadade barn teckenspråk Ger möjlighet för barnen att utveckla både talad svenska och svenskt teckenspråk så att de senare kan göra sina egna val. UH: Man kan inte i förväg veta hur livet kommer att se ut för ett barn som har hörselskada. Man vet inte hur mycket nytta hörselteknik kan göra eller i vilka situationer det blir svårt att få hörseln att räcka till. Det som kanske fungerar i klassrummet, kanske inte fungerar på rasterna, på gympan eller i matsalen. UH: Bara ca 10 % av de hörselskadade läser vidare på universitet, jämfört med 45% av de normalhörande ungdomarna. Siffror från Örebro universitet visar att gruppen som använder teckenspråk är större än den som använder sig av hörselteknik.

8 8 Teckenspråkig kommunikation är inkluderande kommunikation – alla kan lära sig det, men hörselskadade kan inte lära sig höra svenska utan svårigheter.

9 Studie om barn med CI Avhandlingsstudie 2013 Två barn i ”inkluderad” skolform Stort ansvar på eleven med CI Hantering och användning av teknologier hämmar och främjar deltagandet Resurspersonen har stor betydelse Talad kommunikation dominerar medan den visuella får stå tillbaka Perifer identitetsposition 9

10 Pågående studie om hörselskadade elever i ”inkluderad” skolform Preliminära resultat från ett projekt på Stockholms universitet om teckenspråk och tvåspråkighet, samt kommunikation och interaktion Intervjuer med nio hörselpedagoger Stöd bara till de skolor som själva begär det Tillgång till teknologier varierar stort beroende på kommun och ekonomi. Generellt bristande kunskaper hos skolor och pedagoger Elevernas mod, styrka, ork och val påverkar Kommunikationen i klassrummen med hörselteknologins hjälp – men utanför då? Tillgången till svenskt teckenspråk 10

11 Inkluderande och exkluderande kommunikation Konstruerade kommunikationsformer med tal och tecken ”Tala och teckna samtidigt” TSS TAKK Lösa kommunikationen här och nu Vem blir inkluderad och vem blir exkluderad? Döva elever i specialskolan Nya hörselskadade elever i specialskolan Hörselskadade elever i specialskolan/hörselklasskolor Vad leder blandad kommunikation till i förlängningen? På fritiden? När man slutar skolan? Går på universitetet? 11

12 Frågor? 12

13 Tack! ingela.holmstrom@ling.su.se


Ladda ner ppt "När inkludering blir exkludering Ingela Holmström Språkrådsdagen 6 maj 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser