Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsorganisationen för dig som arbetar för lokal utveckling i Västernorrland. All utveckling är lokal, även den globala. www.helasverige.se Gå därefter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsorganisationen för dig som arbetar för lokal utveckling i Västernorrland. All utveckling är lokal, även den globala. www.helasverige.se Gå därefter."— Presentationens avskrift:

1 Länsorganisationen för dig som arbetar för lokal utveckling i Västernorrland. All utveckling är lokal, även den globala. www.helasverige.se Gå därefter in på Länsbygderåd och klicka på Västernorrland. Du är hemma!

2 Historisk återblick 1987 startar kampanjen Hela Sverige ska leva. 1989 bildas Folkrörelserådet. 1993 bildas Sambygd – Västernorrlands Länsbygderåd. 1995 Byapolitiken leder till kommunbygderåd. 1996 Databasen Bygdebanken kommer till. 2007 Folkrörelserådet ändrar namn till - Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 2011 ändrar Sambygd sitt namn till -Hela Sverige ska leva Västernorrland.  Underifrånperspektivet var och är ledstjärnan i vårt arbete.

3 Vår länsorganisation är partipolitiskt och religiöst obunden.

4 Länsfrågor av vikt  Viktiga frågor kan vår länsorganisation ta med till våra ordförandeträffar, medlemsmöten och årsmöten med Hela Sverige ska leva. Inför varje möte som Hela Sverige ska leva kallar till, finns på kallelsen en fråga OM vi har något ämne vi vill ha behandlat.  Eftersom vi arbetar med opinionsbildning, finns möjligheten att lyfta en fråga direkt till Hela Sverige ska leva i Stockholm. Där finns kontakt med regering, departement och oppositionspartier. Bredbandsfrågan är ett exempel på vad som lyfts där.

5 Styrelseorganisation  Vi finns representerade i alla kommuner i Västernorrlands län; Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.  Vi har valberedning, revisorer och stadgar samt är registrera- de enligt gällande regler för föreningsbildning i Sverige.  Vi har egen webmaster.  Vi har organisationsnummer och PlusGirokonto.

6  Du ansöker om medlemskap och det är helt gratis.  Du kan registrera dig själv eller få hjälp via vår webmaster.  Medlemsskapet prövas av styrelsen.  Du får ett stort, brett och intressant nätverk på alla nivåer i samhället.  Vår länsorganisation är medlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och vi har därmed direktkanal till regering, opposition och departement i Stockholm. Medlemskap

7 Prioriterad verksamhet  Medlemsvärvning och medlemsnytta  HSSL-Y som regional aktör Opinionsbildning, medarrangör i Lands- bygdskonferens Höga Kusten, delta i relevanta aktiviteter för landsbygden betr. Bredband, infrastruktur, lokal service och integration i länet.  Bildandet av bygderåd i varje kommun under en tvåårsperiod  Mikrofond i Västernorrland Delaktighet i Länsöverenskommelsen (LÖV) på läns- och nationell nivå. Deltagande i konferenser som länsstyrelsen i Härnösand anordnar. Deltagande i möten och utbildningar som Riksorganisationen anordnar. Deltagande i nationella konferenser som rör mottagandet av nyanlända på landsbygden. Deltagande i Landsbygdsriksdagar vartannat år i Sverige. Verksamhetsplan 2015

8 Landsbygdsriksdag  1989 genomfördes den första Landsbygdsriksdagen. Den är bygderörelsens stora mötesplats vartannat år i Sverige. Då träffas människor och delar varandras erfarenheter, ger och får inspiration till samarbete och utveckling.  Den senaste Landsbygdsriksdagen genomfördes 2014 i maj i Sandviken. ( www.landsbygdsriksdagen.se )www.landsbygdsriksdagen.se  Under 2013 och 2014 arbetade vi i en förstudie tillsammans med Örnsköldsviks kommun för att Landsbygdsriksdagen 2016 skulle förläggas till Västernorrland. Det blev Gotland som vann den ”kampen”. Avgörande var det geografiska läget.  Landsbygdsriksdagen på Gotland äger rum i maj 2016.

9  Vår länsorganisation stödjer bildande av bygderåd under en tvåårsperiod. Byalagen i en kommun går samman som en part och bildar ett bygderåd med en gemensam styrelse.  År 1 utbetalas ett bidrag på 15 000 kr, år 2 med 15.000 kr med krav på verksamhetsplan och medlemskap för att pengar skall betalas ut.  Medlemskapet i vår länsorganisation är gratis. I detta ingår en gratis försäkring via Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Du får även ett brett nätverk.  Information kring denna försäkring finns på www.helasverige.se www.helasverige.se Bildande av bygderåd i kommunerna

10 Hur finansieras vår egen verksamhet ?  Varje år får de 25 länsbygderåden i Sverige ansöka om ett ekonomiskt verksamhetsbidrag från Riksorganisationen.  För att få pengar skall en mängd kriteriekrav uppfyllas, som att deltaga i alla ordförandeträffar, medlemsträffar, utbildningar, konferenser och årsmöte, som arrangeras av Hela Sverige ska leva.  Utifrån övriga aktiviteter som sker ute i varje länsbygderåd ökar även bidraget till detsamma.  Näringsdepartementet ger ett årligt verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva, som i sin tur fördelar pengar till alla länsbygderåd utifrån deras verksamhetsplanering och aktiviteter.

11 Valberedning  Vår valberedning har som huvuduppgift att följa vårt arbete och se till att vi har intresserade, delaktiga och kompetenta personer i styrelsen.  Valberedningen skall ge information om vår verksamhet och vad uppdraget som representanter för vårt folkrörelse- arbete i Hela Sverige ska leva innebär.  Valberedningen har en stående inbjudan till alla våra styrelsemöten.

12 Revisorer i Hela Sverige ska leva Västernorrland  Revisorerna skall inför föreningens årsmöte utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i föreningen. Det innebär att kritiskt granska protokoll, verksamhets- och ekonomisk redovisning för att utröna om styrelsen i protokoll tydliggjort vilka beslut som tagits under styrelsemötena.  Inför årsmötet lämnar revisorerna en revisionsberättelse, vilken ligger till grund för årsmötets beslut om ansvarsfrihet.

13 Ansökan om Landsbygdsriksdag i Sverige  Vartannat år kan länsbygderåden i Sverige ansöka om att få anordna en Landsbygdsriksdag. Flera kommuner kan gå sam- man om en ansökan.  Det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i Stockholm som tar det formella beslutet och som utformar kriterierna för detta evenemang. Vilket länsbygderåd som får uppdraget meddelas på deras årsmöte.  Länsbygderådet gör en förstudie i sitt län och förankrar idén hos samarbetspartners. Denna förstudie blir grunden för en skarp ansökan till HSSL. Förstudien kan finansieras av bidrag från Länsstyrelse, Landsting, Kommun och företag.  Viktigt är att det görs en grundlig inventering av vad som kan erbjudas i form av boende, lokaliteter, service,o.s.v..

14 Adresser Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 2 tr Postnummer: 111 29 Stockholm Tel: 08- 24 13 50 Hemsida: www.helasverige.sewww.helasverige.se Ordförande Hela Sverige ska leva Västernorrland Johnny Torvaldsson Mobil: 070- 208 62 44 E-post: jontory@live.sejontory@live.se Hemsida: www.helasverige.sewww.helasverige.se ( gå in på Länsbygderåd och välj Västernorrland )

15 Text och foto: Johnny Torvaldsson

16 ...även staden! Foto och redigering: kbl@kbl.se


Ladda ner ppt "Länsorganisationen för dig som arbetar för lokal utveckling i Västernorrland. All utveckling är lokal, även den globala. www.helasverige.se Gå därefter."

Liknande presentationer


Google-annonser